En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

 131 99013-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-05-02 12:03
Remiss av promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)
Categories: Allmäna nyheter

Statistik för utbetalning av rot- och rutavdrag april 2017

Nyheter och notiser från Skatteverket - Tue, 2017-05-02 09:43
Här hittar du uppdaterad statistik för utbetalning av rot- och rutavdrag.
Categories: Allmäna nyheter

Sista dagen att deklarera

Nyheter och notiser från Skatteverket - Tue, 2017-05-02 09:00
I dag den 2 maj är sista dagen att deklarera. Har du ännu inte deklarerat? Då är det dags nu!
Categories: Allmäna nyheter

Sista dagen att deklarera

Nyheter och notiser från Skatteverket - Tue, 2017-05-02 09:00
I dag är sista dagen att deklarera. Har du ännu inte deklarerat? Då är det dags nu!
Categories: Allmäna nyheter

131 98780-17/112

Skatteverkets remissvar - Fri, 2017-04-28 10:50
Remiss av promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet
Categories: Allmäna nyheter

131 57911-17/112

Skatteverkets remissvar - Thu, 2017-04-27 12:26
Betänkandet ”Karens för statsråd och statssekreterare” (SOU 2017:3)
Categories: Allmäna nyheter

Inkomstskatt: Självständigt bedriven näringsverksamhet

Skatterättsnämnden - Wed, 2017-04-26 11:56
Kravet på självständighet har ansetts uppfyllt när en anställd övergår till att bedriva verksamhet med egna kunder i ett nybildat aktiebolag som han äger tillsammans med arbetsgivaren.
Categories:

131 173843-17/113

Skatteverkets skrivelser - Tue, 2017-04-25 13:53
När ett registreringsnummer till mervärdesskatt ska visas som ogiltigt i VIES – förslag om lagändring
Categories: Allmäna nyheter

131 120653-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-04-25 13:43
Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018
Categories: Allmäna nyheter

Ställ dina frågor i Facebookchatt

Nyheter och notiser från Skatteverket - Tue, 2017-04-25 10:36
Har du frågor kring deklarationen? I dag den 25 april klockan 13.00–14.00 är vi extra bemannade på Facebook för att ta emot deklarationsfrågor.
Categories: Allmäna nyheter

God nivå på Sveriges system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt FATF

Finansdepartementets pressmeddelanden - Tue, 2017-04-25 10:34

God nivå på Sveriges system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt FATF

Sveriges system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism har utvärderats av den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF).

- Vi ska stoppa alla möjligheter till att brottslingar kan tvätta sina pengar eller slussa medel till terrorism genom det svenska finansiella systemet. Utvärderingen visar att Sveriges system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism håller en god nivå, säger Per Bolund, finansmarknadsminister.

Flera internationella experter har under femton månader utfört en grundlig genomgång av Sveriges lagstiftning på området. Ett hundratal företrädare från offentliga, privata och ideella sektorn har dessutom intervjuats för att bedöma Sveriges effektivitet på området penningtvätt och finansiering av terrorism.

- Detta är ett arbete som fortsätter oförtröttligt. Vi har nyligen beslutat om en ny penningtvättslagstiftning som kommer att vara mer effektiv och en lag om verkliga huvudmän som ökar insynen av ägare i ett bolag och gör det svårare att gömma sig bakom en juridisk person, säger Per Bolund.

Utvärderingen granskar hur svensk lag överensstämmer med FATF:s rekommendationer och innehåller en utförlig genomgång av det svenska systemet.

Om FATF:
FATF – Financial Action Task Force är en organisation som har funnits sedan 1989. Sverige är medlem tillsammans med 34 andra länder samt EU-kommissionen och Gulfrådet. Organisationen ställer detaljerade krav på ländernas system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och följer även upp dessa krav med periodiskt återkommande utvärderingar som är mycket grundliga.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Markus Forsman
Departementssekreterare/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 52 08   
e-post till Markus Forsman, via registrator

Genvägar
Utvärderingen av Sveriges system på FATF:s hemsida
Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism på regeringens hemsida

Publicerad 25 april 2017 · Uppdaterad 25 april 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

131 44196-17/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-04-24 15:24
Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys
Categories: Allmäna nyheter

Mervärdesskatt: Skattesats

Skatterättsnämnden - Mon, 2017-04-24 14:52
Mångfaldigande (tryckning) av sk bygghandlingar respektive kartor har ansetts omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent, medan motsvarande tillhandahållande av ritningsblad omfattas av normalskattesatsen 25 procent.
Categories:

Mervärdesskatt: Omsättningsland

Skatterättsnämnden - Mon, 2017-04-24 14:42
Kurs i redovisning - förlagd till annat EU-land än Sverige - där såväl köpare som säljare varit svenska beskattningsbara personer har inte ansetts utgöra omsättning av tillträde till pedagogiskt evenemang.
Categories:

Oxelösundsborna hittills flitigast på att deklarera digitalt

Skatteverkets pressmeddelanden - Mon, 2017-04-24 12:06
När bara några dagar återstår tills deklarationen ska vara inlämnad visar Skatteverkets statistik att invånarna i Oxelösunds kommun hittills är bäst i landet på att deklarera digitalt. I kommunen har drygt 41 procent deklarerat via telefon, mobil, app eller dator.
Categories: Pressmeddelanden

Inkomstskatt: Kvalificerade andelar

Skatterättsnämnden - Mon, 2017-04-24 11:55
Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet på grund av att en verksamhetsgren i form av djur överförts mellan företagen. Att överföringen har skett till marknadspris har inte föranlett annan bedömning.
Categories:

Per Bolund kommenterar internationell granskning om Sveriges arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansdepartementets pressmeddelanden - Fri, 2017-04-21 18:54

Per Bolund kommenterar internationell granskning om Sveriges arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tid: 25 april 2017 09:00
Plats: Rosenbads presscenter

På tisdag den 25 april klockan 09.00 kommenterar finansmarknadsminister Per Bolund en granskning från Financial Action Task Force (FATF) om Sveriges arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapporten publiceras av FATF den 25 april klockan 08.30 på www.fatf-gafi.org.

Pressträffen kommer webbsändas på regeringen.se.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Publicerad 21 april 2017 · Uppdaterad 21 april 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Inkomstskatt: Avdrag för utgifter på näringsfastighet

Skatterättsnämnden - Thu, 2017-04-20 16:55
Frågan om rätten till avdrag för olika slags utgifter för åtgärder på en näringsfastighet kan påverkas av en privat användning av en byggnad på fastigheten.
Categories:

Nya kontonummer för inbetalningar från utlandet.

Nyheter och notiser från Skatteverket - Thu, 2017-04-20 14:26
Skatteverket vill påminna om att från och med den 1 april 2017 har vi nya internationella bankkontonummer och uppgifter för inbetalningar från utländska bankkonton.
Categories: Allmäna nyheter

Nya kontonummer för inbetalningar från utlandet.

Nyheter och notiser från Skatteverket - Thu, 2017-04-20 14:26
Skatteverket vill påminna om att från och med den 1 april 2017 har vi nya internationella bankkontonummer och uppgifter för inbetalningar från utlandet.
Categories: Allmäna nyheter

Pages