En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

(NY version) Budgetpropositionen för 2020: Reformer för ett starkare samhälle

(Ny version) Budgetpropositionen för 2020: Reformer för ett starkare samhälle

Publicerad 18 september 2019

I dag överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att jobben ska bli fler, klimatutmaningen mötas, välfärden tryggas i hela landet och brottsligheten och dess orsaker bemötas. Förslagen i propositionen bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Rättelse

Skatt på avfallsförbränning införs under 2020

Publicerad 16 september 2019

Regeringen avser införa en skatt på avfallsförbränning under 2020. Förslaget är en del av budgetpropositionen 2020. Förslaget ingår också i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Skatt på plastbärkassar

Publicerad 16 september 2019

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen. Att en skatt på plastbärkassar bör införas framgår av Januariavtalet. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förstärkt avdrag för forskning och utveckling i höstbudgeten

Publicerad 15 september 2019

Regeringen vill ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för de personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget. Förslaget aviseras i den kommande höstbudgeten och föreslås träda i kraft 1 april nästa år.

Regeringen tillsätter utredning om skatt på engångsartiklar

Publicerad 12 september 2019

Som en del i genomförandet av januariavtalet inleds nu arbetet med att införa en skatt på engångsartiklar. En utredning ska föreslå hur skatten ska utformas. Regeringen har idag fattat beslut om utredningsdirektiven.

Utredningen ska fram till augusti nästa år arbeta fram ett förslag på hur en skatt på engångsartiklar kan se ut och vilka produkter som bör omfattas.

Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre

Publicerad 12 september 2019

Regeringen presenterar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar på sänkt skatt och höjt grundskydd för pensionärer samt med flera insatser för stärkt äldreomsorg, bland annat inkluderar det medel för att främja idrott för äldre. Budgeten för 2020 läggs fram i samarbete mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Nu satsar vi för att öka tryggheten för de som har byggt vårt land. Det är viktigt för att hålla ihop Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förstärkning av penningtvättstillsynen och andra åtgärder mot penningtvätt

Publicerad 12 september 2019

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2020 föreslå resurstillskott till Finansinspektionen och tre länsstyrelser för att förstärka penningtvättstillsynen.

Ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete

Publicerad 09 september 2019

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2020 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Grön skatteväxling - skattereduktion för boende i vissa geografiska områden

Publicerad 04 september 2019

Som en del av den gröna skatteväxlingen bör en skattereduktion på 1 650 kronor per år införas för den som bor i vissa geografiska områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand. Regeringen avser att avisera ett sådant förslag i budgetpropositionen för 2020. Budgetpropositionen är en del av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fler verktyg mot utländska banker som inte följer penningtvättslagen

Publicerad 29 augusti 2019

Finansinspektionen ska ges ytterligare verktyg för att ingripa mot utländska banker som inte följer penningtvättslagen. Det föreslår regeringen i en remiss som överlämnats till lagrådet idag.

Finansinspektionen har tillsyn över att svenska och utländska banker som driver verksamhet från filial i Sverige följer penningtvättslagen. I lagrådsremissen föreslås att Finansinspektionen ska ges ytterligare verktyg för att kunna ingripa mot utländska kreditinstitut som inte följer penningtvättslagen.

Regeringen har tagit emot Reseavdragskommitténs förslag

Regeringen har i dag tagit emot betänkandet Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36). I betänkandet föreslås att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.

Förslag om skatt på plastbärkassar

Publicerad 20 juni 2019

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag på en skatt på plastbärkassar. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och minska spridningen av mikroplaster i naturen. Förslaget finns med i Januariavtalet och remitteras som en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ny skattesänkning för personer över 65 år vid årsskiftet

Publicerad 19 juni 2019

Sedan 2018 är skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer borta för inkomster upp till ca 17 000 kronor i månaden. I en promemoria som Finansdepartementet skickar på remiss i dag föreslås en ny skattesänkning för personer över 65 år från 1 januari 2020. För en person med en inkomst på 21 000 kronor i månaden innebär det ungefär 2 500 kronor i lägre skatt per år. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Utredning om att utvidga rutavdraget enligt januariavtalet

Som en följd av januariavtalet har regeringen tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur rutavdraget kan utvidgas.

Enligt januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, ska taket i rutavdraget tredubblas, rutavdraget utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster samt ett äldre-rut utredas.

Uppdaterade regler för att förhindra momsfusk i EU

Uppdaterade regler för att förhindra momsfusk i EU

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss för att genomföra ändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv. Förslagen innebär bland annat strängare krav på företag som säljer varor utan moms till företag i andra EU-länder. Syftet med de nya reglerna är att komma till rätta med momsfusk och förenkla lagstiftningen.

Effektivare återköps- och flytträtt för försäkringssparande

Det ska bli tydligare regler för försäkringsföretagens uttag av avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar. Det förslås i en proposition som regeringen överlämnat till riksdagen i dag. Det föreslås också att det ska bli möjligt att flytta hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar till en annan pensionsförsäkring utan några beskattningskonsekvenser.

Skärpta regler mot skatteplanering och nya anståndsregler

Regeringen har i dag beslutat om två lagrådsremisser som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Det ena förslaget innebär att de så kallade hybridreglerna utökas och hindrar fler situationer där olikheter i länders lagstiftning utnyttjas i gränsöverskridande upplägg för att undkomma skatt. Det andra förslaget innebär bland annat utvidgade möjligheter till anstånd med betalning av skatt vid utflyttningssituationer.

Sänkt skatt och höjd redovisningsgräns för reklamskatt

Nu tas nästa steg för att avskaffa den så kallade reklamskatten. I en promemoria som Finansdepartementet i dag skickar på remiss föreslås att fler idrottsföreningar och små företag undantas från redovisning av reklamskatt. Dessutom sänks skatten på annonser och reklam från 7,65 procent till 6,9 procent. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som förbättrar systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Sverige arbetar intensivt mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu vill vi förhindra att fler aktörer blir utnyttjade för penningtvätt och vi skärper regelverket på flera punkter. Det handlar om alltifrån förstärkning av skyddet för visselblåsare till ett utökat utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Regeringen stärker arbetet mot penningtvätt

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i advokatbolags ledning som överträder penningtvättslagen.

- Regeringen arbetar kontinuerligt med att stärka regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är därför angeläget att alla tillsynsmyndigheter har verktyg för att kunna ingripa mot de som inte följer lagen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal förhindrar skattefria pensioner

Sverige och Portugal har idag undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt.

Utredning om att beskatta skadliga kemikalier i kläder och skor

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas. Syftet är att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor.

- Nu tillsätter vi en utredning om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor. Skälet är enkelt. Vi vill få bort giftet från våra kläder, det gäller inte minst barnens, säger finansminister Magdalena Andersson.

Sverige och Japan undertecknar socialförsäkringsavtal

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki undertecknade i dag ett socialförsäkringsavtal länderna emellan. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension.

Flygskatten behålls i vårbudgeten

Regeringen har för avsikt att i vårändringsbudgeten föreslå att flygskatten behålls. Vårändringsbudgeten är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och presenteras 10 april.

– Flygets klimatpåverkan ska minska. Flyget ska stå för åtminstone en del av sina klimatkostnader. Därför behåller vi flygskatten, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Sidor