En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

 

Obs! Ord i blått är klickbara för fördjupad information!

 

Utredare ska se över skattereglerna för generationsskiften i fåmansföretag

Utredaren ska säkerställa att avyttring av kvalificerade andelar i fåmansföretag i möjligaste mån beskattas på ett likformigt sätt oavsett om avyttring sker inom eller utom närståendekretsen. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.

 

Bostadsrätt – rotavdrag

Ställningstagande beträffande rotavdrag för ägare av bostadsrätt.

 

Vindkraftverk

Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked om hur omsättning av vindkraftverk ska behandlas i med avseende på moms.

 

Frågor om moms vid handel med flera EU-länder

Inom EU pågår ett pilotprojekt som innebär att företag kan ställa frågor om mervärdesskatt vid gränsöverskridande transaktioner där flera EU-länder är inblandade.

 

Mina meddelanden, en tjänst för digital myndighetspost

Nu kommer betalningsuppmaningar och betalningskrav för skatteskulder att skickas elektroniskt till dem som är anslutna. Kanske en bra anledning till att inte ansluta sig?  :-)

 

Förändrad trängselskatt

Trängselskatten i Stockholm förändras i samband med infrastruktursatsningar.

 

Avkastningsskatt

I ett pressmeddelande från Finansdepartementet meddelas att nya regler ska införas för sådana skattskyldiga till avkastningsskatt som har brutet räkenskapsår. Vidare återinförs skattskyldigheten till avkastningsskatt för handelsbolag.

 

Räkna ut Din skatt för 2014

Nu kan du göra en preliminär beräkning av din skatt för inkomståret 2014.

 

Personalliggare m.m. i byggbranschen

I en pm från Finansdepartementet föreslås införande av elektronisk personalliggare med månadsrapportering m.m. i byggbranschen.

 

Moms för avgift avseende en tjänst ”som inte blev av”

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande avseende mervärdesskatt på ”Avgifter vid avbokning och utebliven närvaro (no show)”.

 

Mikroproduktion av förnybar el

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs. Mikroproducenten som mest kan få tillbaka ca 18 000 kr per år.

Socialavgifter för de yngsta

För personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år sänks avgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen.