En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Social omsorg

Skatterättsnämnden - 12 december, 2019 - 14:36
Ett bolag vars anställde utför omsorgstjänster till uppdragsgivarens kunder har inte ansetts tillhandahålla från skatteplikt undantagen social omsorg.

Förslag om ingångsavdrag på remiss

Finansdepartementets pressmeddelanden - 12 december, 2019 - 10:35

Publicerad 11 december 2019

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020. Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Syftet med ingångsavdraget är att göra det mer attraktivt att anställa personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Nedsättningen sker genom att omkring två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort så att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer att gälla lön och andra ersättningar upp till 23 500 kronor per månad.

Ingångsavdraget kommer framför allt att omfatta unga personer som är nya på arbetsmarknaden och saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa samt nyanlända med uppehållstillstånd som skyddsbehövande och deras anhöriga.

För att ha rätt till ingångsavdrag ska personens arbetsinkomster under de senaste fem åren sammanlagt inte ha överstigit 100 000 kronor.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 30 juni 2020.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Håkan Gestrin
t.f. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Mobil 073-0382042
e-post till Håkan Gestrin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förslag om ingångsavdrag på remiss

Finansdepartementets pressmeddelanden - 12 december, 2019 - 10:35

Publicerad 11 december 2019

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020. Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Syftet med ingångsavdraget är att göra det mer attraktivt att anställa personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Nedsättningen sker genom att omkring två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort så att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer att gälla lön och andra ersättningar upp till 23 500 kronor per månad.

Ingångsavdraget kommer framför allt att omfatta unga personer som är nya på arbetsmarknaden och saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa samt nyanlända med uppehållstillstånd som skyddsbehövande och deras anhöriga.

För att ha rätt till ingångsavdrag ska personens arbetsinkomster under de senaste fem åren sammanlagt inte ha överstigit 100 000 kronor.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 30 juni 2020.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Håkan Gestrin
t.f. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Mobil 073-0382042
e-post till Håkan Gestrin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

202 418399-19/112

Skatteverkets remissvar - 10 december, 2019 - 14:08
Kategorier: Allmäna nyheter

202-411060-19/112

Skatteverkets remissvar - 9 december, 2019 - 13:41
Kategorier: Allmäna nyheter

Förslag om skärpta krav för skatterådgivare till Lagrådet

Finansdepartementets pressmeddelanden - 6 december, 2019 - 19:14

Publicerad 06 december 2019

Skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska vara skyldiga att informera Skatteverket om uppläggen. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som överlämnas idag.

- Skatteflykt och skatteundandragande kostar samhället stora summor och tar resurser från vår gemensamma välfärd. Nu dras snaran åt ytterligare kring de som skatteplanerar med en viktig lagändring som innebär att vi kommer få en bättre bild över strategier som används för att undvika att betala skatt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förutom att skatterådgivare blir skyldiga att informera Skatteverket om vissa gränsöverskridande arrangemang, innebär förslaget nya möjligheter för Sverige att automatiskt utbyta den här typen av information med andra länder i EU, eftersom förslaget följer ett EU-direktiv på området. Syftet är bland annat att ge skattemyndigheterna information om nya former av aggressiv skatteplanering i ett tidigt skede.

Skyldigheten att lämna uppgifter till Skatteverket ligger enligt förslaget främst hos skatterådgivare, men kan i vissa fall istället gälla den som använder den sortens arrangemang som blir rapporteringspliktigt. En särskild avgift ska enligt förslaget kunna tas ut om uppgifterna inte lämnas i tid till Skatteverket.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Håkan Gestrin
t.f. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Mobil 073-0382042
e-post till Håkan Gestrin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Skatteplikt

Skatterättsnämnden - 4 december, 2019 - 14:28
Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser har ansetts utgöra sammansatta tjänster som är undantagna från skatteplikt.

Sidor