En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Skatter.se administreras av Skattepunken AB.

Vi vill ge Dig tips och möjlighet att diskutera skatter
med andra. Med andra ord är sidan till för "tvåvägskommunikation"!

Skattepunkten har följande skattekonsulter som medarbetare

Vi presenterar oss på www.skattepunkten.se !

Peter Sundgren var under många år verksam vid Institutet för Utländsk Rätt. Efter pensioneringen ger han ut en egen webtidning per e-mail, som är gratis. Där behandlas frågor rörande internationell beskattning. Om Du vill vara med på hans adresslista, kan Du kontakta oss (se det mörkblå fältet högst upp) så skall vi se till att Du kommer med.

Stefan Olsson är jur.dr i finansrätt och universitetslektor vid Karlstads universitet. Har tidigare varit verksam som forskare och lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och Högskolan Trollhättan Uddevalla samt drivit egen verksamhet. Han disputerade 2001 med en avhandling om punktskatter i ett svenskt och europeiskt perspektiv. Stefan håller i första hand på med indirekta skatter, men är även intresserad av t ex kopplingen mellan redovisning och beskattning.

Eftersom denna website är avsedd för diskussioner och att vara en idégivare, kan inte alla uppgifter vara helt tillförlitliga. De kan t.ex. vara tänkta för en situation som avviker från Din på någon väsentlig punkt. Det kan också  ha kommit nya lagar och rättsfall sedan något skrevs på sidan. Därför måste Du alltid kontrollera en uppgift innan Du använder Dig av den in Din affärsverksamhet.

Om Ditt ärende är komplicerat, kontakta oss för ett konsultuppdrag! Mer information om oss och våra priser får Du på www.skattepunkten.se

 

Articles: