En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

8-534567

Skatteverkets remissvar - 2 december, 2020 - 18:00
Kategorier: Allmäna nyheter

8-486720

Skatteverkets remissvar - 2 december, 2020 - 17:56
Kategorier: Allmäna nyheter

8-419941

Skatteverkets remissvar - 2 december, 2020 - 17:52
Kategorier: Allmäna nyheter

8-474145

Skatteverkets remissvar - 2 december, 2020 - 17:49
Kategorier: Allmäna nyheter

8-542444

Skatteverkets remissvar - 2 december, 2020 - 17:43
Kategorier: Allmäna nyheter

XX

Skatteverkets föreskrifter - 1 december, 2020 - 13:52
Kategorier: Allmäna nyheter

Väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden - 1 december, 2020 - 11:43
Fråga om innehav av en bostad ska likställas med innehav av en permanentbostad och om ägande av ett bolag som numera är vilande och endast bedriver kapitalförvaltning innebär ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Vid en samlad bedömning har väsentlig anknytning inte ansetts föreligga.

Fler krisåtgärder för att stötta företag

Finansdepartementets pressmeddelanden - 27 november, 2020 - 14:25

Publicerad 27 november 2020

I dag presenteras att möjligheterna till anstånd med skatteinbetalningar kommer att justeras i en kommande ändringsbudget. Utformningen av det förlängda omsättningsstödet för enskilda näringsidkare presenteras också. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fler valmöjligheter vid anstånd med skatteinbetalningar

I mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. I början av november meddelade regeringen att anståndstiden föreslås kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Utöver detta kommer regeringen nu att föreslå att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020. Anstånd kan även beviljas retroaktivt.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Ett stöd till enskilda näringsidkare har därför införts och en förlängning för perioden augusti till december har aviserats. Stödet följer perioderna i omsättningsstödet. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.

Nu kan även meddelas att omsättningsgränsen för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare sänks från 200 000 kr till 180 000 kr för perioden november till december. Detta för att fler enskilda näringsidkare som drabbas hårt av pandemin och de nya restriktionerna ska kunna ta del av stödet.

Förslagen kommer att lämnas i en kommande extra ändringsbudget i början av nästa år.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Liberalernas presstjänst
Mobil 070-854 90 20
e-post till Liberalernas presstjänst

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-390930

Skatteverkets remissvar - 27 november, 2020 - 11:01
Kategorier: Allmäna nyheter

U2020/03826/GV

Skatteverkets remissvar - 27 november, 2020 - 10:56
Kategorier: Allmäna nyheter

8-531992

Skatteverkets remissvar - 26 november, 2020 - 12:15
Kategorier: Allmäna nyheter

Ränta enligt 24 kap.?

Skatterättsnämnden - 25 november, 2020 - 14:46
Ett kommanditbolag köper varor med betalning 30 dagar efter fakturadatum. Varorna säljs sedan vidare på samma villkor. Om betalning sker innan eller efter 30 dagar sker en ned- respektive uppjustering av priset. Fråga om prisjusteringarna omfattas av den särskilda definitionen av ränta i 24 kap.

Koncernbidrag, skatteflykt

Skatterättsnämnden - 25 november, 2020 - 14:23
Ett företag som äger över 90 procent av aktierna i ett annat företag har ansetts vara ett sådant moderföretag som avses i bestämmelserna om koncernbidrag. Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig.

Sidor