En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,
Jag arbetar utomlands och har under 2009 behövt skaffa ett antal kvalifikationer för att behålla min funktion eftersom andra stödfunktioner tagigts bort.

Dessa fortbildningskostnader borde jag väl rimligen kunna dra av vad jag förstår?

Hur skall jag styrka att fortbildningarna varit nödvändiga för att jag skall kunna behålla mitt arbete? Intyg från min utländske arbetsgivare?

Vad får jag dra av? Samtliga fortbildningar har skett i tredje land (ej EU om det har någon betydelse), exempel på kostnader är:
- Kursavgifter.
- Flyg till/från fortbildningsland.
- Bilhyra för transport i fortbildningsland.
- Bensinkostnader för transport i fortbildningsland. I så fall finns det schablonavdrag eller skall man kunna redovisa samtliga kvitton?
- Boendekostnad i fortbildningsland (hotell).
- Test och registreringsavgifter för att få kvalifikationerna.
- Fördyrade levnadskostnader (äta ute). I så fall finns det schablonavdrag eller skall man kunna redovisa samtliga kvitton?

Hur deklarerar jag det hela elektroniskt? Under "Övriga utgifter"? Hur skall jag indikera att det gäller avdrag för fortbildning?

Tackar
j

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  maj 02, 2010

  Hej j..,

  Jag förstår Din fråga så att Du har fortbildat Dig men arbetsgivaren har inte stått för några kostnader. Det förefaller som om det är ganska stora kostnader. Du har alltid rätt att yrka avdrag men mitt råd är att göra det öppet i deklarationen och ange alla omständigheter - annars riskerar Du skattetillägg. Men det är svårare att få avdrag när man har bekostat utbildningen själv. Det ger ju en antydan om att arbetsgivaren inte har bedömt utbildningen som helt nödvändig. Jag uttalar mig inte om den är nödvändig eller inte utan bara om hur skatteverket kan komma att göra sin bedömning.

  Om man får utbildning från arbetsgivaren så kan det när den anses viktig för fortsatt arbete vara undantagen från förmånsbeskattning hos den anställde. Du får nog deklarera detta  på papperskopia om Du inte får plats med det i deklarationen eller lägga med en bilaga. Du kan ju i efterhand uppvisa handlingarna till styrkande, dvs skicka in dem separat.

  Vänligen Inger