En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som innebär att en begränsning av ränteavdrag för företag införs. Ränteavdragsbegränsningen möjliggör att bolagsskatten sänks till 20,6 procent från 2021.

Med förslagen vill regeringen motverka att företagens vinster förs ut obeskattade från Sverige genom ränteavdrag. En sådan breddning av skattebasen möjliggör en sänkning av bolagsskatten till 20,6 procent från 2021.

Förslaget medför en större neutralitet i beskattningen av eget respektive lånat kapital och innehåller undantagsregler som gynnar mindre företag. Endast 1 procent av företagen beräknas omfattas av begränsningsreglerna medan små och medelstora företag får en skattesänkning. Sammantaget främjar förändringen ett stabilt och hållbart skattesystem som bidrar till att finansiera välfärden.

I samband med att lagrådsremissen överlämnades i mars i år höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff. Den går att se i efterhand här.

Propositionen innehåller bland annat förslag som innebär:
1.Att bolagsskattesatsen sänks till 20,6 procent i två steg fram till 2021.
2.En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektornen enligt en så kallad EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent samt en alternativ förenklingsregel där beloppsgränsen sätts till fem miljoner kronor.
3.Att det införs ett så kallat primäravdrag för hyreshus i syfte att upprätthålla den höga takten på byggandet av hyreshus.
4.Ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler).
5.Att reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån som motverkar aggressiv skatteplanering snävas in och blir mer träffsäkra.
6.Att skatteregler om finansiella leasingavtal införs.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Genvägar
Prop. 2017/18 245 Nya skatteregler för företagssektorn

Publicerad 03 maj 2018