En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är boende i Spanien sedan snart 5 år och begränsat skattskyldig i Sverige (dvs saknar väsentlig anknytning).

Kan jag köpa en bostadsrätt i Sverige utan att bli obegräsat skattskyldig? Måste jag vänta ett visst antal år? Jag har inga planer på att flytta tillbaka på många år än.

/Anders

14 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jul 26, 2010

  Hej!

  Ifall man vid utvandring från Sverige som enda anknytningsfaktor haft bostad kvar här, så anses denna utgöra väsentlig anknytning enbart fem år efter utvandringsåret. Efter denna tid blir personen ifråga begränsat skattskyldig trots fortsatt bostadsinnehav och detta framgår av ett ställningstagande från Skatteverket. 

  Jag kan därför inte se att du skulle bli obegränsat skattskyldig vid köpet av en bostadsrätt om ovannämnda femårsperiod passerat. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  AndersB
  jul 27, 2010

  Hej Hans!

  Tack så mycket för svaret.

  Mvh

  Anders

 1. anon
  AndersB
  jul 27, 2010

  Jag skickade samma fråga till Skatteverket som svarade med ett klart "NEJ". Dom hänvisar till Handledning för internationell beskattning 2009

  Där står i stycket 2.1.2.3 Väsentlig anknytning

  Skattemässig återbosättning är möjlig även om avsevärd tid förflutit sedan
  den faktiska utflyttningen.

  "Avsevärd tid" tolkar jag som "aldrig under min livstid". Är det någon annan som tolkar det annorlunda?

  Mvh

  Anders

 1. anon
  Hans Larsson
  jul 27, 2010

  Hej Anders!

  Jag tror säkert Skatteverket - om du får tag på en påläst handläggare - känner till sitt egna ställningstagande, där man klart har sagt att efter en femårsperiod efter utvandringsår utgör inte bostad i Sverige väsentlig anknytniing.

  Texten de hänvisar till innehåller både orden "möjlig" och "avsevärd tid" men inget om "evinnerlig tid". Typfall av återbosättning, där tidsgränsen är mer svävande, kan  enligt rättspraxis vara om en av två utvandrade makar flyttar åter till Sverige. I det fallet så kan även den kvarvarande maken få väsentlig anknytning till Sverige och bli obegränsat skattskyldig på grund av andre makens bosättning här. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  AndersB
  jul 28, 2010

  Hej Hans och tack än en gång!

  Mvh

  Anders

 1. anon
  bjornwahlsten
  jul 31, 2010

  "Åretruntinredd fritidsfastighet i Stockholms närhet" eller "förvärv av fastighet för användning som fritidsbostad i samma närförort som den avyttrade permanentbostaden" är tydligen OK. Att äga en fritidsfastighet i Gamla Stan i Stockholm blir nog kinkigare. Gissa vem som bedömer vad som är en fritidsbostad?

 1. anon
  Hans Larsson
  aug 03, 2010

  Jag vidhåller mina tidigare inlägg och det kan inte ha någon betydelse om du köper en permantbostad även om den ligger i Gamla Stan. Skatteverkets ställningstagande måste gälla vid köp av bostad om detta sker fem år efter utvandringsåret. Du får givetvis inte ha något annat som gör att du har väsentlig anknytning.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  bjornwahlsten
  aug 08, 2010

  Hans, jag tänkte på Regeringsrättens beslut: dom 209-05-27 (mål nr. 7204-08) där man just resonerar kring bostad för åretruntbruk/fritidsbostad.

  Då handlar det om att bostaden (en villa i Stockholmsområdet) skulle leda till att man har väsentlig anknytning.

  Reglerna om väsentlig anknytning som en självständig grund för att fysiska personer ska anses obegränsat skattskyldiga i Sverige infördes år 1984. Av förarbetena framgår att syftet med reglerna är att komma till rätta med bl.a. skenbosättningar i utlandet av personer som tidigare varit bosatta och verksamma i Sverige (prop. 1984/85:175 s. 10—15). Med "bostad för åretruntbruk" avses enligt förarbetena i princip en bostad som är utrustad och kommunikationsmässigt belägen så att det utan vidare är möjligt att bo där året runt. Enbart innehav av fritidsbostad för åretruntbruk anses inte utgöra en grund för bosättning (SkU 1984/85:59 s.13 f .).

 1. anon
  bjornwahlsten
  aug 09, 2010

  Den som vill ha något att bita i, leta med Google på:

  "Handledning för internationell beskattning 2009"

 1. anon
  Birgitta Margareta
  dec 31, 2011

  Har man varit skatteutskriven mer än 5 år så kan man få skaffa en övernattningslägenhet så tolkar jag svaret från Skatter.se och från Handledning för internationell beskattning. Det som då måste avgöra syftet med denna övernattningslägenhet är hur länge man bor under året i lägenheten i Sverige. Bor jag/du endast 2-3 månader i lägenheten per år för att hälsa på barn och barnbarn och resten av året i det land som jag/du är skatteskriven i så måste lägenheten tolkas som endast övernattningslägenhet. Det blir då skatteverket som måste bevisa att du är i Sverige mer än 6 månader för att anse dig inflyttat till Sverige igen.

  Margareta

  Birgitta

 1. anon
  Mille78
  jan 03, 2012

  Spelar det då någon roll om det är ett hus eller en bostadsrätt? 

 1. anon
  Ronnie Peterson
  jan 04, 2012

  Hej!

  Vilken slags typ av bostad som det är fråga om ska inte ha någon betydelse givet att man kan påvisa att man har sin fasta bostad i ett annat land och bara uppehåller sig tempoärt i Sverige. Detta gäller givet att man inte längre kan anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

  Hälsningar/Ronnie

   

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  Birgitta Margareta
  jan 06, 2012

  Enligt "Internationell beskattning" kan man läsa i 2.2.3.2 Återbosättning sid 45, "Enbart den omständigheten att en sedan många år utflyttad person anskaffar bostadslägenhet för tillfälliga besök i Sverige har inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit (Rå 1987 not 800, 801 och Rå 1989 not 276)" Se även 5 årsregeln om bevisbörda. Efter 5 år övergår bevisbördan till skatteverket.

  I avsnitt 2.2.3.1 sid 39 står "Enligt skatteverkets uppfattning ska väsentlig anknytning föreligga endast tom utgången av femte året efter utflyttningsåret om den kvarvarande anknytningspunkten av betydelse utgörs av innehav av tidigare permanentbostad."

  Min fråga 1) är vad menas med utgången av femte året?? Kan jag skaffa övernattningsbostad samma år som jag har varit skatteutskriven i Spanien om det gått mer än 5 år till ex 5 år och två månader även om det inte blivit nytt år.

  2) Måste jag då ha sålt mitt fritidshus eller kan fritidshuset ligga för försäljning?

  Jag är endast 2-3 månader totalt i Sverige och tar idag in på hotell när jag besöker mina barn och barnbarn.

   

  Birgitta

 1. anon
  Birgitta Margareta
  mar 23, 2012

  Jag har fått förhandsbesked från skatterättsnämnden om att efter 5 års bosättning utomlands får jag köpa en övernattningslägenhet och även om jag vill, ha kvar mitt fritidshus. Villkoret är naturligtvis att jag fortfarande bor utomlands och visstas i Sverige mindre än 6 månader per år.

  Birgitta