En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har blivit erbjuden anställning i ett bolag baserat i UK(Jag kommer att bo och skatta i sverige) och jag kommer inte att ha en pension via företaget. För att kunna vara med i den som dom erbjuder så måste jag vara boende, resident i UK(Den summa som skulle gå till min pension (enligt avtal) kommer att betalas ut med min lön).

1. Har jag rätt till ett Förhöjt pensionssparavdrag?

2. Hur mycke skulle det då vara?

Tack

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  aug 14, 2008

  Hej Blue Bird!

  Om du har inkomst av anställning och helt saknar pensionsrätt i anställning kan du ha rätt till s.k. förhöjt avdragsutrymme. Om din avdragsgrundande inkomst, inkomst av tjänst, vid 2008 års taxering ligger i skiktet kr 31 001 - 1 151 428 skulle du vid denna taxering kunna ha ett avdragsutrymme på kr 20 150 + 35  % av inkomsten. Om din inkomst av tjänst överstiger 1 151 428 skulle du kunna ha ett avdragsutrymme på 423 150 kr.

  Vid 2009 års taxering gäller för en person som har inkomst av anställning och som helt saknar penssionsrätt i anställning att avdragsutrymmet skulle kunna uppgå till kr  12 000 + 35 % av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp.

  Beräkningen av avdragsutrymmet vid både 2008 och 2009 års taxering grundas på antingen beskattningsårets eller det föregående beskattningsårets inkomst.

  För att en person ska anses helt sakna pensionsrätt i anställning får personen under beskattningsåret inte ha haft någon anställning som har varit förenad med pensionsrätt.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB