En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

På internet finns "virtuella världar" där man säljer saker till varandra med en egen valuta, som bara gäller i den virtuella världen. Det som köps och säljs kan naturligtvis vara vad som helst i princip men är nog ofta bara en virtuell vara eller tjänst som bara har fantasikaraktär.

I en del virtuella världar kan dock den egna virtuella valutan omvandlas, växlas, till vanlig valuta, t.ex. svenska kronor. I sådana fall menar skatteverket att deltagarna i denna - vad jag kan förstå - vanligtvis tämligen oskyldiga lek, ska betraktas som s.k. beskattningsbara personer.

Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständibgt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte och resultat (artikel 9, mervärdesskattedirektivet).

Skatteverket skriver:

"En bedömning får göras i det enskilda fallet av verksamhetens omfattning, varaktighet och självständighet."

En virtuell lek kan alltså leda till att deltagarna ska betala mervärdesskatt.

Ställningstagandet säger ingenting om eventuell inkomstbeskattning men en sådan kan naturligtvis också bli aktuell.

Klicka här om Du vill se Skatteverkets ställningstagande!