En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Jag har en fråga om jag måste skatta i Sverige.

Scenariot är följande:

Jag är bosatt i Singapore (utskriven ur Sverige) sedan 1,5 år och bedriver ett konsultföretag här nere med 1 anställd (mig själv).

Nu har jag dock fått ett uppdrag som underkonsult hos en av de större IT-konsultbolagen i Sverige. Jag fakturerar konsultbolaget som i sin tur fakturerar uppdragsgivaren (svenskt storföretag). Jag kommer fortfarande att bedriva min verksamhet från Singapore. Ska någon del av min inkomst i detta fall beskattas i Sverige eller räcker det med den skatt jag betalar i Singapore?

Tack för hjälpen!

Malin

6 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  mar 27, 2008

  Hej Malin!

  Jag antar Du är begränsat skattskyldig i Sverige, d. v. s. Du saknar väsentlig anknytning hit. Ifall Du har enskild firma i Singapore och inte något fast driftställe i Sverige så kommer Du att beskattas enbart i Singapore även om Du varit och utfört visst arbete i Sverige.  

  Ifall Du har bolag och anställd av detta kan Du också vistas och arbeta i Sverige, dock max 183 dagar under beskattningsåret. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  teknikern
  maj 01, 2009

  Hej,

  tack for dialogen ovan som var till hjälp.

  Jag är nyligen utflyttad till Schweiz och har startat ett GmbH med mig som anställd. Jag har enbart minoritetsandelar i 2 sommarhus samt en mindre aktiedepå i Sverige så jag borde inte vara annat än begränsat skattskyldig.

  Jag undrar nu om det kan bli några konstigheter med mitt GmbH och svensk skatt. Utdelning skall jag skatta i Sverige 5 år som jag förstått det. Hur är det med bolagsvinst som ej utdelas, kan man råka ut for att några svenska fåmansregler har tillämplighet? (Jag har inga uppdrag i Sverige.)

  Jag har också funderingar på att starta ett bolag till for att förvalta mina sparmedel. Bolaget skulle tex kunna ha en aktiedepå och handla med värdepapper men också äga fastigheter, patent och annat. Om jag själv direkt eller via mitt GmbH är huvudägare så vill jag veta huruvida jag endast behöver ta hänsyn till Schweiziska regler eller om något annat gäller. Utdelning får jag förstås skatta i Sverige precis som för mitt GmbH.

  Tackar så mycket till den som kan svara.

  Teknikern

  Teknikern

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 19, 2009

  Hej Teknikern!

  Om Du nu verkligen är begränsat skattskyldig kan jag inte se att det kan uppkomma någon beskattning i Sverige för de affärer Du redogjort för ovan. Det är dock Du som under de första fem åren efter utflyttningen har bevisbördan för att Du verkligen är begränsat skattskyldig. Inte heller torde det bli någon skatt på utdelning från GmbH. Möjligtvis kan det bli kupongskatt på utdelningar från svenska bolag i börsportföljen. Sedan kan det bli skatt på reavinster avseende aktier och en del andra värdepapper, om Du säljer dem under de första 10 åren efter utflyttningen.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  teknikern
  jun 01, 2009

  Hej Clas och tack för svaret.

  Du skriver att det inte torde bli någon skatt på utdelning från mitt GmbH. Nu blir jag förvånad och undrar om jag missförstått alltihop. Är det inte så att man skall betala skatt I Sverige "på allt" utom det som undantas genom 6månaders resp 1års regeln, dvs den lön man redan skattar för i Schweiz. Utdelningen från GmbH är väl aktieutdelning eller att betrakta som "avkastning av kapital"? Jag är också mindre delägare i några Schweiziska aktiebolag och denna utdelning måste jag väl också skatta i Sverige? Emellertid räknar jag med att styrelsearvoden framgent endast skattas i Schweiz eftersom det ju är lön.

  Jag vore tacksam för ett förtydligande angående GmbH utdelningen samt aktieutdelning i Schweiziska AG (onoterade bolag).

  Beträffande begränsat skattskyldig så har jag antagit att mina hyresinbetalningar samt hyreskontrakt för bostaden samt lönespecar och inbetald skatt till Schweiz borde vara tillräckligt. Kan det vara så illa att man måste spara på kvitton från livsmedelsaffären spårvagnsbiljetter och liknande? I såfall måste man ju börja med det bums - halva året har ju redan gått.

  Tackar på förhand.

  Teknikern

  Teknikern

 1. anon
  teknikern
  jun 04, 2009

  Jag svarar på min egen fråga efter at ha talat med handläggare på skatteverket. Clas om du hittar något fel får du gärna påpeka.

  Utdelning:
  Svenska aktier belastas med "kupongskatt" 15%. Jag kan eventuellt yrka
  avdrag i Schweizisk deklaration för detta när utdelningen skall
  beskattas enligt Schweiziska regler i min Schweiziska
  inkomstdeklaration.
  Icke svenska aktiers utdelning skattas enbart enligt Schweiziska regler.

  Reavinst:
  Vid försäljning av Schweiziska aktier efter utflyttning och under
  förutsättningen att jag är begränsat skattskyldig reavinstskattas
  dessa enbart enligt Schweiziskt regelverk. Sak samma gäller också
  svenska aktier oavsett om de inköpts före eller efter tidpunkten för
  utflyttning. Ovanstående är speciellt för Schweiz och i andra länder kan svensk beskattningsrätt gälla i ett antal år efter flytten. Detta regleras via skatteavtalet.

  Deklaration:
  Jag kommer inte att få mig tillsänd eller behöva lämna någon svensk
  deklaration och skulle jag få en mig en tillsänd 2010 så kan jag bara
  returnera den med informationen att jag är utflyttad. Jag kan dock
  behöva styrka detta eftersom bevisbördan åligger mig i 5 år.
   

  Teknikern

  Teknikern

 1. anon
  Clas Ramert
  jul 15, 2009

  Hej Teknikern!

  Just nu är jag på semester. Kanske minns jag fel men jag har för mig att det schweiziska skatteavtalet ger skydd för reavinster på aktier först efter tre år.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB