En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Fritidshus (som förälder inte länger vill ha kvar) som två av fyra syskon ska ta över. Vad är mest fördelaktigt;

 • Alla får en fjärdedel som gåva - därefter köps de två övrigas andelar av de två som ska äga huset.
 • De två som ska överta huset köper det av föräldern.
 • Annat?
1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  dec 10, 2012

  Hej cow535!

  Jag förutsätter att alla försäljningar ska ske till marknadspris.

  I det första alternativet får de två syskon som säljer sina andelar betala skatt med 22 procent av  kapitalvinsten vid försäljningen och får de två syskon som köper dessa andelar betala stämpelskatt med 1,5 procent av köpeskillingen.

  I det andra alternativet får föräldrarna betala skatt på kapitalvinsten med 22 procent av vinsten och de syskon som köper fastigheten betala stämpelskatt med 1,5 procent av köpeskillingen.

  Det första alternativet medför lägre sammanlagd stämpelskatt, dvs. stämpelskatt endast på ett belopp som motsvarar halva marknadsvärdet, och lägre skatt på kapitalvinsten, dvs. skatt endast på halva kapitalvinsten.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB