En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Skatteverket förstärker i Sollefteå

Skatteverkets pressmeddelanden - Thu, 2016-12-22 11:50
Sollefteå renodlas och blir en av Skatteverkets starkaste orter för handläggning av folkbokföring. I anslutning till förändringen ökar antalet anställda med totalt fem nya tjänster. 
Categories: Pressmeddelanden

Växa-stöd till enskilda näringsidkare

Skatteverkets pressmeddelanden - Thu, 2016-12-22 10:30
En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna, så kallat Växa-stöd, införs den 1 januari 2017 för enskilda näringsidkare när de anställer sin första medarbetare. Reglerna innebär att en enskild näringsidkare som anställer en medarbetare bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 %) enligt socialavgiftslagen på den ersättning som betalas till den först anställda medarbetaren.
Categories: Pressmeddelanden

131 449925-16/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2016-12-21 16:16
Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker
Categories: Allmäna nyheter

Lättnader i beskattningen av personaloptioner för små och unga företag

Finansdepartementets pressmeddelanden - Tue, 2016-12-20 16:44

Lättnader i beskattningen av personaloptioner för små och unga företag

För att underlätta för små, unga företag som saknar tillgång till kapital, att rekrytera och behålla nyckelpersoner ska förmån av personaloption inte tas upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda. Det föreslås i en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet.

Konkurrenskraftiga villkor för små nystartade innovationsdrivna företag är av stor vikt. Ett hinder för ökad tillväxt är att nystartade företag med tillväxtambitioner och nya lösningar på existerande problem som regel saknar de förutsättningar som äldre, etablerade företag med upparbetat kapital och kompetens redan har. Genom förbättrade förutsättningar för nystartade företag ökar deras möjligheter att växa och konkurrera med etablerade företag.

Regeringen föreslår därför att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning om vissa villkor avseende företaget som ingår options­avtalet, personaloptionen och optionsinnehavaren är uppfyllda. Arbets­givaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen.

Förslaget utgör ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av EU-kommissionen innan det kan genomföras.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Simone Johannisson
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 20 41   

Robert Sand
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 83 09  

Genvägar
Lagrådsremiss: Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Publicerad 20 december 2016 · Uppdaterad 20 december 2016

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Inkomstskatt: Solcellsanläggning, anskaffningsutgift, byggnadsinventarier

Skatterättsnämnden - Tue, 2016-12-20 16:43
Fråga om viss del av anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning som ska monteras på en ekonomibyggnad på en näringsfastighet kan hänföras till privatbostadsfastighet. Även fråga om anläggningen ska räknas till byggnad eller byggnadsinventarier.
Categories:

131 518000−16/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2016-12-20 15:51
Remiss av Regeringskansliets promemoria Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen
Categories: Allmäna nyheter

131 492831-16/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2016-12-20 15:44
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) samt promemorian om förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagförslagen som lämnats i SOU 2016:73
Categories: Allmäna nyheter

131 525169-16/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2016-12-20 15:30
Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
Categories: Allmäna nyheter

131 491035-16/111

Skatteverkets skrivelser - Tue, 2016-12-20 15:27
Anstånd enligt 36 kap. 3 § Skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL med att lämna inkomstdeklaration 1 vid deklarationstidpunkt 2 maj 2017 (s.k. byråanstånd)
Categories: Allmäna nyheter

131 491035-16/111

Skatteverkets skrivelser - Tue, 2016-12-20 15:27
Anstånd enligt 36 kap. 3 § Skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL med att lämna inkomstdeklaration 1 vid deklarationstidpunkt 2 maj 2017 (s.k. byråanstånd)
Categories: Allmäna nyheter

131 450488-16/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2016-12-20 14:59
Skogsstyrelsens meddelande skogliga skattningar från laserdata
Categories: Allmäna nyheter

131 475014-16/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2016-12-20 14:55
Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik [ER 2016:20]
Categories: Allmäna nyheter

131 507562-16/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2016-12-20 14:49
Övningsinriktning under 2017-2020 för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå
Categories: Allmäna nyheter

Pressträff om regeringens förslag om skattelättnad för personaloptioner

Finansdepartementets pressmeddelanden - Sun, 2016-12-18 21:51

Pressträff om regeringens förslag om skattelättnad för personaloptioner

Tid: 19 december 2016 08:30
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm

Välkommen till pressträff måndag 19 december kl. 08.30 med biträdande finansminister Per Bolund och närings- och innovationsminister Mikael Damberg som kommenterar regeringens förslag om skattelättnad för personaloptioner.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Gösta Brunnander
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Mobil 072-5442866  

Publicerad 18 december 2016 · Uppdaterad 18 december 2016

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

131 468 428-16/112

Skatteverkets remissvar - Fri, 2016-12-16 09:55
Ett samlat ansvar för tillsynen över den personliga integriteten (SOU 2016:65)
Categories: Allmäna nyheter

131 410528-16/112

Skatteverkets remissvar - Thu, 2016-12-15 16:31
Promemorian Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31)
Categories: Allmäna nyheter

Reglerna för energiskatt på el ändras den 1 januari 2017

Nyheter och notiser från Skatteverket - Thu, 2016-12-15 13:29
Den 1 januari 2017 ändras reglerna för energiskatt på el. Förändringen påverkar främst företag inom industrisektorn.
Categories: Allmäna nyheter

Reglerna för energiskatt på el ändras den 1 januari 2017

Nyheter och notiser från Skatteverket - Thu, 2016-12-15 13:29
Den 1 januari 2017 ändras reglerna för energiskatt på el. Förändringen påverkar främst företag inom industrisektorn.
Categories: Allmäna nyheter

131 402293-16/112

Skatteverkets remissvar - Thu, 2016-12-15 12:53
Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (SOU 2016:51)
Categories: Allmäna nyheter

Momsbefrielse för dig som har en försäljning på högst 30 000 kronor

Nyheter och notiser från Skatteverket - Wed, 2016-12-14 12:27
Du som är etablerad i Sverige är befriad från moms om din försäljning är högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår.
Categories: Allmäna nyheter

Pages