En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Vi har en dotter som är intresserad av att överta vår bostadsrätt.

Min fråga är om det är möjligt att sälja och överlåta borätten  till dottern till ett lägre pris än marknadsvärdet och anse att mellanskillnaden utgör en arvedel?

Lägenheten är värderad till 7 miljoner.

Finns det någon regel för fördelningen arv-köpeskilling?

Lägenheten finns i en oäkta förening, dvs om vi säljer den till en utomstående beskattas vi för vinsten mellan inköps- och försäljningspris, cirka 3 miljoner.

Hur skulle en överlåtelse till dottern se ut? och hur blir det med vinstskatten?

Tacksam för svar!

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  feb 23, 2011

  Hej misaxi!

  För bostadsrätter och annan lös egendom än byggnad på ofri grund tillämpas skattemässigt den s.k. delningsprincipen. Till den del vederlaget motsvarar marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anses denna del ha sålts och i övriga delar ha givits i gåva.

  Exempel

  A överlåter en bostadsrätt till sin son B för 500 000 kr. Marknadsvärdet på bostadsrätten är vid överlåtelsetillfället en miljon kr. Vid inkomstbeskattningen anses A ha sålt hälften av bostadsrätten för 500 000 kr och den andra hälften av bostadsrätten anses B ha erhållit i gåva.

  Det saknar betydelse hur parterna själva betecknar överlåtelseavtalet.

  Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken gäller att gåvor till bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv efter arvlåtaren om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Regeln innebär att det som skattemässigt ska anses vara gåva ska avräknas vid beräkningen av er dotters andelar efter er bortgång. Har ni bara ett barn är regeln utan betydelse.

  För den del av bostadsrätten som ni ska anses ha sålt till er dotter måste ni betala skatt på vinsten vid försäljningen.

  För den del som er dotter får i gåva övertar er dotter ert inköpspris vid en eventuell framtida försäljning.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB