En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 


I 11:22-23a IL finns skattelättnader till förmån för vissa utländska experter. Lättnaderna ska enligt ett ställningstagande från Skatteverket, även tillämpas på ersättningar som betalas ut i förskott för expertens arbete i Sverige. Om förskott betalas ut till någon som är bosatt utomlands ska även hänsyn tas till bestämmelserna om skattelättnader vid beskattning enligt SINK. På så sätt kan experten erhålla dubbla skattelättnader.

Vilken problematik kan uppstå rent generellt, när man som i fallet med experter, medger en skattskyldig dubbla skattelättnader?

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    apr 28, 2013

    Hej,Ingen problematik alls om reglerna följs.