En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag har bott i Schweiz i 25 år och avser att flytta tillbaka till Sverige under nästa år. I samband med att jag lämnar Schweiz kommer jag att få ett sparat pensionskapital utbetalat som en klumpsumma. Detta är ett obligatoriskt pensionssparande som både jag och arbetsgivaren har betalat till och som motsvarar tjänstepension (nästa steg över folkpensionen). Jag kan inte få pengarna utbetalda förrän jag visar här nere att jag har skrivit mig i Sverige. Beloppet kommer att belastas med schweizisk källskatt vid utbetalningen. Som svensk medborgare antar jag att jag blir fullt skatteskyldig i Sverige den dagen jag skriver mig i en svensk kommun.

- Måste denna utbetalning tas upp för beskattning i Sverige och hur beskattas den i så fall? Spelar det någon roll ifall jag återinvesterar kapitalet i en pensionsförsäkring?

- Kan man enligt svensk lag och skattepraxis se det här som en sparad personlig förmögenhet och helt enkelt en utbetalning liknande ett vanligt sparande? I så fall borde det inte behöva beskattas i Sverige överhuvudtaget (en försvårande omständighet kan vara att detta sparande har varit skattegynnat under tiden).

Jag vore tacksam för råd eller länkar till vidare information, och för kontaktuppgifter.

Hälsningar från Schweiz

UM34 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  okt 27, 2008

  Hej UM!

  Svårt att svara på Dina frågor då det saknas en del förutsättningar. Jag ställer mig ändå något frågande till att Schweiz skulle innehålla källskatt då utbetalningen först ska ske efter det Du fått hemvist i Sverige.

  Enligt Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Schweiz så är det nämligen enbart Sverige som då har beskattningsrätt till pensionen om den härrör från enskild tjänst.  Schweiz har rätt till beskattning ifall pensionen härrör från allmän tjänst och Du har schweisiskt medborgarskap, vilket givetvis också kan vara fallet.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se