En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 28 mars 2024

Antalet felaktiga utbetalningar från den statliga lönegarantin ska minska. Som en del i arbetet har regeringen fattat beslut om att Skatteverket ska förbereda för att kunna betala ut lönegarantiersättning från februari 2025.

Den statliga lönegarantin är utsatt för bedrägerier, bland annat av organiserad brottslighet. För att förbättra kontrollen och motverka missbruk har regeringen nu beslutat att Skatteverket ska förbereda för att ta över hanteringen av utbetalningar av lönegarantiersättning från och med den 1 februari 2025, från de länsstyrelser som i dag ansvarar för detta. Berörda länsstyrelser har samtidigt fått motsvarande uppdrag att förbereda överlämningen.

Skatteverket ska samtidigt göra de förberedelser som behövs för att myndigheten ska kunna kontrollera beslut och underrättelser om lönegaranti innan utbetalning, något som inte ingått i uppgiften under den tid som länsstyrelserna har hanterat lönegarantin.

– Den kriminella ekonomin måste strypas. Den statliga lönegarantin kan vara livsviktig för den som är anställd vid ett bolag som går i konkurs men vi kan aldrig acceptera felaktiga utbetalningar. Skatteverket får en tydlig roll i att kontrollera beslut och underrättelser om lönegaranti och kan därmed bidra till att stoppa bedrägerier och felaktigheter, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

– Det här är ett viktigt steg för att minska fusk och fel med lönegarantin. Den kriminella ekonomin behöver strypas och en viktig del i det är att stoppa att offentliga medel betalas ut till kriminella. Vi vet att företag idag ofta används som brottsverktyg för att utnyttja välfärdssystemen. Nu tar vi ytterligare steg för att stoppa det, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Det är länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skånes, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län som får i uppdrag att förbereda överföringen av verksamheten till Skatteverket.

Regeringen har även remitterat ett utkast till lagrådsremiss där regeländringar för ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin föreslås. Remissvaren ska ha inkommit senast den 22 april 2024.

Presskontakt

Emelie Franzén
Pressassistent hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-771 09 51
e-post till Emelie Franzén

Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg