En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Ett bonus-malus-system för nya bilar

Finansdepartementets pressmeddelanden - Fri, 2017-03-24 15:33

Ett bonus–malus-system för nya bilar

Regeringen växlar upp klimatarbetet ytterligare. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet remitterar idag. Förslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen i Sverige. Regeringen har nyligen överlämnat ett förslag till riksdagen om att utsläppen från transporterna ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. För att nå det målet krävs ambitiösa åtgärder.Syftet med bonus–malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. De fordon som kommer att beröras av det nya systemet är nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

- I förra veckan presenterade vi en reduktionsplikt, "Bränslebytet", för att gå mot mer förnybara bränslen. Nu går vi vidare med bonus-malus för att få till en omställning i nybilsförsäljningen. Det här systemet blir viktigt för att vi ska få fler miljöbilar i Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson.

- Förslaget är en del av regeringens offensiva politik för att få ner utsläppen i transportsektorn. Nu när vi har en hög nybilsförsäljning är det viktigt att vi har kraftfulla styrmedel som styr åt rätt håll. Bonus-malus ska se till att det är lätt att göra rätt när man väljer vilken bil man ska köpa, säger miljöminister Karolina Skog.

Promemorian innehåller bl.a. följande förslag:
•Det högsta bonusbeloppet på 45 000 kronor ges till de bilar som släpper ut noll gram koldioxid. Det lägsta bonusbeloppet på 7 500 kronor ges till bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid. Gasbilar får en bonus på minst 7 500 kronor.
•För bensin- och dieseldrivna lätta fordon föreslås en förhöjd fordonsskatt (malus) under de tre första åren. För fordon som kan drivas med etanol eller annan gas än gasol tas ingen malus ut.
•För de fordon som inte omfattas av bonus–malus-systemet sänks gränsen för när koldioxidbeloppet tas ut till vad ett fordon vid blandad körning släpper ut i koldioxid per kilometer utöver 95 gram, vilket innebär en fordonsskattehöjning för de allra flesta.
•Miljötillägget för dieseldrivna fordon som uppfyller utsläppskraven för EURO 6 föreslås behållas och den femåriga fordonsskattebefrielsen föreslås slopas.
•För motorcyklar ändras fordonskatten från 180 kronor till 360 kronor för ett skatteår.
•Fordonsskatten för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar i det viktbaserade systemet justeras som en följd av att fordonsskatten höjs i det koldioxidbaserade systemet.

Utvecklingen på området går snabbt och det kommer därför att vara viktigt med en tidig utvärdering av förslaget. Remisstiden går ut den 19 april 2017. Finansdepartementet återkommer också inom kort med ett förslag till ändrad beräkning av bilförmån bland annat med anledning av bonus–malus-systemet.
 
Kontakt
Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
070-266 31 05 
 e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator  
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
072-544 28 66 
 e-post till Gösta Brunnander, via registrator  
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
08-405 10 00 (växel)
072-500 92 11
 e-post till Hanna Björnfors, via registrator  
Genvägar
Promemoria: Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon 

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Magdalena Andersson, Karolina Skog om Miljö och klimat, Skatt och tull
 
Publicerades: 24 mars 2017
Uppdaterad: 24 mars 2017

  

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Ett bonus-malus-syste,m

Finansdepartementets pressmeddelanden - Fri, 2017-03-24 15:31

~~
Ett bonus–malus-system för nya bilar
 

Regeringen växlar upp klimatarbetet ytterligare. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet remitterar idag. Förslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.
 

Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen i Sverige. Regeringen har nyligen överlämnat ett förslag till riksdagen om att utsläppen från transporterna ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. För att nå det målet krävs ambitiösa åtgärder.Syftet med bonus–malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. De fordon som kommer att beröras av det nya systemet är nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

- I förra veckan presenterade vi en reduktionsplikt, "Bränslebytet", för att gå mot mer förnybara bränslen. Nu går vi vidare med bonus-malus för att få till en omställning i nybilsförsäljningen. Det här systemet blir viktigt för att vi ska få fler miljöbilar i Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson.

- Förslaget är en del av regeringens offensiva politik för att få ner utsläppen i transportsektorn. Nu när vi har en hög nybilsförsäljning är det viktigt att vi har kraftfulla styrmedel som styr åt rätt håll. Bonus-malus ska se till att det är lätt att göra rätt när man väljer vilken bil man ska köpa, säger miljöminister Karolina Skog.

Promemorian innehåller bl.a. följande förslag:
•Det högsta bonusbeloppet på 45 000 kronor ges till de bilar som släpper ut noll gram koldioxid. Det lägsta bonusbeloppet på 7 500 kronor ges till bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid. Gasbilar får en bonus på minst 7 500 kronor.
•För bensin- och dieseldrivna lätta fordon föreslås en förhöjd fordonsskatt (malus) under de tre första åren. För fordon som kan drivas med etanol eller annan gas än gasol tas ingen malus ut.
•För de fordon som inte omfattas av bonus–malus-systemet sänks gränsen för när koldioxidbeloppet tas ut till vad ett fordon vid blandad körning släpper ut i koldioxid per kilometer utöver 95 gram, vilket innebär en fordonsskattehöjning för de allra flesta.
•Miljötillägget för dieseldrivna fordon som uppfyller utsläppskraven för EURO 6 föreslås behållas och den femåriga fordonsskattebefrielsen föreslås slopas.
•För motorcyklar ändras fordonskatten från 180 kronor till 360 kronor för ett skatteår.
•Fordonsskatten för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar i det viktbaserade systemet justeras som en följd av att fordonsskatten höjs i det koldioxidbaserade systemet.

Utvecklingen på området går snabbt och det kommer därför att vara viktigt med en tidig utvärdering av förslaget. Remisstiden går ut den 19 april 2017. Finansdepartementet återkommer också inom kort med ett förslag till ändrad beräkning av bilförmån bland annat med anledning av bonus–malus-systemet.
 
Kontakt
Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
070-266 31 05 
 e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator  
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
072-544 28 66 
 e-post till Gösta Brunnander, via registrator  
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
08-405 10 00 (växel)
072-500 92 11
 e-post till Hanna Björnfors, via registrator  
Genvägar
Promemoria: Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon 

  

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Magdalena Andersson, Karolina Skog om Miljö och klimat, Skatt och tull
 
Publicerades: 24 mars 2017
Uppdaterad: 24 mars 2017

  

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Ett bonus-malus-syste,m

Finansdepartementets pressmeddelanden - Fri, 2017-03-24 15:31

~~
Ett bonus–malus-system för nya bilar
 

Regeringen växlar upp klimatarbetet ytterligare. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet remitterar idag. Förslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.
 

Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen i Sverige. Regeringen har nyligen överlämnat ett förslag till riksdagen om att utsläppen från transporterna ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. För att nå det målet krävs ambitiösa åtgärder.Syftet med bonus–malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. De fordon som kommer att beröras av det nya systemet är nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

- I förra veckan presenterade vi en reduktionsplikt, "Bränslebytet", för att gå mot mer förnybara bränslen. Nu går vi vidare med bonus-malus för att få till en omställning i nybilsförsäljningen. Det här systemet blir viktigt för att vi ska få fler miljöbilar i Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson.

- Förslaget är en del av regeringens offensiva politik för att få ner utsläppen i transportsektorn. Nu när vi har en hög nybilsförsäljning är det viktigt att vi har kraftfulla styrmedel som styr åt rätt håll. Bonus-malus ska se till att det är lätt att göra rätt när man väljer vilken bil man ska köpa, säger miljöminister Karolina Skog.

Promemorian innehåller bl.a. följande förslag:
•Det högsta bonusbeloppet på 45 000 kronor ges till de bilar som släpper ut noll gram koldioxid. Det lägsta bonusbeloppet på 7 500 kronor ges till bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid. Gasbilar får en bonus på minst 7 500 kronor.
•För bensin- och dieseldrivna lätta fordon föreslås en förhöjd fordonsskatt (malus) under de tre första åren. För fordon som kan drivas med etanol eller annan gas än gasol tas ingen malus ut.
•För de fordon som inte omfattas av bonus–malus-systemet sänks gränsen för när koldioxidbeloppet tas ut till vad ett fordon vid blandad körning släpper ut i koldioxid per kilometer utöver 95 gram, vilket innebär en fordonsskattehöjning för de allra flesta.
•Miljötillägget för dieseldrivna fordon som uppfyller utsläppskraven för EURO 6 föreslås behållas och den femåriga fordonsskattebefrielsen föreslås slopas.
•För motorcyklar ändras fordonskatten från 180 kronor till 360 kronor för ett skatteår.
•Fordonsskatten för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar i det viktbaserade systemet justeras som en följd av att fordonsskatten höjs i det koldioxidbaserade systemet.

Utvecklingen på området går snabbt och det kommer därför att vara viktigt med en tidig utvärdering av förslaget. Remisstiden går ut den 19 april 2017. Finansdepartementet återkommer också inom kort med ett förslag till ändrad beräkning av bilförmån bland annat med anledning av bonus–malus-systemet.
 
Kontakt
Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
070-266 31 05 
 e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator  
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
072-544 28 66 
 e-post till Gösta Brunnander, via registrator  
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
08-405 10 00 (växel)
072-500 92 11
 e-post till Hanna Björnfors, via registrator  
Genvägar
Promemoria: Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon 

  

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Magdalena Andersson, Karolina Skog om Miljö och klimat, Skatt och tull
 
Publicerades: 24 mars 2017
Uppdaterad: 24 mars 2017

  

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementets pressmeddelanden - Thu, 2017-03-23 14:56

Sänkt skatt för pensionärer

Skatten sänks för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år. Detta innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare därmed sluts för alla med en inkomst upp till 14 000 kronor. Förslaget, som idag skickas på remiss, är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Sen regeringen tillträdde 2014 har arbetslösheten sjunkit och underskotten i de offentliga finanserna försvunnit. Tack vare ordning och reda i ekonomin och att det är fler som jobbar finns därför utrymme för att fortsätta sänka pensionärsskatten.

- De som har varit med och byggt upp vårt land och har lagt grunden för vår gemensamma välfärd ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen, säger statsminister Stefan Löfven.

Förslaget innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt. För en ålderspensionär med en pension på 14 000 kronor i månaden, vilket är medianpensionen för kvinnliga ålderspensionärer, kommer skatten sänkas med cirka 200 kronor i månaden. För den här gruppen innebär förslaget att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare helt tas bort.

- Regeringens mål är att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten, nu tar vi ytterligare ett steg på den inslagna vägen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen sänkte redan 2016 skatten så att personer äldre än 65 år med inkomster upp till 10 000 kronor per månad inte betalar högre skatt än löntagare yngre än 65 år. Nu tar regeringen nästa steg genom att det förhöjda grundavdraget förstärks så att skatten sänks med upp till 2500 kronor för personer äldre än 65 år med inkomst mellan 123 400 och 360 000 kronor per år.

- Den här skattesänkningen är också viktig av jämställdhetsskäl. Kvinnor har i genomsnitt lägre pensioner än män vilket gör att förslaget bidrar till att öka den ekonomiska jämställdheten, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
Kontakt
Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
072-227 85 35
e-post till Jonatan Holst
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
072-544 28 66 
 e-post till Gösta Brunnander, via registrator  
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
08-405 10 00 
072-532 17 13
 e-post till Anna Söderström, via registrator  

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen, Magdalena Andersson, Per Bolund, Stefan Löfven  om Skatt och tull
 
Publicerades: 23 mars 2017
Uppdaterad: 23 mars 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Kupongskatt: Bulvanregeln

Skatterättsnämnden - Thu, 2017-03-23 12:16
Utdelningar från svenska aktiebolag till ett moderbolag i ett annat EU-land har ansetts undantagna från skattskyldighet för kupongskatt. Bulvanregeln har inte ansetts tillämplig.
Categories:

Kupongsskatt: Bulvanregeln

Skatterättsnämnden - Thu, 2017-03-23 12:16
Utdelningar från svenska aktiebolag till ett moderbolag i ett annat EU-land har ansetts undantagna från skattskyldighet för kupongskatt. Bulvanregeln har inte ansetts tillämplig.
Categories:

Inkomstskatt: Lex Asea

Skatterättsnämnden - Thu, 2017-03-23 12:11
Utdelning av aktierna i ett dotterbolag har ansetts uppfylla villkoret i 42 kap. 16 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) att utdelningen lämnas i förhållande till innehavda aktier i moderbolaget.
Categories:

Varning för bedragare i Skatteverkets namn

Nyheter och notiser från Skatteverket - Wed, 2017-03-22 14:47
Skatteverket har upptäckt en falsk kundportal på Facebook som utger sig för att vara Skatteverket.
Categories: Allmäna nyheter

131 63563-17/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2017-03-22 11:46
Promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)
Categories: Allmäna nyheter

