En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, har precis sålt mitt fritidshus med möbler och annan inredning. Kan jag göra avdrag för de möbler som följde med huset i försäljningen när jag räknar ut min reavinst?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  apr 12, 2012

  Hej capah23!

  Jag förstår din fråga så att du har sålt ditt möblerade fritidshus för ett visst belopp. Om du i din utredning om kapitalvinsten (reavinsten) tar upp detta belopp som försäljningspriset bör följande gälla.

  13 § stämpelskattelagen har följande lydelse.

  ”Omfattar ett förvärv även annat än fast egendom eller tomträtt och har fördelningen av ersättningen mellan skattepliktig och övrig egendom inte angetts i fångeshandlingen, skall hela ersättningen anses avse den skattepliktiga egendomen om fördelningen inte på annat sätt tillförlitligen styrks.”

  På min fråga till Skatteverket om ditt problem har jag fått följande svar.

  ”I 45 kap. 1 § inkomstskattelagen, som avser avyttring av fastigheter, hänvisas till de grundläggande bestämmelserna i 44 kap. Enligt 44 kap. 13 § är kapitalvinsten skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet. Av kontraktet ska bl.a. framgå ersättningens storlek för den egendom som säljs.

  Hela ersättningen enligt kontraktet läggs till grund för beräkningen avkapitalvinst/förlust. Om möbler ska säljas samtidigt som fastigheten säljs bör en särskild redovisning av denna försäljning göras, varvid bestämmelserna i 52 kap. ska tillämpas.”

  52 kap. inkomstskattelagen behandlar avyttring av andra tillgångar än fastigheter, bostadsrätter, aktier m.m.

  Enligt min uppfattning riskerar du att vinsten vid försäljningen av ditt möblerade fritidshus kommer att beräknas som om hela köpeskillingen avser fastigheten.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB