En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Har företagarna någon rättssäkerhet när Skatteverket angriper?

För att ta ut skatt inom den ordinarie taxeringsperioden räcker det om Skatteverket kan göra "sannolikt" att den skattskyldige haft en viss inkomst. Rättsosäkerheten är så stor att den konspiratoriskt lagde kan säga att den skattkyldige måste bevisa sin oskuld annars får han betala den skatt som Skatteverket vill ha. Det sistnämnda är naturligtvis en lätt överdrift men bara lätt..

Ibland går en skattskyldig företagare i konkurs medan han väntar på domstols utslag i ett skattemål. Han kan få vänta i 10 år och mer.. Sedan kan han vinna målet...men hur skall han få igång företaget igen?

Eller om företaget får anstånd med skatten i avvaktan på domstolens behandling, hur skall företagaren våga investera, när han under många, långa år går och väntar på att domstolen skall avdöma målet? Han vet ju inte hur mycket skatt han skall betala i slutändan!

Hur skall företagaren kunna få rättsäker behandling i skattenämnden? Den består ju bara av skatteverkets personal samt politiskt tillsatta ledamöter, som inte är sakkunniga vad gäller skatt och dessutom inte får ta del av handlingarna i målet. De får endast muntlig föredragning av en tjänstman, t.ex. den skatterevisor som funnit något att angripa och som är beroende av att skatt tas ut för att få fart på sin karriär. Skattenämnderna är alltså Skatteverkets eget organ och dess beslut är endast ett spel för galleriet. 

Hur skall företagaren kunna få rättsäker behandling, när han överklagar Skatteverkets (skattenämndens) beslut till i förvaltningsrätten (tidigare länsrätten)? Förvaltningsrätten dömer med endast en sakkunnig jurist. Resten av dem som dömer i förvaltningsrätten är politiskt tillsatta nämndemän som vanligen varken kan något om företagande eller om skatt.

Sedan är också frågan hur mycket sakkunskap den ensamme juristen på förvaltningsrätten har inom skatteområdet. Han skall också döma i socialförsäkringsmål, körkortsmål m.m. Han skall vara sakkunnig inom i stort sett alla områden där den enskilde har en konflikt med en myndighet.

Och nu det skamligaste av allt: Politierna, som alltid säger sig stå på företagarnas sida och vill gynna entreprenörskap, har tagit fram ett förslag som innebär att förvaltningsrätten normalt skall bli sista instans i skattemål!

För att kunna överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten skall det enligt förslaget i framtiden krävas prövningstillstånd. Det innebär att kammarrätten i huvudsak endast kommer att få lov att ta upp mål som har särskilt intresse för rättstillämpningen (prejudikatsvärde). I dagsläget krävs endast prövningstillstånd för att mål skall tas upp i högsta instans - Högsta förvaltningsrätten (tidigare Regeringsrätten). Prövningstillstånd beviljas endast i ungefär ett fall av 50. Vi kan befara att det kan bli liknande med prövningstillstånden till kammarrätterna.

Detta förslag har blivit för mycket t.o.m. för Skatteverket. I dagens nummer av Dagens Industri går en rad organisationer till attack mot förslaget. Bland dessa organisationer kan utöver Skatteverket nämnas, FAR, Fastighetsägarna, Företagarna, LRF, Bankföreningen, Svenskt Näringsliv, SRF m.fl.

Jag vill uppmana alla dem som är bekanta med någon riksdagsman att uppmärksamma denne på dessa frågor. Vi behöver rättssäkerhet för företagarna i Sverige. Det innebär att staten måste satsa pengar på rättsväsendet. Skall företagarna våga investera måste det nämligen finnas förtröstan på en rättsäker behandling av företagarnas skattefrågor. Fler domare med specialistkompetens inom skatteområdet måste utbildas och anställas. Handläggningstiderna måste förkortas till högst ett år i varje instans. Sist men inte minst måste företagarna naturligtvis även fortsättningsvis kunna överklaga förvaltningsrätternas domar till kammarrätterna!