Redkordmånga deklarerade första dagen

Skatteverkets pressmeddelanden - Wed, 2017-03-22 10:57
Den 21 mars öppnade Skatteverket den elektroniska deklarationen. Drygt 554 000 personer deklarerade första dagen, det är cirka 300 000 fler än förra året.
Categories: Pressmeddelanden

Sänkt moms på guidning av naturområden

Finansdepartementets pressmeddelanden - Tue, 2017-03-21 16:09

Sänkt moms på guidning av naturområden

Mervärdesskatten ska sänkas från 25 till 6 procent på guidning av naturområden. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet skickar ut på remiss idag. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Regeringen vill öka möjligheterna att bedriva naturturism, inte minst i mindre företag och utanför storstadsområdena. Därför föreslås en sänkning av mervärdesskatten på naturguidning som innebär att naturturism likställs med liknande turismtjänster.

- Vi vill locka fler att upptäcka den svenska naturen. Sverige har många fantastiska naturområden och vi ser ett starkt intresse för natur- och ekoturism. Naturguider och andra ekoturistföretag är ofta företag med lokal förankring, som drivs av människor som bor och verkar i bygden – och som ofta anställer lokalt, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Enligt nu gällande regler beskattas förevisning och guidning av naturområden med 25 procent mervärdesskatt. Jämförbara turismtjänster såsom djurparksbesök och vissa sightseeingturer beskattas med 6 procent mervärdesskatt. Även vissa tillhandahållanden av naturturismtjänster beskattas med 6 procent mervärdesskatt i de fall det bedömts att den huvudsakliga delen av tjänsten utgörs av persontransport.

Regeringen har sedan tidigare gjort stora satsningar på nya naturreservat, skötsel och underhåll av befintliga skyddade områden. Från och med 2016 har vi ökat resurserna till åtgärder för – och skydd av – värdefull natur med 940 miljoner kronor per år.

- Regeringen har satsat på skydd och skötsel av värdefull natur och på att stärka Sverige som resmål för natur- och ekoturism. Vi ser att det är många från andra länder som besöker Sverige för att uppleva vår natur. Med förslaget sänks kostnaden för detta, vilket bidrar till att locka fler turister, säger miljöminister Karolina Skog.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och bedöms minska skatteintäkterna med 320 miljoner kronor 2018 och 290 miljoner kronor efterföljande år.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon 08-405 10 00 (växel)  
Mobil 072-500 92 11  
e-post till Hanna Björnfors, via registrator

Mikaela Sonnerby
Departementssekreterare, Skatte- och tullavdelningen 
Telefon 08-405 37 22   
e-post till Mikaela Sonnerby, via registrator

Genvägar
Promemoria: Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Publicerad 21 mars 2017 · Uppdaterad 21 mars 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Proposition om energiskatt på solel

Finansdepartementets pressmeddelanden - Tue, 2017-03-21 11:11

Proposition om energiskatt på solel

Regeringen har arbetat intensivt för att ge solelen bästa möjliga villkor och som ett led i detta arbete lämnas en proposition till riksdagen med förslag om förändring av lagen om skatt på energi.

Regeringen föreslår att skatten sänks från 29,5 till 0,5 öre/kWh för aktörer som framställer och förbrukar förnybar el på samma ställe men där elen inte omfattas av dagens undantag från skatteplikt. Förslaget gäller de som har flera mindre anläggningar som tillsammans uppgår till 255 kW eller mer. Förslaget innebär lägsta möjliga skatt till minsta möjliga risk. Ändringen föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2017.

Regeringens avsikt är att i nästa steg kontakta EU-kommissionen om ett helt borttagande av skatten samt bedriva påverkansarbete i EU.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Ulf Olovsson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 25 20   
e-post till Ulf Olovsson, via registrator

Genvägar
Prop. 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Publicerad 21 mars 2017 · Uppdaterad 21 mars 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Nu kan du deklarera

Nyheter och notiser från Skatteverket - Tue, 2017-03-21 09:00
I dag går startskottet för årets deklaration. I e-tjänsten och appen kan du se om du ska betala eller få tillbaka pengar. Passa på att deklarera när du ändå är inne och tittar i deklarationen. Du som kan få pengar till påsk måste deklarera senast den 29 mars. 
Categories: Allmäna nyheter

Pressträff med Per Bolund och Karolina Skog

Finansdepartementets pressmeddelanden - Mon, 2017-03-20 19:22

Pressträff med Per Bolund och Karolina Skog

Biträdande finansminister Per Bolund och miljöminister Karolina Skog håller pressträff och presenterar ett skatteförslag.

