En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Skattepunkten har återigen haft nöjet att närvara på årets ETL Global konferens. Årets arrangemang hölls i Berlin under dagarna 26–28 oktober.  

ETL Global är en organisation som strävar efter att sammanföra företag över hela världen inom redovisnings- och skattesektorn. Ni kan läsa mer om ETL här.

Under årets konferens representerades Skattepunkten AB av mig (Nelly Linneheden) och min kollega Karl Lindstrand. Vi fick nöjet att under dessa dagar nätverka med både gamla och nya kontakter i form av revisorer, redovisnings- och skattekonsulter samt skattejurister/advokater från olika delar av världen. Mötena resulterade i intressanta diskussioner, nya insikter och framförallt nya kontakter.

Själva arrangemanget rymde över 250 professionella från cirka 40 olika länder inom de redan nämnda sektorerna.

Utöver den sociala aspekten som arrangemanget erbjuder, så bjöd konferensen också på ett brett spektrum av intressanta programpunkter. Förutom att introducera och göra oss bekanta med nya medlemmar, så fick vi ta del av olika föredrag där olika ämnen avhandlades. Ämnen såsom innovativ rekrytering och incitamentsramverk för rekrytering av personal/talanger, marknadsföring, kommunikation- och varumärkesstrategier.

Skattepunkten är ett företag som hela tiden växer och vi strävar efter att kunna tillhandahålla våra klienter så bra service som möjligt i alla avseenden. Vårt medlemskap i ETL hjälper oss att särskilt knyta an till samarbetspartners på den globala arenan när våra klienter behöver hjälp i internationella redovisnings-och skattefrågor. Därför är vi extra glada över de nya kontakter som etablerats under konferensen och vi väntar ivrigt på att få dela dessa med er. Har Du en internationellt komplex fråga som rör flera länders skattesystem, så var därför inte rädd för att höra av dig till oss på Skattepunkten. Förutom att vi bistår med rådgivning inom svensk skatterätt och dubbelbeskattningsavtal mellan olika länder, så kan vi också förse dig med de kontakter du behöver i utlandet för vissa specifika redovisnings- eller skatteändamål. Så vad väntar Du på? Ta kontakt med oss på Skattepunkten redan idag via vårt kontaktformulär eller via vårt direktnummer. Vi ser fram emot att höra från Dig!