En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, Jag ar utflyttad fran Sverige sedan 15 ar och vill kopa ett fritidshus (taxeringskod 221) som aven har taxeringskod 199 (lantbruksfastighet). Kan jag kopa detta fritidshus, som aven ar klassat som lantbruksfastighet, utan att darmed anses att ha skaffat mig vasentlig anknytning till Sverige? Jag har foraldrar och syskon och aven ett bankkonto kvar i Sverige som jag anvader for att betala studieskuld till CSN. I framtiden sa kanske jag tillbringar max 2-3 mander i fritidshuset. Tack for hjalpen!  MVH Svensk i USA

2 Kommentarer
 1. anon
  palleystad
  jan 13, 2013

  Det ror sig om en gammal gard (1700 talet) som tidigare sakert har anvants som aret runtbostad och lantbruk. Det finns direkverkande elvarme med viss isolering (stenhus), vatten fast inget avlopp och koket ar endast en vedspis. Om detta anses vara en aret runt bostad fast sjalva lantbruket ej ar aktivt, riskerar jag da att anses ha skaffat mig vasentlig anknytning till Sverige? Jag har ingen avsikt att vinterbona eftersom jag endast vill vara dar pa sommaren. Tacksam for hjalp!

 1. anon
  Hans Larsson
  jan 30, 2013

   

  Hej!

  Då du har varit bosatt så länge utomlands så kan jag kan inte se att du löper någon risk att få väsentlig anknytning till Sverige och därmed bli obegränsat skattskyldig.

  Hälsningar/Hans

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se