En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Utredning om att beskatta skadliga kemikalier i kläder och skor

Finansdepartementets pressmeddelanden - Thu, 2019-04-18 17:02

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas. Syftet är att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor.

- Nu tillsätter vi en utredning om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor. Skälet är enkelt. Vi vill få bort giftet från våra kläder, det gäller inte minst barnens, säger finansminister Magdalena Andersson.

Skatten ska vara substitutionsdrivande. Utredningen ska analysera hur skatten skulle påverka de olika aktörerna i produktkedjan – från tillverkare till konsument. Utredningen ska även titta på hur utländska säljare ska hanteras med ambitionen att även dessa ska omfattas av skatten för att inte missgynna svenska handlare och hur skatten ska utformas så att försäljning och uthyrning av begagnade kläder inte begränsas.

- Att få bort gifter ur vår vardag är något som den här regeringen prioriterar. Därför är det också rimligt att det ska kosta mer att förorena, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Idag finns en skatt på kemikalier i viss elektronik. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att även införa en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor som en del av januariavtalet. Utredningen som tillsätts ska nu undersöka hur en sådan skatt kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2020.

I januariavtalet ingår också en del som handlar om att införa ett producentansvar för textilier. Möjliga framkomliga vägar för att kraftigt öka återbruk och återvinning av textilier ska prövas där branschen och ideella aktörer involveras. Den frågan bereds fortfarande inom Regeringskansliet.

Kontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling

Genvägar

Dir. 2019:15 Skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor

Publicerad 18 april 2019

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Skattemål: Mål nr 2687-18

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt.
Categories: Rättsfall

202 98283-19/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2019-04-17 12:51
Categories: Allmäna nyheter

Skattemål: Mål nr 3873-18

Fråga om med vilken procentsats som fastighetsskatt ska tas ut avseende vindkraftverk.
Categories: Rättsfall

Skattemål: Mål nr 1005-18

Förhandsbesked om inkomstskatt.
Categories: Rättsfall

Sverige och Japan undertecknar socialförsäkringsavtal

Finansdepartementets pressmeddelanden - Thu, 2019-04-11 17:47

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki undertecknade i dag ett socialförsäkringsavtal länderna emellan. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension.

– Världen blir allt mindre och rörligheten på arbetsmarknaden ökar för varje år. Japan är en av våra största handelspartners utanför EU och cirka 3 000 svenskar arbetar i landet. Förutom att detta avtal ökar tryggheten för enskilda personer är det även gynnsamt för näringslivet i båda länderna, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Förra året firade Japan och Sverige 150-årsjubileum av diplomatiska förbindelser. Under det svenska statsbesöket i Tokyo i april 2018, då regeringsföreträdare och kungaparet deltog, enades länderna om att underteckna ett socialförsäkringsavtal efter flera års förhandling. Avtalet syftar till att personer inte ska förlora intjänade socialförsäkringsrättigheter, i huvudsak pensionsrättigheter, när de flyttar mellan länderna samt att företag inte ska behöva betala dubbla sociala avgifter.

Bland annat kommer avtalet att underlätta för svenskar som arbetar i Japan att i framtiden kunna få japansk pension utbetald om de flyttar hem och bosätter sig i Sverige. Avtalet gör det också möjligt för företag att sända ut arbetstagare till det andra landet i upp till fem år. Under utsändningstiden fortsätter arbetstagaren, och dennes medföljande familjemedlemmar, att omfattas av hemlandets lagstiftning för de aktuella förmånerna.

Nästa steg blir att ländernas parlament behöver besluta om avtalet innan det kan träda i kraft.

Japan är världens tredje största ekonomi och Sveriges näst största exportmarknad i Asien. I dag bedriver cirka 1 500 svenska företag handel med Japan, och 160 svenska bolag är etablerade på den japanska marknaden. I februari 2019 trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Japan i kraft som ger svenska företag en förbättrad tillgång till den japanska marknaden med dess 127 miljoner konsumenter. Socialförsäkringsavtalet kommer att bidra till att öka tryggheten för arbetstagare och deras familjemedlemmar som rör sig mellan Sverige och Japan, och även underlätta för svenska företag som gör affärer med landet.

Sverige har tidigare slutit socialförsäkringsavtal med Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, Filippinerna, Indien, Israel, Kanada, Kap Verde, Marocko, Serbien, Sydkorea, Turkiet och USA. Dessutom samordnas de sociala trygghetssystemen inom EU.

Kontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-032 60 36
e-post till Simon Andersson

Genvägar

Avtal mellan Konungariket Sverige och Japan om social trygghet

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Prenumerera via e-post
Social­departementet på Twitter

Publicerad 11 april 2019

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Flygskatten behålls i vårbudgeten

Finansdepartementets pressmeddelanden - Tue, 2019-04-09 10:51

Regeringen har för avsikt att i vårändringsbudgeten föreslå att flygskatten behålls. Vårändringsbudgeten är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och presenteras 10 april.

– Flygets klimatpåverkan ska minska. Flyget ska stå för åtminstone en del av sina klimatkostnader. Därför behåller vi flygskatten, säger biträdande finansminister Per Bolund.

– Regeringen förbereder flera åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan. Bland annat bereds frågan om ett obligatoriskt krav på att blanda in biodrivmedel i flyg för att minska klimatutsläppen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Förslaget innebär att regeringen inte genomför det tillkännagivande som fanns i M/KD-budgeten om att avskaffa flygskatten.

Förslaget om att behålla flygskatten kommer att innebära att budgeten för 2019 förstärks med runt 785 miljoner kronor.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

Publicerad 09 april 2019

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

202 104597-19/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2019-04-08 17:40
Categories: Allmäna nyheter

Höjda miljöskatter i vårbudgeten

Finansdepartementets pressmeddelanden - Mon, 2019-04-08 17:21

Höjd skatt på diesel som används i gruvfordon, höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk samt en höjning av kemikalieskatten är förslag regeringen avser lägga i vårändringsbudgeten. Skattehöjningarna kommer föreslås träda ikraft 1 augusti 2019 och överensstämmer med de förslag som har varit på remiss. Vårändringsbudgeten är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och presenteras 10 april.

Höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk

Förslaget handlar om att slopa skattenedsättningen av energiskatt och höja koldioxidskatten för fossila bränslen som används för att producera värme i kraftvärmeverk. Förslaget ska bidra till den omställning som pågår i svenska kraftvärmeverk från fossila bränslen som kol, olja och gas till biobränslen. Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland.

Delårseffekten från 1 augusti 2019 är på omkring 182 miljoner kronor.

Slopad nedsättning för gruvdiesel

För att minska utsläppen av koldioxid från gruvsektorn föreslås att nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon i gruvor slopas. Syftet är att påskynda övergången till användning av el och biobränslen i gruvsektorn. Med nuvarande regler har dieseln en nedsättning av energiskatten och koldioxidskatten på 89 respektive 40 procent.

Delårseffekten från 1 augusti 2019 är på omkring 140 miljoner kronor.

Höjd kemikalieskatt

För att öka kemikalieskattens styreffekt och ytterligare driva utvecklingen mot en giftfri hemmiljö föreslås att skattenivåerna höjs. Den föreslagna höjningen innebär en skatt på 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 440 kronor per vara. För varor som innehåller mindre hälsofarliga kemikalier finns som tidigare möjlighet att göra avdrag med 50 eller 90 procent av skatten.

Delårseffekten från 1 augusti 2019 är på omkring 220 miljoner kronor.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Publicerad 08 april 2019

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

202 96297-19/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2019-04-08 11:57
Categories: Allmäna nyheter

202 106560-19/112

Skatteverkets remissvar - Fri, 2019-04-05 14:21
Categories: Allmäna nyheter

Pages