En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Labuan Island /treaty override /one more time! av Peter Sundgren

________________________________________________________________________________

Det
är fråga om en mycket liten bestämmelse. Den har veterligen aldrig
tillämpats i praktiken. Och den är numera upphävd. Likväl har den
tilldragit sig ett otroligt intresse i internationella
skatteexpertkretsar.

Synpunkter på Sveriges nya CFC-beskattning och regelverket om participation exemption - av Peter Sundgren

Synpunkter på Sveriges nya CFC-beskattning och
regelverket om participation exemption.

av Peter
Sundgren

 

 

Sveriges nya regler om CFC-beskattning trädde ikraft den 1
januari i år 2004, SFS 2003:1086.

Denna typ av beskattning, som kortfattat går ut på att
man i Sverige löpande beskattar svenska ägare till utländska lågbeskattade
bolag för den del av det utländska bolagets vinst som belöper på bolagsägaren,
i kombination med de nyligen införda reglerna om skattebefrielse för mottagna
utdelningar och uppkomna reavinster inom bolagssektorn - s.k. participation
exemption - ger upphov till ett radikalt nytänkande angående
struktureringen av utländska investeringar. Dessa kan i stor utsträckning
förenklas och systemet ger generellt sett stora skattebesparingar inom
bolagssektorn.

Taxation of Cross-Border Partnerships - by Peter Sundgren

TAXATION OF CROSS-BORDER PARTNERSHIPS

 

Mr. Jesper
Barenfeld at Jönköping
International Business
School, (www.ihh.hj.se),
has recently published his dissertation “Taxation of Cross-Border Partnerships,
Double-Tax Relief in Hybrid and Reverse Hybrid Situations”. (JIBS Dissertation
Series No. 025)

In the
abstract Mr. Barenfeld points out that the heterogeneity of partnership
structures as business vehicles

“constitutes
a challenging factor for countries’ legislation on foreign entity
classification. As these regimes typically disregard the tax treatment of
foreign entities for domestic tax purposes, cross-border partnerships often
face the risk of being treated as taxable persons in one country but as
transparent in another. This is referred to as asymmetrical situations.

Swedish Holding Companies by Clas Ramert

Swedish Holding Companies – a big surprise!

Introduction

Sweden has a wide spread reputation for being a high tax country.
This reputation gives a fairly true picture for individuals but not for
companies.

The tax rate for companies is 28 % in Sweden, which is rather low in
an international comparison. There are also ways of keeping funds
untaxed within a company for long periods of time which are uncommon
internationally. It is true that as soon as profits leave a company as
salaries to employees or dividends to shareholders who are residents of
Sweden, the taxes incurred will confirm the country’s reputation. This
is in line with the policy of the Swedish social democratic party,
which has been in government since decades but for a few years. It
wants to encourage Swedish owners of companies to let profits
accumulate in their companies. Thus, as long as profits stay in the
company or if the dividends are distributed to individuals or companies
which are resident outside of Sweden, the tax impact will often be very
interesting and surprise international tax planners.

Sidor