Tid: 21 mars 2017 11:10
Plats: Korsningen Västra brobänken/Flaggmansvägen, Skeppsholmen, Stockholm

Medverkar gör också Joakim Malm från Stockholm Adventures.

Välkomna!

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon 08-405 10 00 (växel)  
Mobil 072-500 92 11  
e-post till Hanna Björnfors, via registrator

Publicerad 20 mars 2017 · Uppdaterad 20 mars 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Finansdepartementets pressmeddelanden - Mon, 2017-03-20 17:27

Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Skatten sänks för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning. Det föreslås i en promemoria från Finansdepartementet som skickas på remiss i dag. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Inkomster i form av sjukersättning eller aktivitetsersättning omfattas inte av vare sig jobbskatteavdraget eller det förhöjda grundavdraget. Personer med sådan ersättning har dessutom i högre utsträckning en låg ekonomisk standard jämfört med befolkningen som helhet. I en promemoria som i dag har skickats ut på remiss från Finansdepartementet föreslås därför en skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

Förslaget berör uppskattningsvis 340 000 personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning. Skattesänkningen beräknas bli ca 1 600 kronor per år vid genomsnittlig kommunalskattesats för personer som fyllt 30 år och som har hel sjukersättning på garantinivå. För dem med högsta möjliga ersättning, och genomsnittlig kommunalskattesats, beräknas skattesänkningen bli ca 2 500 kronor per år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  070-266 31 05   
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator

Mikaela Neijd
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 35 41   
e-post till Mikaela Neijd, via registrator

Genvägar
Promemoria: Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Publicerad 20 mars 2017 · Uppdaterad 20 mars 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt 2018 begränsas och den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs

Finansdepartementets pressmeddelanden - Mon, 2017-03-20 17:22

Uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt 2018 begränsas och den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs

Uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 ska begränsas och den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjas från 20 till 25 procent. Det föreslås i två promemorior som Finansdepartementet skickar ut på remiss i dag. Förslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Finansdepartementet skickar i dag en promemoria på remiss med förslag om att begränsa uppräkningen av den nedre och den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2018 till endast förändringen i konsumentprisindex. För 2018 beräknas därmed enligt nuvarande prognos den nedre skiktgränsen uppgå till 445 400 kronor och den övre till 647 900 kronor. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2,66 miljarder kronor 2018. Av dessa är 1,35 miljarder kronor redan budgeterade i budgetpropositionen för 2017 till följd av den begränsning av uppräkningen som aviserades där.

Finansdepartementet skickar i dag även en promemoria på remiss med förslag om att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) ska höjas från 20 till 25 procent. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 370 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2018.

Såväl begränsningen av uppräkningen av skiktgränserna som höjningen av SINK föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  070-266 31 05   
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator

Anna Romby
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 87 14   
e-post till Anna Romby, via registrator

Simone Johannisson
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 20 41   

Genvägar
Promemoria: Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Promemoria: Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Publicerad 20 mars 2017 · Uppdaterad 20 mars 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Nu kan fler få pengar till påsk

Nyheter och notiser från Skatteverket - Mon, 2017-03-20 11:44
Skatteverket förlänger möjligheten att få pengar till påsk. Ny sista dag att ansluta till en digital brevlåda är den 26 mars.
Categories: Allmäna nyheter

Deklarationen öppnar tisdag 21 mars

Skatteverkets pressmeddelanden - Mon, 2017-03-20 08:00
I morgon öppnar deklarationen och det går att deklarera i appen eller på Skatteverket.se. Det går även att se om man ska få pengar tillbaka eller om man ska betala. Sista dagen att lämna deklarationen är den 2 maj.
Categories: Pressmeddelanden

Tobaksskatt: Skatteplikt

Skatterättsnämnden - Fri, 2017-03-17 12:44
Tobaksprodukt bestående av ett finkornigt pulver har inte ansetts skattepliktig till tobaksskatt.
Categories:

Tobaksskatt: Skatteplikt

Skatterättsnämnden - Fri, 2017-03-17 12:44
Beredning av råtobak där tobaken skurits med ett snitt har ansetts uppfylla rekvisitet ”skurits eller på annat sätt strimlats” i LTS.
Categories:

Pages