En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag äger sedan 2007 100% av ett Ltd-bolag på Cypern som är holdingbolag till ett svenskt AB (ägt till 100%) där jag bedriver verksamhet och är anställd.

Cy-bolaget har ingen verksamhet och inga tillgångar utöver aktierna i det svenska AB't.

Jag vill nu likvidera Cy-bolaget och själv bli direkt ägare till mitt svenska AB.

Hur gör jag detta och vilka blir skattekonsekvenserna?

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  apr 11, 2013

  Hej,

  Likvidation medför att aktierna i Cypern-bolaget anses avyttrade och du beskattas då för värdet av de utskiftade aktierna i det svenska dotterbolaget. Ev. kan det vara fördelaktigt att göra en omvänd fusion kombinerat med reglerna om framskjuten beskattning.

 1. anon
  bented
  apr 17, 2013

  Min klient har fått tillgångarna (kontanter + värdepapper) utskiftade efter 7 år. Han har även fått uppgift om att en cypriotisk vilandeperiod inträder. Under denna kan ägaren själv återuppväcka bolaget.

  Kan man i en svensk K12 deklarera bolaget som upplöst och beräkna vinst/förlust eller ska man deklarera skattepliktig utdelning och fortsätta kommande år med K12?