En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

<p>Mitt gamla moderbolag (holdingbolag)bedriver numera kapitalförvaltning med medlen från försäljningen av dotterbolage (7 år sedan), och dessutom en konsultverksamhet i begränsad omfattning.</p><p>Kapitalförvaltningen sker delsi form av en kapitalförsäkring (ca 50 % av aktieinnehavet) och dels i form av en vanlig aktiedepå (resterande 50 % av de börsnoterade aktierna) båda i Avanza.&nbsp; Därutöver finns några innehav av onoterade aktier.</p><p>Jag planerar att skifta ut i stort sett alla tillgångarna i AB till mig privat. Följande frågor skulle jag vilja ha svar på.</p><p>1.Kan jag överföra kapitalförsäkringen till mig själv inom ramen för samma &quot;skal&quot;.&nbsp; Alltså inge reavinst för bolaget men skatt på utdelningsbeloppet beräknat som marknadsvärdet på aktierna för mig privat?</p><p>2. Kan jag göra likadant med aktiedepån med med den skillnaden att bolaget får betala 20 % skatt på reavinsten också beräknad efter marknadsvärdet på utdelningsdagen?</p><p>3. De onoterade aktierna samma som p2 ovan.&nbsp; Hur beräknar jag marknadsvärdet?</p><p>4. Hur genomför jag detta rent praktiskt? Extra bolagsstämma?&nbsp; Vilket datum blir avgörande för bestämmande av marknadsvärdet? Spelar tidpunkten på året för stämma respektive utdelning någon roll.</p><p>5. Skall jag lämna kvar en del pengar i AB för att kunna gör utdelning enligt schablon&nbsp; (20%)några år framåt?</p><p>6. Skall jag utdela allt och låna in pengar privat &nbsp;att betala bolagets skatter med?</p><p>Hölsningar</p><p>Larsa</p>

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  okt 10, 2017

  Hej Larsa!

  1. Mitt preliminära svar är att det inte bli någon konsekvens för bolaget då försäljningen av kapitalförsäkringen är skattefri. Jag skulle dock behöva utreda denna fråga närmare innan jag känner mig säker. Jag rekommenderar dig att registrera dig som kund hos oss på Skattepunkten så får vi titta närmare på just detta.
  2. Bolaget kommer att skatta på vinsten, det är korrekt.
  3. I detta fall blir det ingen beskattning i bolaget då andelarna är näringsbetingade dvs hade bolaget sålt dem så är vinsten skattefri.
  4. Du kan göra det på ordinarie stämma eller en extra stämma. Marknadsvärdet fastställs på den dag beslutet om utdelning tas.
  5. Om du träffas av tjänstebeskattning på ovanstående utdelning så skulle rekommendera dig att undvika detta genom att låta delar av pengarna stå kvar så du kan ta utdelning under gränsbeloppet.
  6. Jag skulle rekommendera dig att låta pengar finnas kvar i bolaget som täcker skatten, annars vet jag inte hur du ska få tillbaka de utlånade pengarna.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB