En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

XX

Skatteverkets rättsfallskommentarer - 1 februari, 2023 - 07:53
Kategorier: Rättsfall

Beskattningsland

Skatterättsnämnden - 31 januari, 2023 - 13:34
Tjänster som förvärvats med avseende på en planerad vindkraftspark inom Sveriges ekonomiska zon har ansetts ha anknytning till fastighet inom landet.

Avdragsrätt

Skatterättsnämnden - 30 januari, 2023 - 17:28
Avdragsförbudet har ansetts tillämpligt på arbetsgivares inköp av kontorsutrustning som placerats i arbetstagares stadigvarande bostad.

Omsättning

Skatteverkets rättsfallskommentarer - 30 januari, 2023 - 16:41
Kategorier: Rättsfall

Extra ändringsbudget till riksdagen imorgon

Finansdepartementets pressmeddelanden - 25 januari, 2023 - 17:16

Publicerad 25 januari 2023

Regeringen avser att överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen imorgon. I budgeten föreslår regeringen pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för företag att skjuta upp skatteinbetalningar samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina – värt upp till 4,3 miljarder kronor.

– Vi lägger fram en extra ändringsbudget för innevarande år så att åtgärderna kan komma på plats snabbt. Med ett pågående krig i vårt närområde och en energikris på hemmaplan som pressar många hushåll och företag behöver vi agera här och nu, säger finansminister Elisabeth Svantesson. 

– Vikten av att sluta upp bakom ukrainarna i deras kamp mot Ryssland kan inte understrykas nog. Därför innehåller en stor del av ändringsbudgeten pengar för att snabbt göra verklighet av den viktiga vapenleveransen till Ukraina, säger Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson Sverigedemokraterna.

Tre förslag ingår i regeringens extra ändringsbudget.

Nytt gasprisstöd till hushåll i södra Sverige

Ett gasprisstöd införs för perioden oktober 2021 till september 2022 till hushåll som är anslutna till det västsvenska naturgassystemet. Stödet är utformat så att det motsvarar elstödet under samma period. Gasprisstödet uppgår till 79 öre per kilowattimme och omkring 27 000 hushåll omfattas av det.

Pressmeddelande: Regeringen aviserar nytt gasprisstöd till sydsvenska hushåll

Nya möjligheter för företag att få anstånd med skatteinbetalningar

Från och med 13 februari ska företag få utökade möjligheter till tillfälliga skatteanstånd. Syftet är att stötta sunda och livskraftiga företag som drabbas av likviditetsproblem till följd av den höga inflationen och stigande energipriser.

Förslaget innebär bland annat att

den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från 12 februari till 12 september 2023
anstånd får beviljas även för redovisningsperioder som infallit april–juni 2022
det maximala antalet anståndsmånader höjs från 9 till 12.

Pressmeddelande: Utökade möjligheter för företag att få skatteanstånd

Det hittills största paketet med försvarsmateriel till Ukraina

Ett omfattande paket med försvarsmateriel värt upp till 4,3 miljarder kronor ska skänkas till Ukraina, enligt förslaget. Paketet innehåller: Granatgevär (Carl Gustaf) med ammunition, pansarskott 86 (AT4), pansarvärnsrobot 57 (NLAW), automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 (CV 90). Dessutom ges försvarsmyndigheterna förutsättningar för att återanskaffa materiel motsvarande det som skänks till Ukraina. Tillsammans med tidigare stöd handlar det om försvarsmateriel för drygt 7 miljarder kronor.

Förslaget är en del av stödpaket till Ukraina som regeringen presenterade den 19 januari i år. I paketet ingår även ett uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer samt ett nytt svensk-ukrainskt upphandlingssamarbete.

Artikel: Tunga avancerade vapen till Ukraina

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Oskar Cavalli-Björkman
Presschef Sverigedemokraterna
Mobil 072-208 43 33

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.

Regeringskansliets Youtubekanal

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-1940892

Skatteverkets remissvar - 25 januari, 2023 - 12:32
Kategorier: Allmäna nyheter

XX

Skatteverkets rättsfallskommentarer - 25 januari, 2023 - 09:58
Kategorier: Rättsfall

Utökat uppdrag att se över 3:12-reglerna för att främja entreprenörskap

Finansdepartementets pressmeddelanden - 23 januari, 2023 - 15:03

Publicerad 23 januari 2023

Regeringen avser att inom kort fatta beslut om tilläggsdirektiv till kommittén som har i uppdrag att lämna förslag på förenklingar av de så kallade 3:12-reglerna. Kommittén ska även föreslå förändrade regler för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag. En kommitté har för närvarande i uppdrag att utreda hur dessa regler kan förenklas.

Utöver uppdraget enligt de ursprungliga direktiven ska kommittén även se över 3:12-reglerna för att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag.

– Den kreativitet och innovationskraft som finns hos Sveriges entreprenörer ska tas till vara på och främjas. Svenska företag ska ha konkurrenskraftiga förutsättningar för att stimulera tillväxt och öka investeringar. Därför avser vi att besluta om ett utökat uppdrag för att förenkla 3:12-reglerna ytterligare och förbättra villkoren för små och medelstora företag, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Kommittén får bland annat i uppdrag att:

analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bl.a. utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital,
analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas, och
lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Sidor