En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Om du klickar på följande länkar kommer du att lämna denna webbplats.
Tänk på att länkar kan förändras och t.o.m. försvinna. Inom parentes
ser du senaste datumet då vi verifierade länken. Om du hittar en länk
som är felaktig, var god meddela oss.

Ambassader, svenska i andra länder (2009-08-04)

Ambassader, utländska i Stockholm (konsulat utanför Sthlm - se Eniro) (2009-08-04)

Baker Tilly är ett internationellt nätverk för revisorer m.fl. Länken går till deras Country Tax Guides (2011-04-09)

BNA International´s information services report and analyse legal developments to help companies and their advisers operate successfully in global business. Det kostar att bli medlem hos BNA men en del kan man se gratis. (2009-08-04)

Company Express Här kan Du få hjälp med att bilda bolag i lågskatteländer. Varnning: Gör inte detta utan att först ha inhämtat kvalificerad svensk experthjälp! (2009-08-04)

Dubbelbeskattningsavtal Skatteverket publicerar här våra dubbelbeskattningsavtal med andra länder. (2009-08-04)

Eur-Lex Här kan Du ladda ned Europeiska Unionens lagstiftning samt rättspraxis från såväl EG-domstolen som Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. (2009-08-04)

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (2009-08-04)

European Federation of Accountants (2009-08-04)

Expat Focus är en ambitiös site för blivande "expatriater", dvs. människor som avser att arbeta i annat land än hemlandet. (2009-08-04)

Global Taxhelp Här hittar Du en länksamling som för Dig vidare till all världens skattemyndigheter. (2009-08-04)

International Association of Practicing Accountants (2009-08-04)

International Bureau of Fiscal Documentation Mycket ansedd organisation som dokumenterar skatteregler för de flesta länder i världen. Det kostar dock... (2009-08-04)

International Fiscal Association är en förening för skatteexperter över hela världen. (2009-08-04)

International Tax Laws by country Mycket omfattande länksamling - myndigheter m.m. över hela världen. (2009-08-04)

Intra-European Organisation of Tax Administrations Sammanslutning för europeiska skattemyndigheter (2010-08-21)

IRS - Internal Revenue Service är den mäktiga amerikanska skattemyndigheten. (2009-08-04)

Lowtax.net Här kan Du hitta information om skattelagstiftningen i lågskatteländer. Varning: Starta inte bolag in lågskatteländer utan att först ha inhämta kvalificerad svensk experthjälp! (2009-08-04)

Nordisk eTax vänder sig till dig som är bosatt i ett nordiskt land och har inkomster eller tillgångar i ett annat nordiskt land. (2009-08-04)

OECD är en mäktig internationell sammanslutning av länder. Den här länken leder till deras skattesida. Organisationen är mycket aktiv när det gäller internationella skatter. (2009-08-04)

Tax and Accounting Sites Directory ger Dig länkar till andra sidor som behandlar skatter och redovisning i USA och internationellt. (2009-08-04).

TAX.DK Detta är en fantastiskt välgjord sida! Här hittar Du det mesta om danska skatter. (2009-08-04).

Tax sites Här finner Du en jättebra översikt över var Du kan finna internationell skatteinformation på webben! (2009-08-04)

VAT-nummer, kontroll Här kan Du kontrollera om ett europeiskt företags VAT-nummer är giltigt. (2009-08-04)

VAT-nummer, uppbyggnad Här kan Du se hur olika europeiska länders VAT-nummer är uppbyggda. (2009-08-04)

World Law (2009-08-04)

Yahoo Tax Center ger Dig information om skatter i USA. (2009-08-04)