En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Per Bolund kommenterar internationell granskning om Sveriges arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansdepartementets pressmeddelanden - Fri, 2017-04-21 18:54

Per Bolund kommenterar internationell granskning om Sveriges arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tid: 25 april 2017 09:00
Plats: Rosenbads presscenter

På tisdag den 25 april klockan 09.00 kommenterar finansmarknadsminister Per Bolund en granskning från Financial Action Task Force (FATF) om Sveriges arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapporten publiceras av FATF den 25 april klockan 08.30 på www.fatf-gafi.org.

Pressträffen kommer webbsändas på regeringen.se.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Publicerad 21 april 2017 · Uppdaterad 21 april 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Inkomstskatt: Avdrag för utgifter på näringsfastighet

Skatterättsnämnden - Thu, 2017-04-20 16:55
Frågan om rätten till avdrag för olika slags utgifter för åtgärder på en näringsfastighet kan påverkas av en privat användning av en byggnad på fastigheten.
Categories:

Nya kontonummer för inbetalningar från utlandet.

Nyheter och notiser från Skatteverket - Thu, 2017-04-20 14:26
Skatteverket vill påminna om att från och med den 1 april 2017 har vi nya internationella bankkontonummer och uppgifter för inbetalningar från utlandet.
Categories: Allmäna nyheter

131 524080-16/113

Skatteverkets skrivelser - Wed, 2017-04-19 16:36
Kostnadsränta för kommuner - förslag om lagändring
Categories: Allmäna nyheter

131 125509-17/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2017-04-19 15:50
Promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle
Categories: Allmäna nyheter

Vårbudgeten presenterad

Nyheter och notiser från Skatteverket - Wed, 2017-04-19 15:36
Minskad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt även 2018. Ändrad beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person. Sänkt skatt för pensionärer. Ett antal miljöstyrande skatteändringar på energi- och transportområdena. Det är inslag i regeringens vårbudget och förslag inför budgetpropositionen 2018.
Categories: Allmäna nyheter

131-135368-17/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2017-04-19 14:45
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik
Categories: Allmäna nyheter

131 137251-17/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2017-04-19 10:59
Ändrad beräkning av bilförmån
Categories: Allmäna nyheter

131 137468-17/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2017-04-19 10:53
Remiss av promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon
Categories: Allmäna nyheter

Deklarera försäljning av värdepapper digitalt

Skatteverkets pressmeddelanden - Tue, 2017-04-18 14:25
Förra året sålde 481 000 personer aktier eller andra värdepapper. Dessa försäljningar ska redovisas i årets deklaration.
Categories: Pressmeddelanden

131-30742-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-04-18 14:15
Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)
Categories: Allmäna nyheter

131-125472-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-04-18 14:06
Remiss av promemorian Genomförande av ILUC-direktivet
Categories: Allmäna nyheter

131 130791-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-04-18 13:49
Remissvar på promemorian Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden
Categories: Allmäna nyheter

131 132809-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-04-18 11:31
Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8
Categories: Allmäna nyheter

Personalliggare i fler verksamheter

Finansdepartementets pressmeddelanden - Fri, 2017-04-14 00:01

Personalliggare i fler verksamheter

Regeringen tar idag ytterligare ett steg i arbetet mot skattefusk och svartarbete. På uppdrag av regeringen har Skatteverket lämnat förslag om hur systemet med krav på personaliggare ska utvidgas till att även omfatta kropps- och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist­verksamhet. Detta förslag skickas idag ut på remiss.

-Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem av flera skäl. Dels får vi mindre skatteintäkter och dels en snedvriden konkurrens där företag som använder svart arbetskraft får en fördel gentemot seriösa företag, säger biträdande finansminister Per Bolund.

- För arbetstagaren kan svartarbete också leda till sämre arbetsförhållanden, hälsorisker och social dumping, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ett krav på personalliggare innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och bedöms vara ett effektivt sätt att förebygga svartarbete i den här typen av verksamheter. Enligt Skatteverket förväntas förslagen öka skatteintäkterna med drygt 200 miljoner kronor per år. Dessutom bedöms det vita arbetet öka med drygt 1 300 års­arbetskrafter.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Bakgrund:

Som en del av regeringens strategi mot skattefusk och svartarbete fick Skatteverket i april 2016 i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med krav på personaliggare kunde utvidgas.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  070-266 31 05   
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator

Genvägar
Skatteverkets PM: Personalliggare i ytterligare verksamheter
Remissinstanser: Skatteverkets promemoria

Publicerad 13 april 2017 · Uppdaterad 13 april 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

131 571798-16/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2017-04-12 14:35
Betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)
Categories: Allmäna nyheter

131 122622-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-04-11 17:00
Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag
Categories: Allmäna nyheter

Inkomstskatt: Avverkningsrätt

Skatterättsnämnden - Tue, 2017-04-11 15:45
Beskattning ska inte ske av överlåtaren när fordran enligt ett avtal om upplåtelse av viss avverkningsrätt till skog överlåts genom gåva. Gåvomottagarna får tillämpa 21 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Categories:

Deklarera ditt företag digitalt

Nyheter och notiser från Skatteverket - Tue, 2017-04-11 08:00
Driver du en enskild näringsverksamhet? Då ska du deklarera senast den 2 maj. Enklast är att göra det digitalt. En nyhet i år är att tidigare års deklarationer finns på Mina sidor.
Categories: Allmäna nyheter

Lätt för företag att deklarera digitalt

Skatteverkets pressmeddelanden - Tue, 2017-04-11 08:00
I år är det drygt 917 000 företagare som ska deklarera sin näringsverksamhet, enklast är att göra det digitalt. En nyhet i år är att tidigare års deklarationer finns på Mina sidor. 
Categories: Pressmeddelanden

Pages