En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Närståendebegreppet har mycket stor betydelse i skattelagstiftningen. Det kan vara helt avgörande i fråga om det t.ex. ska bli närmare 60 % skatt att betala eller bara 20 % på en utdelning eller en kapitalvinst på aktier i ett fåmansföretag. Här ska jag dock inte gå på alla situationer när närståendebegreppet har betydelse. I stället vill jag något belysa definitionen av "närstående". Detta har lagstiftaren verkligen inte ansträngt sig för att förenkla!

Lagens definition lyder (inkomstskattelagen 2 kap. 22 §):

"Med närstående avses - make, - förälder, - mor- och farförälder, - avkomling och avkomlings make, - syskon, syskons make och avkomling, och - dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.

Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling."

När man först läser detta, ser det inte så krångligt ut. Men, vänta bara! Som korpralen sa till sina meninga soldater: "Ni tycker detta är enkelt men vänta bara tills jag förklarat det för er!"

Låt mig ta ett exempel! Vid beskattningen av fåmansföretag beskattas utdelning upp till ett gränsbelopp med endast 20 % för mottagande fysisk person. Utdelning över gränsbeloppet beskattas med i det närmaste 60 %. Vid beräkningen har det stor betydelse hur stort "löneunderlag" aktieägaren får tillgodräkna sig. Ett villkor för att få åtnjuta fördelen av att erhålla "löneunderlag" är dock att aktieägaren eller någon närstående till honom/henne ta ut en viss, ganska hög lön - ofta runt en halv miljon kronor eller mer med åtföljande beskattning i inkomstslaget tjänst. Den höga lönen beskattas som en följd av detta med i det närmaste 60 % skatt på marginalen. Av naturliga skäl vill man därför i många familjer att bara en i familjen ska ta ut den höga lönen. Det går ju bra om den som tar ut den höga lönen är närstående för övriga delägare.

Låt oss som exempel tänka oss en företagarfamilj med farmor Amalia, pappa Oskar, mamma Birgitta, sonen Mattias (ogift), dottern Kajsa (avliden - dödsbo), Kajsas man Karl (änkling), sonen Erik och Eriks maka Berit. Alla äger är aktieägare och är verksamma i betydande omfattning i bolaget.

Om farmor Amalia tar ut den höga lönen,  för vilka är hon "närstående"? Annorlunda uttryckt vilka kan dra fördel av hennes höga löneuttag?

Svar: Amalia är närstående för Oskar (förälder), Mattias (farförälder) och Erik (farförälder). För övriga (inklusive dödboet) är hon inte närstående.

Om pappa Oskar tar ut den höga lönen, så kan detta utnyttjas av Amalia (avkomling), Birgitta (make), Mattias (förälder), Erik (förälder). För övriga (inklusive dödboet) är Oskar ej närstående.

Om mamma Birgitta tar ut den höga lönen, så kan detta utnyttjas av Amalia (avkomlings maka), Oskar (make), Mattias (förälder), Erik (förälder). För övriga (inklusive dödboet) är Birgitta ej närstående.

Om Mattias tar ut den höga lönen, så kan detta utnyttjas av Oskar (avkomling), Birgitta (avkomling), Amalia (barnbarn), Erik (syskon), Berit (syskons maka) Det är tveksamt om änklingen Karl kan anses vara syskons maka, eftersom syskonet Kajsa har avlidit. För övriga (inklusive dödboet) ej närstående.

Om sonen Erik tar ut den höga lönen - för Berit (maka), Oskar (avkomling), Birgitta (avkomling), Amalia (barnbarn), Mattias (syskon). Det är tveksamt om änklingen Karl kan anses vara syskons maka, eftersom syskonet Kajsa har avlidit. För övriga ej närstående.

Om änklingen Karl tar ut den höga lönen (och om vi förutsätter att släktförhållandena ska behandlas på samma sätt som om Kajsa levde, vilket är tveksamt) - för Mattias (makes syskon), Erik (makes syskon). För övriga (inklusive dödboet) ej närstående.

Om Eriks fru Berit tar ut den höga lönen, för Erik (maka) - För övriga (inklusive dödboet) ej närstående.

Helt avsiktligt har jag lagt in fel i beskrivningen - kontrollera med lagtexten och hitta mina fel!!

Skriv sedan gärna till politiker och journalister så vi får en enklare lagstiftning! Alla politiker lovar att förenkla lagstiftningen för företagare bara de blir valda men det sker bara sällan!