En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Nya regler för fastighetstaxering av kraftvärmeverk

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/196102

Pressmeddelande
29 juni 2012
Finansdepartementet

Nya regler för fastighetstaxering av kraftvärmeverk

Regeringen stoppar möjlighet att utnyttja investeringssparkonto för att undgå beskattning

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/195131

Pressmeddelande
14 juni 2012
Finansdepartementet

Regeringen stoppar möjlighet att utnyttja investeringssparkontot för att undgå
beskattning

Regeringen svarar på Riksrevisionens granskningsrapport om klimatrelaterade skatter

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/194872

Pressmeddelande
12 juni 2012
Finansdepartementet

Regeringen svarar på Riksrevisionens granskningsrapport om klimatrelaterade skatter

Regeringen går vidare med lagrådsremiss med effektiva begränsningar av aggressiv skatteplanering

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/194704

Pressmeddelande
8 juni 2012
Finansdepartementet

Regeringen går vidare med lagrådsremiss med effektiva begränsningar av aggressiv
skatteplanering

Anders Borg presenterar förslag på åtgärder mot skatteplanering med ränteavdrag

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/194684

Pressmeddelande
8 juni 2012
Finansdepartementet

Pressinbjudan: Anders Borg presenterar förslag på åtgärder mot skatteplanering med
ränteavdrag

Regeringen föreslår förändringar av förfarandereglerna för punktskatter

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/194419

Pressmeddelande
4 juni 2012
Finansdepartementet

Regeringen föreslår förändringar av förfarandereglerna för punktskatter

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/194297

Pressmeddelande
1 juni 2012
Finansdepartementet

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013

Regeringen föreslår åtgärder mot momsfusk i skrotbranschen

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16160/a/194139

Pressmeddelande
31 maj 2012
Finansdepartementet

Regeringen föreslår åtgärder mot momsfusk i skrotbranschen

Regeringen har i dag överlämnat lagrådsremissen Omvänd skattskyldighet för
mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller.

Tilläggsuppdrag till Skatteverket om ränteavdragen

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16085/a/191752

Pressmeddelande
26 april 2012
Finansdepartementet

Tilläggsuppdrag till Skatteverket om ränteavdragen

En politik för jobb och välfärd - 2012 års ekonomiska vårproposition

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16085/a/190626

Pressmeddelande
16 april 2012
Finansdepartementet

En politik för jobb och välfärd - 2012 års ekonomiska vårproposition

Förslag om nya skatteregler för vissa delägare i riskkapitalfonder

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16000/a/189772

Pressmeddelande
29 mars 2012
Finansdepartementet

Förslag om nya skatteregler för vissa delägare i riskkapitalfonder

För att skapa mer förutsebara regler avseende beskattning av vissa delägare i
riskkapitalfonder lämnar Finansdepartementet i dag förslag på nya skatteregler för
riskkapitalbranschen.

Aggressiva skatteupplägg motverkas genom skärpta villkor för ränteavdrag

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16000/a/189133

Pressmeddelande
22 mars 2012
Finansdepartementet

Aggressiva skatteupplägg motverkas genom skärpta villkor för ränteavdrag

Pressinbjudan: Presentation av åtgärder för skärpt regelverk

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16000/a/189090

Pressmeddelande
21 mars 2012
Finansdepartementet
Socialdepartementet

Pressinbjudan: Anders Borg och Maria Larsson presenterar åtgärder för skärpt
regelverk för företag verksamma inom bland annat välfärdssektorn

Förslag om nya faktureringsregler för handel inim EU

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16000/a/188720

Pressmeddelande
16 mars 2012
Finansdepartementet

Förslag om nya faktureringsregler för handel inom EU

Förenklad beskattning vid försäljning av egen bostad

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16000/a/188109

Pressmeddelande
9 mars 2012
Finansdepartementet

Förenklad beskattning vid försäljning av egen bostad

Regeringen lämnar i dag ett uppdrag till Skatteverket att se över reglerna för
beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust vid försäljning av
privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter.

Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16000/a/187888

Pressmeddelande
8 mars 2012
Finansdepartementet

Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

Regeringen har idag beslutat om direktiv till en utredning som ska lämna förslag på
hur rättssäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet och vissa förfaranden hos
Tullverket kan stärkas ytterligare.

Ändrat skatteavtal med Schweiz till riksdagen för godkännande

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15853/a/187219

Pressmeddelande
28 februari 2012
Finansdepartementet

Ändrat skatteavtal med Schweiz till riksdagen för godkännande

Förslag till skärpta regler för revisorer i finansiella företag

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15853/a/186255

Pressmeddelande
14 februari 2012
Finansdepartementet

Förslag till skärpta regler för revisorer i finansiella företag

Avtal om utbyte av information undertecknat med Uruguay

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/15441/a/182671

Pressmeddelande
14 december 2011
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Uruguay

Sverige har idag undertecknat avtal med Uruguay om informationsutbyte i
skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Uruguays
skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Skatteverket kartlägger företag inom välfärdssektorn

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/15441/a/181888

Pressmeddelande
2 december 2011
Finansdepartementet

Skatteverket kartlägger företag inom välfärdssektorn

Nytt skatteavtal undertecknat med Mauritius

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/15441/a/181877

Pressmeddelande
2 december 2011
Finansdepartementet

Nytt skatteavtal undertecknat med Mauritius

Sverige har den 1 december undertecknat ett nytt avtal med Mauritius för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att granska aggressiv skatteplanering inom välfärdssektorn

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/15329/a/180278

Pressmeddelande
14 november 2011
Finansdepartementet

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att granska aggressiv skatteplanering inom välfärdssektorn

Anders Borg till Bryssel för att diskutera oron i Europa

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/15329/a/179662

Pressmeddelande
7 november 2011
Finansdepartementet

Anders Borg till Bryssel för att diskutera oron i Europa

Finansiell stabilitet i fokus på nordiskt finansministermöte

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/15236/a/179211

Pressmeddelande
31 oktober 2011
Finansdepartementet

Finansiell stabilitet i fokus på nordiskt finansministermöte

Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster överlämnar sitt slutbetänkande

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/15236/a/179116

Pressmeddelande
28 oktober 2011
Finansdepartementet

Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster överlämnar sitt slutbetänkande

Sidor