En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har läst att det finns en regel om dispens från spärreglerna för förlustavdrag vid uppköp av förlustbolag. Motivet skall vara att man inte vill förhindra försäljningar som är nyttiga för samhället.

Går det att få reda på vilka krav som ställs för att dispens ska beviljas.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 18, 2012

  Ursäkta, den här frågan har vi missat att besvara!

  Bestämmelsen finns i inkomstskattelagen 40 kap. 17 § och lyder:

  "Regeringen får medge undantag från beloppsspärren om det finns anledning att anta att ägarförändringen har väsentlig betydelse från samhällsekonomisk synpunkt och att ägarförändringen annars inte skulle genomföras"

  Vi kan hjälpa till om Ni behöver konsulthjälp.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB