En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Ny här och sitter nervöst och väntar på F-skattsedeln som jag nu äntligen ansökt om. Har nu fråga. Hur redovisar jag moms för jobb i utlandet, inom EU, där uppdragsgivaren är från ett land som INTE är med i EU. Jag är altså kulturarbetare och turnerar. Mina uppdragsgivare finns i nordamerika men arbetet utförs i EU.

För att ytterligare komplicera det hela så finns det ju tillfällen då den utländske uppdragsgivaren lägger arbetstillfällen inom Sveriges gränser. Jag är då på min hemma mark men det är fortfarande en utländsk firma som betalar mig.

Hängde någon med? 

3 Kommentarer
 1. anon
  cpthaddock
  jan 29, 2010

  Finns det verkligen ingen som vet?

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 03, 2010

  Hej cpthaddock!

  Detta är inte så enkelt som Du tror! 

  Inom EU finns ett i stora drag gemensamt system för uttag av mervärdesskatt. Detta styrs av det s.k. mervärdesskattedirektivet. Det betecknas officiellt som direktiv 2006/112/EG. Direktiven ger de enskilda länderna uppgifter om hur de nationella lagarna skall utformas. Det innebär att olika länder kan ha något olika regler i vissa delar men inte i andra. Dirketivet 2006/112/EG kom till 2006 men har redan ändrats genom tilläggsdirektiv flera gånger.

  I den nu gällande versionen av dirketivet lyder den 53 artikeln:

  "Platsen för tillhandahållande av tjänster, inklusive underordnade tjänster,
  i samband med kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska,
  underhållsmässiga eller liknande verksamheter, till exempel
  mässor och utställningar, inklusive tillhandahållande av tjänster av sådana
  verksamheters organisatörer, ska vara den plats där dessa verksamheter
  faktiskt utövas."

  Om jag förstått saken rätt omfattas Din verksamhet av denna artikel. Därmed kan vi konstatera att det land där Du utför Ditt jobb har rätten till mervärdesskatt på Ditt arvode. Utanför EU tar man oftast inte ut någon mervärdesskatt. Det finns dock undantag, t.ex. Norge. När Du arbetar utanför EU blir arbetet följaktligen ingen moms i de flesta fall.

  När Du arbetar inom Sverige, skall Sverige ha skatten och då är det Du som får ta upp den på fakturan och sedan betala in den.

  När Du arbetar inom annat EU land, skall det landet ha skatten men det är inte helt klart vem som skall ha den. Så här lyder 2006/112/EG artikel 194:

  "1. När den beskattningsbara leveransen av varor eller det beskattningsbara
  tillhandahållandet av tjänster utförs av en beskattningsbar
  person som inte är etablerad i den medlemsstat där skatten skall betalas,
  får medlemsstaterna föreskriva att mottagaren av leveransen av varor
  eller tillhandahållandet av tjänster skall vara betalningsskyldig.
  2. Medlemsstaterna skall fastställa villkoren för tillämpningen av
  punkt 1."

  Här ger direktivet frihet åt medlemsstaterna att själva bestämma vem som skall betala in momsen - Du som leverantör av tjänsten eller den som tar emot tjänsten, dvs. det amerikanska företaget. Det hela kompliceras om varken Du själv eller Din amerikanske uppdragsgivare är registrerade till mervärdesskatt i den stat där ett visst arrangemang äger rum.

  Min slutsats är således att någon skall betala in mervärdesskatt i de medlemsstater där Du arbetar. Det kan dock skifta från land till land om det är Du eller Din amerikanske uppdragsgivare som skall registreras till mervärdesskatten. När Du skall arbeta i ett "nytt" land, bör Du kontakta skattemyndigheten i det landet för att få reda på vem som skall betala in skatten.

  Du bör i Ditt avtal med det amerikanska företaget ha en paragraf som säger att i de fall Du skall betala in mervärdesskatt i något land, skall Du också ha rätt att ta upp mervärdesskatten på Din faktura, så att Du får in pengar att betala skatten med.

  Vad jag förstår kommer Du och det amerikanska företaget i de flesta fall att kunna få tillbaka erlagd mervärdesskatt från respektive land, eftersom Ni är näringsidkare (taxable persons). Det går jag dock inte in på här.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  cpthaddock
  feb 10, 2010

  Tack Clas, det hjälpte en del. Jag ska även ta kontakt med mina vänner i branschen som arbetar som turnerande revisorer/bokförare.

  Kan tillägga att idag ringde Skatteverket och min ansökan har blivit godkänd. Kommer i posten om några dagar.