En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

xx

Skatteverkets ställningstaganden - 29 min 34 sek sedan
Kategorier: Allmäna nyheter

202 427408-19/112

Skatteverkets remissvar - 21 oktober, 2019 - 14:04
Kategorier: Allmäna nyheter

Personalvårdsförmån, friskvårdsbidrag

Skatterättsnämnden - 21 oktober, 2019 - 12:06
Friskvårdsbidrag som ersättning för kostnader för kurs i hästkörning har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån.

Personalvårdsförmån, friskvårdsbidrag

Skatterättsnämnden - 21 oktober, 2019 - 12:05
Friskvårdsbidrag som ersättning för kostnader för fält- och westernskytte har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån.

Lagrådsremiss om skatt på plastbärkassar

Finansdepartementets pressmeddelanden - 21 oktober, 2019 - 11:59

Publicerad 21 oktober 2019

Regeringen har remitterat ett förslag om skatt på plastbärkassar till Lagrådet. Förslaget syftar till att genomföra aviseringen i budgetpropositionen för 2020 om att införa en sådan skatt. Förslaget finns med i januariavtalet och remitteras till Lagrådet som en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor beskattas med 3 kronor per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 7 liter föreslås skatten vara 30 öre per bärkasse.

- Jag tror fler konsumenter kommer att använda samma påse fler gånger när det kostar några kronor extra. Det kan bli en vinst för miljön och minskad nedskräpning, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Skattskyldighet föreslås uppkomma i samband med tillverkning eller import av plastbärkassar.

Förslaget är att skatten tillämpas från 1 maj 2020 och den beräknas ge 2,1 miljarder kronor i ökade skatteintäkter 2020, vilket är en delårseffekt.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förslag om förstärkt FoU-avdrag på remiss

Finansdepartementets pressmeddelanden - 18 oktober, 2019 - 21:30

Publicerad 18 oktober 2019

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag som innebär en fördubblad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget. Det förslås även en kraftig höjning av taket på nedsättningen. Förslaget aviserades i höstbudgeten, som är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Syftet med förslaget är att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling. Förslaget innebär att FoU-avdraget förstärks genom att nedsättningen av det sammantagna avgiftsuttaget fördubblas från 10 till 20 procent samtidigt som taket för nedsättningen höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2020. Förslaget beräknas kosta 500 miljoner kronor 2020, vilket är en delårseffekt.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Viktor Nyberg

Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 03 71
e-post till Viktor Nyberg

Genvägar

Promemoria: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förslag om skatt på drivmedel till riksdagen

Finansdepartementets pressmeddelanden - 17 oktober, 2019 - 16:54

Publicerad 17 oktober 2019

Skatten på drivmedel sänks från 1 januari. Det föreslås i en proposition som regeringen beslutar idag. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020, som är ett samarbete mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

För att motverka ökade pumppriser på bensin och diesel som kan uppstå när inblandningen av biodrivmedel ökar till följd av reduktionsplikten samt genom indexering av drivmedelsskatter 2020 föreslås att energiskatten på bensin och diesel sänks. Skatten på koldioxid föreslås sänkas, vilket medför att den generella skattenivån på fossilt kol upprätthålls även 2020 när andelen biodrivmedel i bensin och diesel är högre. Förslagen medför att skatten vid pump, utöver vad som följer av indexeringen med konsumentprisindex, inte höjs 2020.

Förslaget om att sänka skatten på bensin och diesel med 13 respektive 9,3 öre per liter, jämfört med gällande lagstiftning, minskar statens skatteintäkter med totalt 0,90 miljarder kronor 2020.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

När blir propositionen offentlig?

Propositionen kommer att publiceras här när den är överlämnad till riksdagen, vilket normalt sker tisdagen i veckan efter att den är beslutad.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Viktor Nyberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 03 71
e-post till Viktor Nyberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

202 295386-19/112

Skatteverkets remissvar - 16 oktober, 2019 - 16:19
Kategorier: Allmäna nyheter

Väsentlig anknytning, fritidsfastighet

Skatterättsnämnden - 8 oktober, 2019 - 14:21
En svensk medborgare som är utflyttad från Sverige sedan 2016 avser att köpa en fritidsfastighet i Sverige. Fastighetens höga standard har inte ansetts påverka bedömningen av om han får väsentlig anknytning hit.

Aktiegåva, förmånsbeskattning

Skatterättsnämnden - 8 oktober, 2019 - 12:12
Gåvor i form av aktier till två personer som är verksamma i aktiebolaget från kusiner och en syster har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som skattefria förvärv.

202 400519-19/113

Skatteverkets skrivelser - 7 oktober, 2019 - 14:06
Kategorier: Allmäna nyheter

Självständigt bedriven näringsverksamhet

Skatterättsnämnden - 3 oktober, 2019 - 11:48
Fråga om kravet på självständighet är uppfyllt i en s.k. ”paraplyorganisation”.

Sidor