En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag och min fru driver en enskild firma från hemmet och har byggt ett villagarage (64 m2) som vi använder som varulager.

Vi har inte lyft någon moms för byggmaterial eller arbetskostnad så att det inte blir problem vid ev husförsäljng etc.

 

Till frågan:

Kan vi göra avdrag för lokalhyra?

Hyr mycket?

Hur ska det bokföras? 

 

Vore tacksam för goda råd om detta.

 

 

/Vingen 

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 09, 2008

  Hej Vingen!

  Så här har jag tidigare skrivit i en blog när det gällde enskild näringsverksamhet:

  Arbete i bostaden behandlas i lagtexten enligt följande (inkomstskattelagen 16 kap. 34 - 35 §§:

  "34 § Om en enskild näringsidkare använder en särskilt inrättad del av sin bostad i näringsverksamheten, skall en skälig del av utgifterna för hyra, värme m.m. dras av. Även andra utgifter för denna del av bostaden skall dras av, om de direkt orsakas av näringsverksamheten.
   
  35 § Om en enskild näringsidkare arbetar i sin bostad minst 800 timmar under beskattningsåret, får han dra av utgifter för bostaden, även om något särskilt utrymme inte har inrättats. Avdrag får göras med 2 000 kronor per år om arbetet utförs i en bostad på den skattskyldiges eller hans makes fastighet och med 4 000 kronor per år i annat fall. Är beskattningsåret längre eller kortare än tolv månader skall timantalet och beloppet justeras.
  I antalet arbetade timmar får bara sådant arbete räknas med som det med hänsyn till arbetets karaktär är motiverat att utföra i bostaden. Även tillfälligt arbete som räknas till inkomstslaget tjänst får räknas med om det har nära samband med näringsverksamheten. Arbete som utförs av den skattskyldiges barn får räknas med bara om barnet har fyllt 16 år. Arbete som utförs av den skattskyldiges make får räknas med bara om makarna driver verksamheten gemensamt."

  Problemet här är väl främst att kunna avskilja en del av bostaden så att den framstår som en "särskilt inrättad del". I annat fall får man nöja sig med de lägre beloppen 2000 eller 4000 kr. ( om man uppfyller villkoren).

  Gör en seriös beräkning av kostnaderna och den del som bör fördelas till garaget. Gör sedan ett s.k. öppet yrkande i deklarationen, dvs. markera i rutan "Särskilda upplysningar" att Du lämnar upplysningar på särskild bilaga och lämna sedan all relevant information om detta för att inte få skattetillägg. Jag hoppas avdraget går igenom! Lycka till!

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB