En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, Jag har en svensk AB tillsammans med min man. Vi utför läkarkonsulttjänster i Sverige och heltidsanställda utanför AB:n. Vi vill utöka vår tjänst med ngt helt annat. Vill bygga hus i Grekland för uthyrning.

1. Min fråga är att just nu har vi inkomst bara från Sverige men om vi bygger huset i Grekland, kan hela byggarbetet räknas som avdrag? Jag frågade skatteverket men fick två olika svar från två olika personer.

2. Sen när huset är färdig och vi börjar hyra ut till turister, blir vi beskattade i Grekland eller i Sverige? Eller dubbelbeskattade?

Tack för hjälpen.

8 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jan 31, 2019

  Hej igen!

  1 Om du bygger ett helt nytt hus är utgiften avdragsgill men inte som ett engångsavdrag utan du får skriva av byggnaden, ett hyreshus skrivs normalt av med 2 procent per år. Att huset finns i Grekland spelar ingen roll.

  2 Då bolaget är svenskt ska inkomsterna beskattas i Sverige. Eventuellt kan även Grekland beskatta inkomsten, det beror på grekisk lagstiftning. För att undvika dubbelbeskattning ska Sverige avräkna den grekiska skatten.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  ErikaKnT
  jan 31, 2019

  Tack för ditt snabba svar Daniel. Det sista personen som jag pratade med hos Skatteverket sa att det finns ett avtal mellan Sverige och Grekland som säger att utgiften i Grekland är inte avdragsgill. Hon sa att det finna ett liknande avtal även mellan Tyskland och Sverige. Avtalet är från 1962. Vet du ngt om det? Kan det stämma? Jag hittade avtalet men det står där om avdrag:" § 3. Vid bestämmandet av det fasta driftställets inkomst av rörelse skall avdrag medgivas för alla kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. "

  Lite svårt att läsa, men jag tycker att här står det att man kan ha avdrag.

  Vad tycker du?

  TAck för hjälpen.

 1. anon
  matgus3
  jan 31, 2019

  Be SKV inkomma med ett skriftligt svar, inkluderande motivation. Samt underskrift.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  jan 31, 2019

  Hej igen!

  I det grekiska avtalet framgår det att inkomst från ett fast driftställe endast ska beskattas i Grekland och därmed medges inte heller något avdrag för kostnader, detta framgår av artikel IV. Detta framgår i bilagan till avtalet.

  Problemet är att när det gäller en fastighet så ska man tillämpa artikel X istället, det är en artikel specifikt som berör fastigheter. Av denna artikel framgår att inkomst av en fastighet får beskattas i Grekland men den hindrar inte att även Sverige beskattar inkomsten. Då Sverige beskattas inkomsten så får ni även göra avdrag för kostnaderna.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  ErikaKnT
  feb 01, 2019

  Hej igen,

  Är det bättre då att bilda en dotterbolag i Grekland? Blir det enklare då? Jag tänkte att efetr att vi har betalat bolagsskatten, flyttar över vinsten till dotterbolagen i Grekland. Kan vi använda då vinsten till att bygga huset?

  Tack för hjälpen

  Hälsningar

  Erika

 1. anon
  D Andersson
  feb 01, 2019

  Hej Erika!

  Erfarenhetsmässigt så är det enklarare att ha ett dotterbolag istället för ett fast driftställe. Det är inga problem att föra över pengarna till det grekiska företaget som aktieägartillskott eller eventuellt som ett lån. Problemet är att dessa överföringar inte är avdragsgilla så ni kan bara föra över beskattat kapital.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  ErikaKnT
  feb 01, 2019

  Hej igen Daniel, och tack för alla dina svar.

  Vi har en revisor, men hon säger själv att känner sig inte hemma när det gäller frågor om utländska dotterbolag eller företag. Vi själva är helt okunniga gällande skatt.

  Kan vi kontakta dig på skype eller telefon? Som kunder förstås.

  Tack för hjälpen. Hälsningar Erika

 1. anon
  D Andersson
  feb 01, 2019

  Hej Erika!

  Absolut skulle vi kunna ta ett samtal via telefon/skype. Om du registrerar dig som kund på Skattepunkten så kan du ange mig som kontaktperson så hör jag av mig så fort det går.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB