En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Tobaksskatt: Skatteplikt

Skatterättsnämnden - Wed, 2017-05-24 16:00
Tobaksprodukt bestående av råtobaksavfall har ansetts skattepliktig till tobaksskatt.
Categories:

Inkomstskatt: ROT-avdrag

Skatterättsnämnden - Tue, 2017-05-23 12:47
Täthetsprovning av småhus har inte ansetts utgöra sådant arbete med reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad som berättigar till skattereduktion, s.k. ROT-avdrag.
Categories:

Mervärdesskatt: Skattesats, ett eller flera tillhandahållanden

Skatterättsnämnden - Tue, 2017-05-23 12:35
Tillhandahållande av tillträde till en djurpark och ett vetenskapscentrum omfattas av skattesatsen 25 procent.
Categories:

131 180681-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-05-23 11:01
Promemorian Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre
Categories: Allmäna nyheter

131 151339-17/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-05-22 18:07
Promemorian gällande konventionen (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
Categories: Allmäna nyheter

131 127808 - 17/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-05-22 17:40
Promemorian Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Categories: Allmäna nyheter

131 113228-17/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-05-22 16:23
Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången – Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv (SOU 2017:17)
Categories: Allmäna nyheter

Skattemål: Mål nr 1702-16

Ett bolags tillhandahållande av elektroniska böcker genom strömmande eller genom nedladdning omfattas inte av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt
Categories: Rättsfall

131 101 658-17/112

Skatteverkets remissvar - Fri, 2017-05-19 10:18
För en god och jämlik hälsa - en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)
Categories: Allmäna nyheter

Pressmeddelande Myndigheter tar bort brevlådor utanför sina kontor

Skatteverkets pressmeddelanden - Wed, 2017-05-17 15:57
I juni påbörjas arbetet med att ta bort brevlådorna utanför Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor. Det gäller också brevlådor utanför skattekontoren. Samtliga brevlådor ska vara borttagna senast den 1 september 2017.
Categories: Pressmeddelanden

Skattemål: Mål nr 6516-16

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.
Categories: Rättsfall

Skattemål: Mål nr 5311--5312-15

Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten, eftersom kostnaderna för tjänsterna ansetts ha ett direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet
Categories: Rättsfall

131-128853-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-05-16 08:32
Remissvar: enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg
Categories: Allmäna nyheter

Skattemål: Mål nr 6608-16

Fråga om tolkning och tillämpning av det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt.
Categories: Rättsfall

131-86594-17/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-05-15 15:51
Remissvar över betänkandet SOU 2017:6 Se barnet
Categories: Allmäna nyheter

Energiskatt: Skattskyldighet vid framställning av elektrisk kraft

Skatterättsnämnden - Thu, 2017-05-11 11:21
X är under de i frågan angivna förutsättningarna skattskyldig för egen produktion som levereras till de egna fastigheterna, oavsett på vilket sätt den elektriska kraften faktureras kunden.
Categories:

Skattemål: Mål nr 1464--1466-17

Anstånd med betalning av skatt. Återförvisat till Kammarrätten i Göteborg.
Categories: Rättsfall

Nytt sätt att redovisa arbetsgivardeklaration nästa år

Skatteverkets pressmeddelanden - Wed, 2017-05-10 18:07
Nya regler för arbetsgivardeklarationer införs med start nästa år. Alla arbetsgivare ska då månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd. Lagändringen införs i två steg, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019.
Categories: Pressmeddelanden

Momsdeklaration 12 maj för enskild näringsverksamhet

Nyheter och notiser från Skatteverket - Wed, 2017-05-10 16:25
Du som driver enskild näringsverksamhet utan EU-handel ska deklarera din moms senast 12 maj.
Categories: Allmäna nyheter

Den digitala brevlådan e-Boks godkänd för tjänsten Mina meddelanden

Skatteverkets pressmeddelanden - Tue, 2017-05-09 13:47
Den digitala brevlådan e-Boks ansluts till myndigheternas gemensamma tjänst för elektronisk myndighetspost, Mina meddelanden. I och med det finns nu fyra digitala brevlådor att välja bland för de medborgare och företag som vill ta emot sin myndighetspost digitalt. Över en och en halv miljon privatpersoner och företag är anslutna.
Categories: Pressmeddelanden

Pages