En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Den lille företagaren frågar sig ofta vilken företagsform som är bäst för honom.

Lagstiftaren har försökt göra företagsformerna någorlunda neutrala i skattehänsende. Bl.a. infördes expansionsfonder för att göra enskild näringsverksamhet samt handels- och kommanditbolag lika attraktiva skattemässigt som aktiebolag. Riktigt lika blir det dock inte. Jag rekommenderar praktiskt taget alltid fåmansföretagare att bilda aktiebolag om de har råd att sätta in 100 000 kr i ett bolag. Här kommer mina argument i punktform.

1. Det personliga ansvaret begränsas med ett aktiebolag. Bolaget kan gå i konkurs utan att företagaren själv gör det. En personlig konkurs för företagaren kan få fullständigt förödande konsekvenser, eftersom skulderna aldrig skrivs av annat än om fordringsägarna frivilligt lämnar ackord. Om ett aktiebolag går i konkurs, förlorar ägaren bara det han betalt för aktierna plus de vinster han upparbetetat i den mån dessa ligger kvar i bolaget vid konkursen.

2. De nya 3:12 regler som gäller från 1 januari 2006 ger möjlighet att ta en del av vinsten som utdelning till en total beskattning om endast 42 %. Bolaget betalar då 28 % och aktieägaren 20 % av den utdelade vinsten (0,28 + 0,2(100-28)/100=0,424). I enskild näringsverksamhet och handel- och kommandit bolag blir beskattningen "på toppen" (marginalskatten) inklusive egenavgifter cirka 50 % - cirka 70 %

3. Det är lättare att skilja på privat ekonomi och företagets ekonomi, om man driver verksamheten i ett aktiebolag.

4. Företagaren kommer inte så lätt efter med skattebetalningarna, om han låter sig själv bli anställd i aktiebolaget, eftersom arbetsgivaravgifter och preliminärskatter då blir inbetalda månadsvis. För enskild firma och handels- och kommanditbolag sker avstämning en gång om året.

5. Det uppfattas ofta positivt på marknaden, om man driver verksamheten som ett aktiebolag. Det låter lite större och "finare".

6. Det är det lättare att sälja en verksamhet som drivs i ett aktiebolag.

7. Det lättare att upprätta deklaration för ett aktiebolag.

8. Det lättare att ta in delägare i ett aktiebolag, eftersom aktiebolagslagen ger ett bra regelverk att stå på.

9. En reviderad årsredovisning för ett aktiebolag kan i många sammanhang användas som ett fint "visitkort".

10. Det kan vara bra att genomföra en regelrätt revision och för att säkerställa att allt blir rätt i redovisningen. Revision är ännu så länge ett lagkrav för aktiebolag.

Visst finns det också nackdelar med aktiebolag. Kostnaden för revision är en sådan. Å andra sidan behöver inte revisionen kosta särskild mycket. För ett litet "enmansaktiebolag kan 5-15 tkr per år räcka, om man undviker de stora revisionsbyråerna.

En annan nackdel är att svenska aktiebolag inte får låna ut pengar till sina ägare (låneförbudet).

Bankerna vill ofta ha personlig borgen för att ge lån och checkräkningskrediter till fåmansaktiebolag. Begränsa alltid personlig borgen så mycket som möjligt. Annars förloras fördelen av att aktieägaren inte är personligen ansvarig för aktiebolagets förpliktelser. Jfr punkt 1 ovan.

10 Kommentarer
 1. anon
  vovver
  dec 17, 2006

  Min fråga är vilken bolagsform som är mest lämplig om det inte är möjligt för de nystartade företagarna att få ihop de 100 000 kronorna som behövs för att starta ett eget företag. Vilken företagsform är då att föredra? Exempelvis om det är två personer som vill starta en verksamhet tillsammans och de vill att företagsformen är sådan att deras personliga ansvar skyddas i mesta möjliga form?

  Med vänliga hälsningar

  Johan

  Johan

 1. anon
  Himmelstrutz
  dec 27, 2006

  Hej och tack för en bra sida,

  Jag är mycket angelägen om att få svar på denna fråga; har nyligen ombildat min enskilda firma till ett aktiebolag. Jag arbetar som konsult och behöver i dagsläget inte dra på mig stora lån och annat å företagets vägnar. När jag fakturerade i min enskilda firma drogs/dras först egenavgifter och därefter skatt i inkomstlaget tjänt, dvs först ca 25% och därefter ca 50 %. Om jag nu tar ut en liten lön från AB kommer företagsvinsten att bli desto större och därmed betalar jag mer i bolagsskatt. Hur kommer återstoden  (den redan beskattade vinsten) att beskattas den dag jag avvecklar/likviderar mitt AB? Kapitalbeskattning? Som tjänst (och betals jag då arbetsgivaravgifter)? Låt oss för enkelhets skull säga att jag knotat ihop en miljon (1000000), vilket i och för sig är långt bort, men ett jämnt och fint tal. Vad får jag kvar i fickan som privatperson efter att jag betalat skatt för detta?

  Ytterligare en fråga är om jag som enskild firma kommer att ha några motsvarande rättigheter till utdelning att förvänta mig från inkomståret 2006 som jag varit verksam (mitt AB är helt nystartat).

  Bästa hälsningar och ett glatt och framgångsrikt år 2007 önskar jag er alla

  /H

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 30, 2006

  Hej Vovver!

  En del väljer i Ditt fall att start t.ex. ett engelskt aktiebolag. Som jag tidigare sagt på forumet är jag skeptisk till de engelska bolagen. De kostar en hel del i konsultarvoden och det är mycket krångel med dem.

  I annat fall får Du helt enkelt börja med enskild firma för att sedan, när Du får råd gå över till AB.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 30, 2006

  Hej Himmelstrutz!

  Jfr vad jag sagt i min blog under punkten 2 om utdelning med 42 % beskattning. Om utdelningsutrymmet inte utnyttjas ett visst år, sparas det till det nästkommande året o.s.v. Vid försäljning eller likvidation kan det sparade utrymmet sedan utnyttjas på så sätt att kapitalvinsten - så långt det sparade utdelningsutrymmet räcker - beskattas med endast 20 % hos den fysiska person, som är aktieägare.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Himmelstrutz
  jan 11, 2007

  Hej Clas,

  Tack för svar kring vad som gäller vid likvidation av företag. Vad jag dock skulle vilja veta är hur kapitalet i bolaget beskattas som inte faller under "utdelningsutrymmet". Lått oss säga att jag har en miljon på företagskontot som redan är beskattat med 28 procent. Kanske har jag redan utnyttjat alla utdelningsmöjligheter. Hur beskattas miljonen? Om jag redan skattat 28 procent på det och sedan skall betala vanlig lönseskatt på resten (och kanske arbetsgivaravgifter också?..nej det är väl ändå inte troligt!) känns det inte meningsfullt att spara pengar alls i bolaget. Jag har försökt leta information på nätet men hittar inget svar. Skulle bli tacksam för svar.

  Hälsningar

  /H

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 16, 2007

  Hej Himmelstrutz!

  Så länge aktiebolaget inte gör någon utdelning till aktieägaren eller aktieägaren säljer sina aktier, blir det endast 28 % skatt i bolaget.

  Vid utdelning från fåmansbolag, där aktieägaren själv är verksam i betydande omfattning, beskattas som inkomst av tjänst till den del utdelningen överstiger utdelningsutrymmet.

  Kapitalvinster beskattas på i princip samma sätt. Kapitalvinst utöver utdelningsutrymmet beskattas som inkomst av tjänst.

  Inkomsten av tjänst blir dock aldrig mer än 100 basbelopp.

  Ovanstående är en extrem förenkling av verkligjheten!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 31, 2009

  Sedan jag skrev bloggen ovan har reglerna för fåmansägda aktiebolag förbättrats ytterligare. Bl.a. gäller numera en schablon på 2,5 inkomstbasbelopp som årets gränsbelopp. Även löneunderlagen har förbättrats avsevärt. Det föreligger nu en reell skillnad mellan enskild näringsverksamet och aktiebolag. Sedan bolagsskatten dessutom sänkts till 26,3 %, kan aktiebolagets ägare ta ut utdelning med en sammanlagd beskattning av cirka 40 %. Detta gäller bara om ägaren är verksam i bolaget i betydande omfattning. Om bolaget har en vinst före skatt på 100 avgår bolagsskatt med 26,3. Då återstår en nettovinst om 73,7. Detta belopp kan utdelas och beskattas då med 20 % hos ägaren (om utdelningen ligger inom gränsbelppet. Då återstår 58,96. Den sammanlagda skatten blir 41,04. Detta skall jämföras med beskattning av förvärvsinkomst. Inklusive socialavgifter uppgår den till mellan 50 och 70 %.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Ove Grip
  feb 17, 2012

  Hej alla!

  Efter att i dag ha läst igenom ovanstående har jag funnit att två saker förändrats sedan det skrevs. Minimalt kapital för att starta ett AB är numera 50 000 kr och bolagsskatten är numera 26,3 %.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB