En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Din integritet hos Skattepunkten AB

Uppdaterad: 17 februari 2021

För Skattepunkten AB och Skattepunkten's Office Services AB är det mycket viktigt att din integritet respekteras och vi har ansvar (såsom det definieras i dataskyddsförordningen GDPR) för de personliga uppgifter som du förser oss med. Vårt mål är att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och denna integritetspolicy kommer visa dig hur Skattepunkten AB och Skattepunkten's Office Services AB behandlar, hanterar och lagrar dina personuppgifter på ett tryggt sätt. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är angeläget att du läser igenom vår integritetspolicy och känner dig betryggad i vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du är alltid välkommen att kontakta oss.

1. Vilka är Skattepunkten AB & Skattepunkten's Office Services AB

I denna policy kallas Skattepunkten AB (orgnr: 556624-4876) och Skattepunkten's Office Services AB (orgnr: 556872-7282) för Skattepunkten. De tillhör samma koncern och är personuppgiftsansvariga. Du som privatperson, företag eller organisation benämns som besökare, kunden eller helt enkelt du.

Skattepunkten har fullt ansvar för alla dina personuppgifter som du delar med dig till oss på våra webbsidor, e-post, telefon eller på något annat sätt.

Du kan komma i kontakt med oss på flera sätt.

Postadressen för Skattepunkten AB och Skattepunkten´s Office Services AB är:  Per Wickenbergsgatan 1, 217 54 Malmö

Via vår växel 031-711 20 70 eller via våra kontaktformulär på skatter.se och skattepunkten.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller för denna integritetspolicy

Vår integritetspolicy gäller för besökare eller kunder som besöker våra hemsidor (https://www.skattepunkten.se eller vårt forum https://www.skatter.se), kontaktar oss via e-post eller ringer till oss och delar med sig av sina personuppgifter till oss.

Personuppgifter är kortfattat all slags information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan identifiera dig som en fysisk levande person. Personnummer, telefonnummer, namn & adress, bild, e-postadress eller IP-adress är alla exempel på personuppgifter.

3. Data som Skattepunkten samlar in och hur den används. Skattepunkten agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Skattepunktens huvudsakliga skäl för att behandla dina personuppgifter är för att kunna genomföra de avtal som du har med Skattepunkten. Vi samlar också in personuppgifter för besökare som vill bli kund till oss eller vill bli kontaktad av oss av någon annan anledning.

För https://www.skatter.se (härefter benämnt som forumet), behandlas dina personuppgifter enbart för att kunna administrera forumet och att skicka ut ett nyhetsbrev via e-post (om du aktivt givit samtycke).

Inga personuppgifter som registreras när du skapar ditt konto eller publicerar inlägg skickas vidare till någon annan 3:e part. Vänligen notera att inlägg som publiceras på forumet vilket innehåller personuppgifter som tillhör 3:e person, kommer att raderas för att inte bryta mot GDPR (General Data Protection Regulation). Administratören för forumet har också rätt att radera sådana inlägg i forumet som ej anses vara lämpliga.

Längre ner i denna integritetspolicy listas i en tabell de personuppgiftsbehandlingar för vilka Skattepunkten är personuppgiftsansvarig.

Skattepunkten som personuppgiftsansvarig har ansvaret enligt GDPR för att dina personuppgifter hanteras, behandlas och lagras på ett säkert sätt, samt att de bestämmelser som finns i GDPR efterlevs.

4. Säkerhet

Skattepunkten har som mål att alltid hålla en hög nivå av säkerhet vid behandling av personuppgifter. Skattepunkten har vidtagit lämpliga och nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring och radering. Skattepunktens anställda & konsulter ska alltid följa Skattepunktens interna IT-användningspolicy.

De personuppgifter som kommer in till Skattepunkten utan att vi först har efterfrågat dem, kommer sparas maximalt i 60 dagar. Undantaget till detta är spontana jobbansökningar samt ärenden som berör kundavtal med Skattepunkten.

Lönebesked ska inte skickas ut med vanlig e-post utan skickas på säkrare sätt.

5. Underbiträden till Skattepunkten

Skattepunkten använder underbiträden till de IT-tjänster och molntjänster för vilka vi använder vid behandling, lagring eller radering av personuppgifter. Skattepunkten ansvarar för att personuppgiftsbiträdesavtal är upprättat med samtliga underbiträden och att dessa personuppgiftsbiträdesavtal följer de krav som är fastställda inom GDPR.

6. Hur cookies används på våra hemsidor

När du besöker våra hemsidor, så sparas små textfiler (så kallade cookies) på din dator. Cookies sparas för att hemsidan ska fungera på bästa möjliga sätt och för att ge oss statistik om användandet av sajten.

Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller person. Vi sparar ingen personlig information via cookies och lämnar naturligtvis inte ut sådan information till tredje man.

Information om besökarens person kan inte spåras av oss via cookies. En cookie kan inte starta program.

Hemsidorna använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en textfil permanent på besökarens dator, och gör att statistik om hur många som är inne på webbsidan sparas samt vilka webbläsare de använder. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller motsvarande information. Informationen används för utveckling av webbsidans prestanda.

Den andra typen av cookie kallas sessionscookie. Under tiden besökaren är inne och surfar på en webbsida, skickas den här typen av cookie mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilka förinställningar besökaren har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har. Vi lämnar inte ut information som finns i kakorna till tredje man.

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot kakor automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.

Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på våra hemsidor.

7. Hur används personuppgifter för marknadsföring

Skattepunkten skickar inte vidare några personuppgifter till tredje part för marknadsföring eller till något annat företag som arbetar med samla in och/eller kartlägga personuppgifter för marknadsföringssyften.

Om du har givit samtycke för att få vårt nyhetsbrev, så skickas detta till din e-postadress med jämna mellanrum. Om du inte längre vill motta vårt nyhetsbrev, så kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

8. Överföring av personuppgifter

Skattepunkten har säkerställt att överföring av dina personuppgifter enbart sker inom EU/EES, och USA (Privacy Shield krävs).

Skattepunkten säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part. Kontaktinformation till våra besökare eller kunder som behövs för utskick av nyhetsbrev via e-post kan behandlas av våra personuppgiftsbiträden.

9. Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Vad gäller registrerade personuppgifter hos Skattepunkten så har du följande rättigheter:

 • Veta vilken behandling av personuppgifter som görs, ändamål för detta, rättslig grund och hur länge personuppgifterna sparas. (se personuppgiftsbehandling längre ner i policyn)
 • Begära ett registerutdrag för att se vilka personuppgiftsbehandlingar som finns sparade om dig.
 • Om någon personuppgift är felaktig har du rätt att begära rättning.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under följande förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål för vilket de samlades in.
  • Om uppgifterna sparades med ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke.
  • Om behandlingen baseras på intresseavvägning och det inte finns tillräckligt starka skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Din rätt att blir raderad gäller inte om Skattepunkten enligt lag (exempelvis bokföringslagen eller penningtvättslagen) är skyldiga att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (dataportabilitet) under förutsättning att det finns en likvärdig tjänst att flytta dem till.
 • Du kan invända att en behandling av dina personuppgifter görs och då kommer Skattepunkten sluta behandla dina personuppgifter under den tid då frågan utreds om inte annat är föreskrivet i lag.
 • Du kan framföra klagomål till Datainspektionen över Skattepunktens personuppgiftsbehandlingar om dig som besökare eller kund. Datainspektionen når du på telefonnummer: 08-657 61 0 eller via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

10. Personuppgiftsbehandlingar

 

Personuppgifts-behandling

Syfte med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Kategorier av registrerade

Rättslig grund

Lagringstid

Besök på hemsidan

Analys & uppföljning

Cookie, IP-adress

Hemsidebesökare

Intresseavvägning

1-365 dagar

Anmälan av nyhetsbrev

Skicka ut nyhetsbrev

Kontaktuppgifter

Medlemmar på skatter.se

Avtal, Samtycke

Under avtalstid + 30 dagar

Kontaktformulär hemsidan

Erbjuda tjänster

Kontaktuppgifter

Potentiella kunder

Samtycke

60 dagar

Kundregistrering hemsidan

Identifiering av kund

Kontaktuppgifter, personnummer

Kunder

Avtal, Samtycke

Avtalstiden + 10 år

Registrering på forum

Administrera forum

Kontaktuppgifter

Forumbesökare

Avtal, Samtycke

Under avtalstid + 30 dagar

Köp av tjänst

Leverera tjänsten

Kontakt, adress och faktureringsuppgifter

Kunder

Avtal

Avtalstiden + 10 år

Arbetssökande specifik tjänst

Utvärdera och välja rätt person att rekrytera

Kontaktuppgifter

Arbetssökande

Intresseavvägning

Under rekryteringsprocess+ 6 månader

Arbetssökande spontanansökan

Utvärdera för eventuell rekrytering

Kontaktuppgifter

Arbetssökande

Samtycke

6 månader

Kontakter via e-post från kunder

Fullgörande av avtal

Kontaktuppgifter

Kunder

Avtal

Avtalstiden + 10 år

Lagring av data i molnet

För personuppgiftsansvariges räkning lagra data

Alla kategorier av personuppgifter

Kunder

Avtal

Avtalstiden + 10 år

Backup lagrad data i molnet

Säkerställa tillgång till data i händelse av förlust

Alla kategorier av personuppgifter

Kunder

Avtal

Avtalstiden + 10 år

Leverantörsreskontra

Köpa vara

Faktureringsuppgifter

Leverantörer

Avtal + rättslig förpliktelse

T.o.m. 7:e året efter utgången av räkenskapsåret

Bokföringsmaterial

Fullgöra rättslig förpliktelse

Alla kategorier av personuppgifter

Kunder, Leverantörer, Anställda

Rättslig förpliktelse

T.o.m. 7:e året efter utgången av räkenskapsåret

11. Tolkning

Ingenting i denna integritetspolicy ska tolkas som att personuppgiftsansvarig skulle ha större ansvar än vad som framgår av dataskyddslagen (GDPR).

12. Ändring av denna integritetspolicy

Om denna integritetspolicy skulle uppdateras, så publiceras den nya versionen på https://www.skattepunkten.se och https://www.skatter.se