En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

8-17182

Skatteverkets remissvar - 6 april, 2020 - 11:00
Kategorier: Allmäna nyheter

Ansökan om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel

Finansdepartementets pressmeddelanden - 3 april, 2020 - 18:18

Publicerad 03 april 2020

Regeringen har lämnat in en så kallad pre-notifiering inför ansökan om förlängning under 2021 av det nuvarande statsstödsgodkännandet för flytande biodrivmedel. Utöver det har även två ansökningar avseende biogas för uppvärmning respektive för motordrift lämnats till EU-kommissionen för tio år.

EU-kommissionen ska nu besluta i frågan, men regeringen har fört konstruktiva samtal med EU-kommissionen de senaste månaderna och bedömer att det finns goda förutsättningar att få till en förlängning.

EU-kommissionen presenterade i december 2019 en europeisk grön giv med olika åtgärder för att bland annat nå unionens klimat- och energimål. En av åtgärderna är att riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi ska omarbetas. Det är regeringens ambition att också i det arbetet försöka påverka EU:s syn på livsmedelsbaserade biodrivmedel och möjligheterna att få ge stöd för dessa drivmedel även efter 2021.

Inom Regeringskansliet pågår även ett arbete med att analysera olika möjligheter för att användningen av höginblandade och rena biodrivmedel ska kunna bidra till uppfyllandet av Sveriges energi- och klimatpolitiska mål.

Mot bakgrund av arbetet med riktlinjerna och analysarbetet är det angeläget att nuvarande skattebefrielse kan bibehållas till dess att dessa arbeten slutförts. Särskilt mot bakgrund av att en betydande andel av de biodrivmedel som används i kollektivtrafiken är livsmedelsbaserade.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-149635

Skatteverkets remissvar - 31 mars, 2020 - 15:46
Kategorier: Allmäna nyheter

8-69971

Skatteverkets remissvar - 31 mars, 2020 - 13:09
Kategorier: Allmäna nyheter

Fjärde extra ändringsbudgeten från Finansdepartementet

Finansdepartementets pressmeddelanden - 30 mars, 2020 - 18:12

Publicerad 30 mars 2020

Regeringen har i dag beslutat om och överlämnat en fjärde extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen. Budgeten innehåller förslag på skatteområdet om bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt nya regler för periodiseringsfonder för egenföretagare. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Idag har regeringen beslutat och överlämnat ännu en extra ändringsbudget för 2020 för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. I ändringsbudgeten finns de förslag på skatteområdet som presenterades den 25 mars.

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt för 2019. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor.
Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag föreslås en tidsbegränsad nedsättning av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften i syfte att ge dessa företagare en motsvarande ekonomisk lättnad.
Regeringen föreslår att det införs en möjlighet för den som redovisar mervärdesskatt helårsvis att få anstånd med inbetalning av mervärdesskatt som ska deklareras under perioden 27 december 2019–17 januari 2021. Anståndsmöjligheten gäller för en redovisningsperiod, det vill säga ett beskattningsår. Anstånd föreslås kunna beviljas i upp till ett år.

Förslaget om att inrätta en statlig garanti för lån till i första hand små och medelstora företag, som också presenterades den 25 mars, överlämnades till riksdagen i en extra ändringsbudget den 26 mars.

Hur ska företag göra för att ta del av åtgärderna?

Skatteverket uppdaterar löpande information på sin hemsida om hur företag ska göra för att ta del av åtgärderna, som alla kräver någon form av ansökan eller ändring i deklarationen. Det är alltså inte något som sker per automatik. 

Samlad information för företag med anledning av coronaviruset på Skatteverkets webbplats

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-105 916

Skatteverkets remissvar - 30 mars, 2020 - 14:58
Kategorier: Allmäna nyheter

8-42853

Skatteverkets remissvar - 30 mars, 2020 - 12:47
Kategorier: Allmäna nyheter

8-143288

Skatteverkets skrivelser - 26 mars, 2020 - 10:32
Kategorier: Allmäna nyheter

8-143288

Skatteverkets skrivelser - 26 mars, 2020 - 10:32
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor