En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

bedriver i ett AB konsultverksamhet och har 2 uppföljningsfrågor mot bakgrund av den förmodade sänkningen av bolagsskatten till nästa år från 26,3 till 22%:

1. Vad gäller Tantiem förstår jag att om jag bokför tantiem i 2012 för utbetalning efter bolagsstämma 2013 så sänks resultatet i bolaget 2012. Är det avdragsgilla beloppet som sänker resultatet 2012 tantiem + sociala avgifter eller endast tantiemet? Eller belastar de sociala avgifterna resultatet 2013? Är tantiem helt att likställa med lön ur ett sjukförsäkringsperspektiv, (t.ex. sjukpenninggrundande inkomst, etc.)?

Om ovan stämmer bör det vara attraktivt att ta ut den lön jag tänkt ta ut 2013 såsom tantiem 2012 för att sänka bolagsskatten. (Siktar på ca 10 prisbasbelopp). Jag har redan nu bra vetskap om intjäning i bolaget för 2013.

2. Jag har nu brutet räkenskapsår maj-apr (förlängt första år). Är det värt att byta till kalenderår (förkortat första år) för att kunna dra nytta av den sänkta skatten jan-apr 2013? Finns det överhuvudtaget några fördelar med brutet räkenskapsår längre (fanns väl viss skattemässig likviditetsfördel förut?).

3. Bolaget använder kontantmetoden. Jag jobbar både nu och efter årsskiftet. Förutsatt att jag byter till kalenderår som räkenskapsår: Om jag skulle bli försenad med faktureringen så att fakturor som kanske egentligen avser arbete under Q4 2012 skulle faktureras och därmed betalas under 2013, är det då helt "legitimt", dvs. bolagets resultat 2013 skulle bli högre än 2012 allt annat lika.

 

Tacksam för svar!

1 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  nov 25, 2012

  Hej,

  1. Avdrag för tantiem/lön och arbetsgivaravgifter får göras för det räkenskapsår då kostnaden ska bokföras enligt god redovisningssed. Tantiemet blir skattepliktigt när det kan disponeras.

  2. Om bolaget har räkenskapsår maj 2012-april 2013 kommer bolaget att få betala 26,3 % bolagsskatt för hela det räkenskapsårets resultat. Om bolaget byter till kalenderår blir det bara resultatet för maj-dec 2012 som träffas av den höga bolagsskatten.

  3. Bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed gäller.