En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
En person med tyskt medborgarskap, som bott i Sverige sedan ungdomen, testamenterar oss syskonbarn (boende i Sverige och Tyskland) sina tillgångar.
Hemmet och tillgångar här samt pengar och värdepapper i Tyskland.
Han har upprättat testamente både i Sverige och i Tyskland. 
Dubbla boupteckningar görs. I Tyskland tas alla tillgångar här i Sverige upp (som hus,sommarstuga osv.) och även vi boende  i Sverige får skatta för allt i Tyskland. Men i Sverige har vi ju ingen arvsskatt?????
Hur fungerar det igentligen?
1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  nov 13, 2008

  Hej Matts!

  Enligt den numera avskaffade svenska lagen om arvsskatt och gåvoskatt togs svensk arvsskatt ut för egendom inom eller utom Sverige som efterlämnades av den som vid sin död var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige eller var antingen svensk medborgare eller gift med en svensk medborgare och hade flyttat från Sverige mindre än tio år före dödsfallet.

  Det kan vara så att Tyskland tar ut tysk arvsskatt på egendom som efterlämnas av en tysk medborgare oavsett var egendomen finns och om och när den avlidne flyttat från Tyskland.

  Medan den ovan nämna lagen gällde kunde tysk arvsskatt i vissa fall avräknas från den svenska arvsskatten. Nu frinns inte denna möjlighet.

  Ni måste sannolikt betala den tyska arvsskatten men behöver naturligtvis inte betala någon svensk arvsskatt.
   

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB