En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 Hej!

Jag har två följande frågor:

Mina föräldrar(som är svenska medborgare och bor i Sverige) skall köpa bostadsrätt i Sverige och har därför sålt sitt hus i deras tidigare hemland i Asien. Överföringsumman kommer att hamna närmare en miljon.

1.) Om denna summa överförs från deras konto i utlandet till deras konto här i Sverige i samband med köpet av bostadsrätten(här i sverige), måste de då skatta något extra?

 

2.) Tanken är ju att de vill slippa skatta eftersom att de redan har betalat skatt på beloppet de sålde sin bostad i utlandet. Skulle de då teoretiskt sätt kunna skicka det som en gåva till sig själva eller på ngt annat sätt för att slippa skatta på den summan?

 

Tacksam för svar,

Joakim S

17 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  sep 20, 2008

  Hej Joakim!

  Oavsett om det finns dubbelbeskattningsavtal eller inte med det land i Asien som är aktuellt så är de skyldiga att redovisa försäljningen av fastigheten och beskattas även i Sverige för vinsten. De har sedan rätt avräkna den asiatiska skatten mot den svenska avseende försäljningen. Detta är det normala även då avtal finns mellan länderna. Någon ytterligare skatt utgår inte vid införseln av pengarna till Sverige.   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  pixelon
  sep 22, 2008

  Hej,

   

  Jag vill flytta tillbaka till Sverige fran Dubai. Vilka regler galler for den inkomst som jag har tjanat har och vill flytta tillbaka till Sverige eller Europa?

   

  Tacksam for Svar.

 1. anon
  Hans Larsson
  sep 22, 2008

  Hej Pixelon!

  Jag antar att Du varit utvandrad från Sverige och bosatt i Dubai mer än ett år och kan åberopa ettårsregeln (ej någon skatt i Dubai), ifall Du skulle ha haft någon väsentlig anknytning till Sverige och därmed ansetts som obegränsat skattskyldig i Sverige. Under dessa förutsättningar kommer någon beskattning inte att ske av de pengar Du för in i Sverige.

   

  Hälsningar/Hans

   

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Ove Grip
  sep 22, 2008

  Hej  pixelon!

  Jag svarade nyss så här på en fråga från dig:

  Om du under den tid du har bott och arbetat i Dubai har varit begränsat skattskyldig så kommer du att fr.o.m. den dag du har bosatt dig i Sverige att bli obegränsat skattskyldig här. Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig här för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

  I den frågan hade du inte nämnt något om inkomster från Dubai.

  Om du när du bott och arbetat i Dubai har varit begränsat skattskyldig i Sverige så har du inte varit skattskyldig här för inkomster av arbete som du har utfört i Dubai. När du flyttar tillbaka till Sverige så förblir den inkomst som du har tjänat in i Dubai skattefri i Sverige och det gäller också för medel som du kan ha sparat ihop i Dubai.

   Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Suus
  okt 19, 2008

  Hej Ove,

  Sag just ditt svar pa "Dubai"-fragan. Jag har en följdfraga: Vad jag har förstatt av ditt svar är att jag kan föra över sparade pengar fran utlandet till Sverige om jag är begränsat skatteskyldig utan att skatta för dem. I en annan del av detta forum har jag läst nagot om att om man överför 150.000 kronor fran ett icke- EU land sa kommer banken att upplysa skatteverket om detta. Vet du vad skattekonsekvenserna av detta är om man är begränsat  resp. obegränsat skatteskyldig? Dvs vad använder skatteverket denna information till?

   Hälsningar

  Suus

   

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 08, 2008

  Hej Suus!

  Betalningen i sig själv är ingen skattepliktig transaktion. Dock kan Skatteverket komma att fråga varifrån pengarna kommer, om De misstänker att de härstammar från inkomster som borde ha deklarerats i Sverige.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  driftaren
  feb 10, 2014

  Hej

  Jag har ett bankkonto i dubai som jag tänkte överföra pengar till från ett svensk konto icke mitt. kan skatteverket skatta mig på det.

  tack för svar

 1. anon
  nissefalk
  feb 11, 2014

  Hej,

  Jag har gjort detsamma, banken lämnar ingen kontroll uppgift på pengar som lämnar Sverige till skatteverket, jag har fört ut ganska stora summor vid 2 tillfällen till Dubai och USA och inte fått någon kontroll uppgift på detta , jag har dock fått kontroll uppgift på summor som kommit in i Sverige

   

  Peter

 1. anon
  Ove Grip
  feb 12, 2014

  Kontrolluppgift ska enligt 12 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter lämnas om direkta eller indirekta betalningar som överstiger 150 000 kr eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kr om betalningen görs till utlandet från en obegränsat skattskyldig. Det är den som har förmedlat betalningen som ska lämna kontrolluppgiften.  En svensk bank som har förmedlat en sådan betalning är alltså skyldig att lämna en kontrolluppgift om detta till Skatteverket.

  Själva överföringen av pengar från Sverige till utlandet medför ingen skattskyldighet. Men Skatteverket kan i vissa fall anse sig ha skäl att fråga den som överfört pengar var pengarna kommer ifrån.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Luis.martinez@l...
  jan 16, 2016

  Hej jag har en fråga, om jag ska köpa ett hus med pengar som kommer från ett annat land men i detta fall inte går genom min bank utan att man betalar så att säga "cash" direkt till säljaren (ett foretag) skattar man på de pengar sen?

 1. anon
  mahfouz22
  aug 09, 2019

  Hej ! 
  Jag har en kompis som ska låna pengar för att starta företag i Sverige 
  Hon har alla dokument som bevisa att hon har lånat denna pengar.
  Beloppet är närmare till en milon. Frågan är ska hon beskatta  detta beloppet I Sverige eller inte. 
  Tacksam för svaret. 

 1. anon
  D Andersson
  aug 09, 2019

  Hej!

  Lånade pengar är inte skattepliktiga på samma sätt som amorteringen som hon sen kommer att göra inte är avdragsgill.

  Löper det ränta på lånet så är det avdragsgillt i Sverige.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  aug 10, 2019

  Daniel har i princip rätt. Jag har dock nekats detta, för vilket det i jamuari begärts PT i Hfd. Vi får se om de tar upp det och var det då landar

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  aug 13, 2019

  Hursom, se bara till att skuldebrevet inte kan ifrågasättas, så torde vad Daniel sa stämma. Men SKV har i mitt fall valt att omklasificera ett lån till ovillkorat aktietillskott - trots att bankallegat visar att jag överfört pengarna till egen firma. FR och KR höll med om detta - trots att ingen bevisning till motsatsen visats eller att SKVs utredningsplikt skett. Frågan gäller då om amortering skall skattas som utdelning och om SKV kan eftertaxera, dvs påföra skattetillägg, utan att bevisa att lån inte är lån. Är din väns skuld solklar torde de ha svårighet med detta. Men SKV tar sig ofta STORA friheter.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  aug 13, 2019

  Och förvaltningsrätterna följer oftast i deras ledband - som i forna USSR ! Se till att skuldebrevet är solklart !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  aug 13, 2019

  Vilket jag trodde mitt var. 

  <p>Mats</p>