En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hur redovisar jag moms på hotell, parkeringsavgifter och vägavgifter i samband med tjänsteresa?  Som egen företagare menar jag. Håller på och försöker göra klart min bokföring och bokslut, har inte haft utlandsresor tidigare.

Och hur är det med milkostnaden för resa i egen bil - är det 18.50/mil även i detta fall?

Tacksam för snabbt svar!

/Susanne

3 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  apr 29, 2011

  Hej!

  Regelverket rörande återsökning av moms i samband med tjänsteresor i ett annat EU-land är numera ett elektroniskt förfarande, som jag kommer att informare nedan genom att visa en särskild information från Skatteverket.

  Först bara något allmänt om du sitter i den situationen att du ska inkomstdeklarera nu. I sådant fall rekommenderar jag dig att ta upp dina resekostnaderna brutto, d.v.s. inkl. den utländska momsen. Detta beroende på att de ingående länderna inom EU har lite olika bestämmelser ifråga om vad som är avdragsgill moms på kostnader. I vissa länder får man inte avdrag för momsen på hotellkostnader och vad som är avdragsgill moms på måltider varierar också. Därför är det bäst att återsöka momsen i efterhand och i takt med att du erhåller återbetalning så intäktsredovisar du detta alternativi att du krediterar dina kostnadskonton i den löpande redovisningen när betalningen av utländsk moms erhålls.

  Skulle det förhålla sig på det viset att det är blygsamma belopp som momsen uppgår till så tror jag att din tidsåtgång för att återsöka momsen eletroniskt kan användas till bättre nyttja i din verksamhet än att återsöka begränsade belopp.

  Nedan kopierad info från SKV,

  Återbetalning av moms inom EU, elektronisk ansökan

  Förlängd tidsfrist för ansökningar om momsåterbetalning för år 2009


  Från och med den 1 januari 2010 sker återbetalning av moms från ett annat EU-land genom ett elektroniskt system. Svenska företag ansöker om återbetalning genom en e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Lämnade ansökningar vidarebefordras sedan till återbetalande land.

  Till följd av en rad problem med den praktiska tillämpningen av förfarandet i flera länder har kommissionen föreslagit att tidsfristen för att ansöka om återbetalning för 2009 ska förlängas.

  Rådet har den 14 oktober 2010 antagit förslaget om ändring av sista datum för ansökningar om momsåterbetalning för år 2009. Den nya direktivbestämmelsen innebär att sista ansökningsdatum flyttas fram från 30 september 2010 till 31 mars 2011.

  Från och med den 1 januari 2010 ska du använda Skatteverkets e-tjänst Momsåterbetalning inom EU för att ansöka om återbetalning av moms hos en myndighet i ett annat land inom EU. Du kan alltså inte längre ansöka på papper. Den här förändringen i mervärdesskattelagen görs med anledning av ett EG-direktiv. Motsvarande regler införs i de andra länderna inom EU.

  För att ditt företag ska kunna använda e-tjänsten måste du först anmäla till Skatteverket vem som ska använda den för företagets räkning. Det gör du på blanketten Anmälan — E-tjänster — Momsåterbetalning inom EU (SKV 4852). Den som ska använda tjänsten måste ha en e-legitimation. För det krävs ett svenskt personnummer.

   Hur du använder e-tjänsten

  Klicka på länken till e-tjänsten Momsåterbetalning inom EU till höger. Fyll i och skicka in ansökan enligt instruktionerna, senast den 30 september året efter det kalenderår ansökningsperioden gäller. Du kan inte komplettera ansökan i efterhand.

  Om ditt företag inte var momsregistrerat under den aktuella tiden är kan du inte lämna någon ansökan. I annat fall vidarebefordrar vi din ansökan till det andra landet och du får en elektronisk bekräftelse på att Skatteverket tagit emot den. Det andra landet handlägger din ansökan och skickar dig en bekräftelse via e-post på att din ansökan tagits emot. Du kan också få frågor från det andra landet via e-post om ansökan eller bli ombedd att skicka kopior eller i undantagsfall original av handlingar.

   Bifoga inga fakturakopior

  Du ska vanligtvis inte bifoga fakturakopior i din ansökan om återbetalning av moms. I stället ska du beskriva fakturorna med hjälp av de koder du hittar i e-tjänsten. Vissa länder kan komma att kräva elektroniska kopior på fakturor med belopp över en viss gräns.

  Nya minimibelopp

  Du kommer inte att kunna ansöka om återbetalning av mindre belopp än följande:

  Ansökningsperiod Minsta belopp
  Minst tre kalendermånader men mindre än ett kalenderår 400 euro eller motsvarande i det andra landets valuta
  Ett kalenderår eller det som återstår av ett kalenderår, även om det är mindre än tre månader 50 euro eller motsvarande i det andra landets valuta

  Nytt sista ansökningsdatum

  Du måste ansöka senast den 30 september året efter det kalenderår ansökningsperioden gäller. Du kan inte göra en ofullständig ansökan som du sedan kompletterar. Reglerna för vilken moms som återbetalas ändras inte.

  Ansökan till länder utanför EU

  Till länder utanför EU ansöker du på samma sätt som tidigare.  

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  Lottie_Lotten
  maj 05, 2011

   

  Hej Ronnie och Alla Andra,

   Jag registrerade mig som användare enbart därför jag vill ändra Er inställning om att det är komplicerat att återvinna utländsk moms inom EU (lite mer speciellt när det gäller EFTA-länder, som Norge och Schweiz med flera, men dock inte så komplicerat som många tror).

   I och med att man fr o m år 2010, avseende år 2009, kan ansöka om återbetalning av utländsk moms  genom en e-tjänst på Skatteverkets hemsida, som sedan vidarebefordras per mail till resp. återbetalande land, kan man på ett mycket okomplicerat sätt själv skicka iväg ansökan utan att det kostar en enda krona (inga kostnader till ombud).

  Eventuellt kan Du bli ombedd att komplettera med ytterligare dokumentation som exempelvis maila in fakturakopior med bilagor, som kvitton m m, vilket också kan bifogas i ansökan.

  Konversationen med resp. land sker per mail, så Du har möjlighet att föra en dialog med den personen, som kontaktat Dig från resp. lands skattekontor  och därmed möjlighet att få svar på ev. frågor - och dessutom har Du fått kontakt med ett "momsexpert" för just det landet (svenska skattemyndigheten besvarar ju endast momsfrågar rörande Sverige).

   Rör det sig om större belopp bör man givetvis anlita ett ombud, men jag uppmuntrar alla att hellre ansöka än att inte ansöka för att man tror att det är komplicerat.

  All information finns på skatteverkets hemsida och de har lyckligtvis äntligen utvecklat "ansökningsdelen", så man numera inte hamnar i moment 22, efter åtskilliga samtal från oss användare, så nu börjar den bli riktigt användarvänlig bortsett från val av kostnader - Du kan alltid bifoga dokument med ansökan och bifoga dokument med egna kommentarer som bilaga till fakt.,  så det blir ändå korrekt i slutändan.

   Jag surfar in här under veckan igen för att se om det är någon som har någon fråga  . . . . eller man kanske inte får besvara frågor?!?

   

  PS Beloppsgränserna för resp. land finns också på SKV's hemsida liksom vilka generella kostn. man inte kan återvinna eller återvinna moms för.

   

  LYCKA TILL!!!

   

  // Hälsn. 

   Lottie :)

   

   

   

   

   

   

   

 1. anon
  Ronnie Peterson
  maj 05, 2011

  Hej Lotie!

  Jag upplever att du slår in öppna dörrar. Det är direkt angivet att det numera är ett elektroniskt förfaringssätt. Som framgår av mitt tidigare svar så hänvisar jag direkt till SKV:s hemsida där man sedan kan gå vidare. Utgångspunkten måste ju vara att de som är intresserade av en frågeställning går vidare och utforma sina rutiner efter vad som passar dem bäst.

  Mitt svar var också kopplat till hur man skulle agerar i samband med att verksamheten skulle inkomstdeklarareras fastän någon återsökning av moms inte hade gjorts.  

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/