En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

ännu en gång denna fråga

 

hur mycket lön skall tas ut ur att ab för att man skall kunna dela ut större belopp som aktieutdelning.

är det firmtecknarna eller hela lönetotalen inkl anställda som räcknas?

nu tänker jag på betydligt högre belopp än dessa 2,5 bas

 hur va det nu?

 gärna ett förenklat utförligt svar:)

 

tack 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 11, 2009

  http://www.skatter.se/index.php?q=node/1309

 1. anon
  Inger Paulin
  okt 12, 2009

  Utdelning på en kvalificerad andel i ett fåmansakteibolag ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger ett gränsbelopp. Du frågar hur mycket lön som ska tas ut ur ab för att man skall kunna dela ut större belopp som aktieutdelning. Din fråga gäller således hur man beräknar gränsbeloppet. Upp till detta sker kapitalbeskattning. Jag utgår i svaret från att bolaget är ett s.k fåmansbolag och att utdelningen går till s.k. kvalificerade andelar.

  Gränsbeloppet = årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme
  Årets gränsbelopp = schablonregel:2,5 inkomstbasbelopp fördelat på de andelar som skall motta utdelning ELLER huvudregel: underlaget för årets gränsbelopp x (statslåneräntan +nioprocenenheter) + lönebaserat utrymme.
  Inkomstbasbeloppet som används för beskattningsåret 2009 = 48 000 kr
  Statslåneräntan för samma period = 2,89%.
  Underlaget för årets gränsbelopp  = det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång.

  Om vi antar att Du äger 50 % av aktierna och att Ditt anskaffningsvärde är 100 tkr
  så blir årets gränsbelopp enligt schablonregeln 60 000 tkr och enligt huvudregeln
  11 890 + lönebaserat utrymme. Härtill kommer sparat utdelningsutrymme för att gränsbeloppet skall kunna beräknas.

  Lönebaserat utrymme: Samtliga utbetalda kontanta löner inklusive delägarnas egna löner minskat med statliga bidrag till lönekostnader. OBS!! för att få lägga till lönebaserat utrymme enligt huvudregeln måste aktieägaren tillsammans med närstående ta ut lön överskjutande det lägsta av två belopp:
  1. Sex inkomstbasbelopp (288 000 kr år 2009) plus 5 % av de kontanta lönerna i bolaget och dess dotterbolag
  2. Tio inkomstbasbelopp (480 000 kr år 2009).

  Om aktieägaren tar ut lön så att han uppfyller ovanstående krav får han beräkna lönebaserat utrymme till 25 %  av den kontanta löneersättningen i bolaget och dess dotterbolag och 25 procent av det löneunderlag som överstiger ett belopp motsvarande 60 inkomstbasbelopp (2 880 000 kr).

  Jag hoppas att Du nu kan räkna ut gränsbeloppet. Glöm inte att lägga till sparat utdelningsutrymme.

  Om aktierna inte är kvalificerade beskattas all utdelning i inkomstslaget kapital till 5/6 vilket innebär en effektiv skatt om 25 %.

     

   

 1. anon
  skogskog
  okt 12, 2009

  aha ok så va det...tusen tack för din tid, nu förstår jag!

   mvh skog