En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Regeringen ändrar ledningsform för Skatteverket

På torsdagens regeringssammanträde beslutade regeringen att ändra ledningsform för Skatteverket. Myndigheten kommer från och med den 1 augusti 2018 att ledas av en styrelse.

Skatteverket är en central myndighet i statsförvaltningen. Myndighetens uppgifter är komplexa och sträcker sig över flera olika verksamhetsområden. För att bredda kompetensen i ledningen och bättre tillgodose myndighetens behov har regeringen beslutat att ändra ledningsformen. Från och med 1 augusti i år kommer Skatteverket ledas av en styrelse. Tidigare har Skatteverket varit en så kallad enrådighetsmyndighet.

Regeringen har som ambition att stärka den strategiska styrningen av Skatteverket. Katrin Westling Palm utsågs till ny generaldirektör den 1 november 2017 och hon kommer att vara ledamot i styrelsen tillsammans med ytterligare sex ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen kommer att presenteras i sommar. Styrelsen kommer att ha fullt ansvar för övergripande princip- och policyfrågor samt fastställande av myndighetens arbetsordning. Generaldirektören kommer ansvara för och leda den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Publicerad 26 april 2018

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Sverige och Japan överens om ett avtal om social trygghet

Finansdepartementets pressmeddelanden - Wed, 2018-04-25 21:54

Sverige och Japan har enats om ett avtal om social trygghet. Detta välkomnades och meddelades vid ett möte mellan Japans premiärminister Shinzo Abe, Akie Abe och kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.

Mötet hölls under kungaparets besök i Japan under firandet av 150 år av diplomatiska förbindelser mellan länderna. Vid besöket representerades den svenska regeringen av Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, samt Ann Linde, EU- och handelsminister.

– Sverige har redan i dag goda kontakter och ett stort utbyte med Japan, men avtalet gör att förutsättningarna kommer bli bättre. Det är viktigt att säkra tryggheten och underlätta för de som har bott och arbetat i båda länderna, säger socialminister Annika Strandhäll.

De båda länderna avser att under året underteckna avtalet, som underlättar för enskilda och företag som verkar både i Sverige och Japan. Avtalet innebär samordning av pension för personer som rör sig mellan länderna. För svensk räkning kommer avtalet exempelvis innebära att det blir lättare för en svensk som arbetat i Japan att få japansk pension utbetald i Sverige. Avtalet innebär också att företag och enskilda inte ska behöva betala socialavgifter för pensioner både i Sverige och Japan.

Efter undertecknandet av avtalet om social trygghet ska det godkännas av respektive land innan det kan träda i kraft. För Sveriges del innebär det att en proposition kommer att lämnas till riksdagen.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70  
e-post till Victor Harju

Publicerad 25 april 2018

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

202 64212-18/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2018-04-24 14:44
Categories: Allmäna nyheter

131-200955-17/21

Skatteverkets skrivelser - Tue, 2018-04-24 14:11
Categories: Allmäna nyheter

202 39875-18/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2018-04-23 17:42
Categories: Allmäna nyheter

202 51530-18/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2018-04-23 16:53
Categories: Allmäna nyheter

202 144877-18/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2018-04-23 16:23
Categories: Allmäna nyheter

204 93213-18/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2018-04-23 13:59
Categories: Allmäna nyheter

202 117638-18/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2018-04-23 13:38
Categories: Allmäna nyheter

202 146307-18/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2018-04-23 13:31
Categories: Allmäna nyheter

202 116340-18/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2018-04-23 10:03
Categories: Allmäna nyheter

Skattemål: Mål nr 2587-16

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
Categories: Rättsfall

202 88627-18/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2018-04-16 15:57
Categories: Allmäna nyheter

Pages