En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Särskild löneskatt har varit av två olika slag. Särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Det som sägs nedan gäller bara den senare skatten.

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster betalades tidigare för arbetstagare och uppdragstagare i stället för arbetsgivaravgifter för personer som fyllt 65 år. Regeringsrätten har dock den 23 juni 2009, mål nr 2652-06, fastställt att det var fel att ta ut särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster avseende personer som fyllt 65 år i sådana fall då dessa personer var uppdragstagare. Skillnaden mellan uppdragstagare och arbetstagare är inte lätt att ange. Arbetstagare torde dock regelmässigt ha någon form av anställningsavtal. Till uppdragstagare räknas bl. a. styrelseledamöter.

Företag som betalt särskild löneskatt på förvärvsinkomster för uppdragstagare bör begära begära att få tillbaka pengarna. Formellt sker det genom att begära omprövning hos Skatteverket. Om det gäller särskild löneskatt på förvärvsinkomster för år 2003 måste begäran om omprövning nå Skatteverket före kommande årsskifte. Om det brådskar, skriv bara ett brev nu och tala om vad saken gäller samt bed att få återkomma med detaljerna efter årsskiftet.