En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan,

jag undrar övertillämpningen av skalbolagsbeskattning när en juridisk person gör skalbolagsaffären. När en fysisk person gör affären så krävs det, förutom att likviden understiger gränsbeloppet, att det blir en vinstaffär. Vinsten skalbolagsbeskattas.

Finns motsvarande vinstkrav parat med gränsbeloppet när en juridisk person gör affären? Jag läser att hela likviden ska tas upp till beskattning så det skiljer sig ju åt ,men krävs alltså även att man gör en vinstaffär?

Min sista undran är om ett bolag,som sålts till förlust, men där likviden trillat under gränsbeloppet, räknas som ett skalbolag trots att skalbolagsbeskattning inte utgår? Dvs vad jag fiskar efter är: styrs definitionen på skalbolag strikt av likviden i relation till gränsbeloppet, vilket i sin tur är skilt från de situationer då skalbolagsbeskattning tillämpas.

Det här är ju av betydelse eftersom möjligheten till underpris överlåtelser samt definitionen av näringsbetingade andelar och tillhörande undantag från beskattning är beroende av att bolaget inte är ett skalbolag

Vårhälsningar!

Johan

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    mar 24, 2014

    Hej

    Nej, vinstkrav finns inte för juridisk person. När en juridisk person avyttrar ett skalbolag ska hela ersättningen tas upp. I princip gäller att om likvida tillgångar i det sålda bolaget är större än halva ersättningen så föreligger ett skalbolag.