En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Vill Du jobba som IT ansvarig och Redovisningsekonom?

Om tjänsten

Blog om: 

Du missar väl inte våra nyhetsbrev? Här är en efterpublicering av nyhetsbrevet för januari 2022

Vi skickade nyligen ut ett nyhetsbrev till våra medlemmar gällande skattenyheter från Finansdepartementet, Skatteverket och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet. Men lägg hellre upp dig som medlem på skatter.se, så får du nyhetsbrevet i din inkorg omedelbart.

Blog om: 

Arbeta som redovisnings- eller skattekonsult?

Vill du jobba hemifrån som redovisnings- eller skattekonsult?

Skattepunkten AB söker med jämna mellanrum efter konsulter för att kunna fortsätta vår tillväxtsresa.

Med den teknik vi har idag är det fullt möjligt att arbeta på distans. Våra medarbetare finns på olika orter och arbetar i sina hem med några få undantag. Företagets kontor finns i Göteborg och där arbetar undertecknad.

Nyhetsbrev September - Oktober 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort
 • Förslag på avskaffad reklamskatt till riksdagen
 • Skattereduktion för företag som köper inventarier under 2021

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

 

Nyhetsbrev augusti 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Avdragsrätt för kontorsutrustning som placeras i de anställdas hem
 • Skattekonsekvenser i samband med återbetalning av boandelslån
 • Momsfri eller momspliktig sjukvård?

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

 

Nyhetsbrev 18 juni 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om tillfälligt lägre arbetsgivareavgift för unga under sommaren
 • Förbättrade regler för personaloptioner
 • Nya regler kring samordningsnummer

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 7 maj 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om nya skattelättnader för förmånscyklar
 • Nu kan företag ansöka om omställningsstöd för april 2021
 • Tjänster som tillhandhålls inom trossamfundet Svenska kyrkan ska inte inkomstbeskattas

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 5 maj 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om ny skattereduktion vid reperation/underhåll​​
 • Förslag om ändring av 3:12-reglerna
 • Stöd för korttidsarbete förlängs

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 23 december 2020

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Omställningsstödet förlängs för enskilda näringsidkare och handelsbolag​​
 • Förslag till skattereduktion för investeringar  i inventarier
 • Skattereduktion för grön teknik – hyra och leasing utgör inte materialkostnad

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 2 december 2020

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Regeringen presenterar förlängda krisåtgärder för företag med anledning av Coronapandemin​​
 • Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
 • Utvidgad skyldighet för företag att göra skatteavdrag vid årsskiftet​

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 27 oktober 2020

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förlängt omställningsstöd
 • Avdragsförbud föreslås för ränteutgifter på skulder till företag upptagna på EU:s svarta lista
 • Kortare redovisningsperiod av mervärdesskatt vid särskilda skäl

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 25 september 2020

Detta nyhetsbrev tar upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om skattefrihet för donerade måltider till anställda
 • Budgetproposition för 2021 lämnad till riksdagen
 • Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med miljöinvesteringar godkänns i vissa fall.

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 23 september 2020

Detta nyhetsbrev tar upp dessa intressanta händelser:

 • Förslag om slopad uppskovsränta vid bostadsförsäljning
 • Förslag om förlängd tidsgräns för expertskattelättnad
 • Förstärkt FoU-avdrag
 • Höjd pension och sänkt skatt för pensionärer
 • Ny skattereduktion för privatpersoner som gör klimatsmarta investeringar

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Är kammarrätten skyldig att sakpröva en redan verkställd förvaltningsrättsdom vid bevissäkring som tvångsåtgärd?

Bevissäkring är en åtgärd som Skatteverket kan vidta för att med tvång eftersöka och omhänderta handlingar i den skattskyldiges verksamhetslokaler, t.ex. i en bostad om verksamheten bedrivs därifrån. Säkringen av bevis på detta sätt får inte genomföras utan att förvaltningsrätten gett sitt tillstånd. Frågan i målet gäller i vad mån den skattskyldige kan överklaga ett sådant beslut. När det är dags att överklaga har ju bevissäkringen ofta redan ägt rum.

Blog om: 

Senaste nytt om förmånsbeskattning

I vårt senaste nyhetsbrev kan ni läsa om följande två högaktuella nyheter:

 • Tillfällig slopad förmånsbeskattning av fri parkering
 • Tillfällig slopad förmånsbeskattning av gåvor från arbetsgivare

 

Ni kan läsa hela nyhetsbrevet via denna länk >>

 

Skattenyheter det senaste halvåret

Hej och Gott Nytt År! 

Med jämna mellanrum publicerar vi nyhetsbrev som skickas till medlemmarna på skatter.se. Dessa nyhetsbrev ger en god inblick i skatteutvecklingen i landet.

Om ni vill ha nyhetsbreven direkt i er inkorg samma dag som de skickas ut ska ni bli medlemmar på skatter.se. Det rekommenderas varmt om ert jobb involverar att ha koll på skatt i något avseende, vare sig ni jobbar med redovisning/skatterätt eller driver bolag.

Blog om: 

Skattenyheter i samband med M KD budgeten och Januariöverenskommelsen

Vill ni fördjupa er i skattenyheter med anledning av den nya regeringen, exempelvis M KD budgeten eller Januariöverenskommelsen, då ska ni läsa de nyhetsbrev vi skickade ut till våra medlemmar här. 

Det här är en efterpublicering långt i efterhand. Nyhetsbrevet med anledning av M KD budgeten skickades ut 2018-12-29 och nyhetsbrevet med anledning av "Januariöverenskommelsen" skickades ut till medlemmarna på skatter.se 2019-02-01.

Skattenyheter januari - mars 2019 - Efterpublicering - Bli medlem för att ta del av nyhetsbrev direkt

För ett tag sedan skickade vi ut ett nyhetsbrev till våra medlemmar gällande skattenyheter från Finansdepartementet,  Skatteverket och Högsta Förvaltningsdomstolen under perioden januari - mars 2019.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet. Men lägg hellre upp dig som medlem på skatter.se, så får du nyhetsbrevet i din inkorg omedelbart.

Efterpublicering - Skattenyheter okt - dec 2018. Bli medlem på skatter.se för att få våra nyhetsbrev omedelbart!

I december månad publicerade vi ett nyhetsbrev för våra medlemmar på skatter.se. Nyhetsbrevet täckte bland annat nyheter från Skatteverket och Finansdepartementet samt särskilda skattetips.

Nu lägger vi upp nyhetsbrevet i bloggen i efterhand. Vill du få nyhetsbrevet direkt, måste du bli prenumerant!

Missa inte våra nyhetsbrev, de håller dig uppdaterad inom skatterättens utveckling!

Du missar inte våra skattenyheter? Här kan du läsa skattenyheterna maj till september

Läs vårt senaste utskick till våra medlemmar gällande skattenyheter från Skatteverket, Finansdepartementet, Skatterättsnämnden och Högsta Förvaltningsdomstolen. 

Klicka här för notiser om vad som har hänt under maj till september 2018 samt analyser som du kan ha nytta av i ditt företagande eller som privatperson!

Nyhetsbrev maj till september 2018 

Med vänliga hälsningar

John Knutsson 

Blog om: 

Skillnaden mellan sexmånadersregeln och ettårsregeln?

Privatpersoner som i skatterättsligt hänseende anses vara bosatta i Sverige[1], men som på grund av anställning vistas utomlands och därmed erhåller utländsk arbetsinkomst, kan yrka skattefrihet för denna inkomst i Sverige med stöd av antingen sexmånaders- och ettårsregeln[2]. Med tanke på att det blivit allt vanligare att privatpersoner (i fortsättningen benämnd ”den skattskyldige”) rör sig över landsgränserna är reglerna ur beskattningssynpunkt av mycket stor betydelse för en enskild.

Blog om: 

Hjälp! Jag har inget företagskonto! Hur bokför jag mina inkomster och utgifter?

Har du precis startat en enskild näringsverksamhet? Hyser du inga tankar om att öppna ett separat konto kopplat till din näringsverksamhet? Är tanken att du skall använda dina personliga bankkonton även i din verksamhet, men orolig för att detta inte är genomförbart? Oroa dig inte! Vi ska reda ut hur du redovisningsmässigt hanterar en sådan situation.

Blog om: 

Information om vår nya integritetspolicy (skatter.se)

Hej! 

Som ni säkert vet vid det här laget så kommer det en ny dataskyddslag den 25 maj som kallas GDPR (General Data Protection Regulation). 

Den här lagen har kommit till för att skydda dig som konsument när det gäller företag eller organisationers behandling, hantering och lagring av dina personuppgifter. 

Skatter.se drivs av Skattepunkten AB och vi har tagit fram en ny integritetspolicy för att säkerställa att vi följer de bestämmelser som finns i den nya lagen. 

Sidor