En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej experter,

Jag planerar att flytta till Chile och funderar över hur jag ska göra med mitt sparande i aktier och fonder. I nuläget har jag mitt sparande i en ISK hos Avanza som kommer att omvandlas till depå vid utlandsflytt. Vad jag förstått rekomenderas ofta KF till begränsat skattskyldiga för att slippa krångel med deklaration. Jag är dock osäker på om det är bättre skattemässigt i mitt fall.

Första 3 åren som invandrad i Chile fungerar som "skattesemester" då man inte behöver betala skatt på några inkomster från utlandet. Sedan rullar allt på som för en vanlig Chilenare.

Som jag tolkar dubbelbeskattningsavtalet så ska aktieutdelningar skattas i Sverige med 10 % enl. art. 10. Utdelningarna kommer även att beskattas i Chile men avräkning får göras mot den svenska skatten enl art.23. Detta verkar ju vara väldigt förmånligt då kupongskatten väl annars är 30%? 

Om jag förstår art.13 rätt så skattas även vinsten på försäljning av aktier och fonder i Sverige med 16%? Även Chile skattar vinst från försäljning av värdepapper utomlands, svenska skatten borde dock kunna avräknas enl. art.23.

Känns som att deklarationerna kan ge en del huvudvärk, nu sparar jag väldigt långsiktigt och planerar inte att göra så många transaktioner per år så förhoppningsvis blir det inte allt för många poster att fylla i.

Har jag tolkat avtalet rätt? Och vad skulle vara fördelen i mitt fall med att flytta över allt sparande i en KF? Kan det vara svårt i utlandet att få avräkning mot schablonskatten som dras i en KF?

Tack på förhand!
/Surfaren

 

Saxat ur dubbelbeskattningsavtalet:

Artikel 10
Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat. Om den som har rätt till utdelningen emellertid har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:
a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som, direkt eller indirekt, kontrollerar minst 20 procent av det sammanlagda röstvärdet i det utdelande bolaget, och
b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.
Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.
Bestämmelserna i denna punkt innebär ingen begränsning vid tillämpning av den tilläggsskatt ("the additional tax") som tas ut i Chile under förutsättning att den primära bolagsskatten ("the first category tax") fullt ut kan avräknas från tilläggsskatten. Därutöver gäller att från sådan tidpunkt då nämnda regelverk upphör att gälla skall de avtalsslutande staterna överlägga med varandra i syfte att ändra avtalet för att återupprätta balansen i åtagandena i avtalet.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra rättigheter som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

Artikel 13
Realisationsvinst
4. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter som representerar kapitalet i ett bolag som har hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat om,
c) mottagaren av vinsten är en fysisk person som har haft hemvist i denna andra avtalsslutande stat och fått hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten och överlåtelsen av andelarna eller rättigheterna sker vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter det att den fysiska personen upphört att ha hemvist i denna andra stat.

Annan vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter som representerar kapitalet i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat, men skatten får inte överstiga 16 procent av vinstens belopp.

Artikel 23
Undanröjande av dubbelbeskattning
1. Beträffande Chile skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:
a) Person med hemvist i Chile som förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige får, med beaktande av bestämmelserna i chilensk lag, avräkna erlagd svensk skatt från chilensk skatt som skall betalas i fråga om samma inkomst eller förmögenhet och denna punkt tillämpas på all inkomst som avses i avtalet.
b) Om person med hemvist i Chile förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal är undantagen från beskattning i Chile, får Chile vid fastställandet av skatteuttaget för övrig inkomst eller förmögenhet för sådan person beakta den inkomst eller förmögenhet som undantagits från beskattning.

 


12 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  nov 06, 2019

  Hej!

  Det är korrekt att om du har hemvist i Chile så får den svenska skatten på utdelning inte överstiga 10 procent.

  När det gäller kapitalvinster så kommer du att tillämpa 4C då den specifikt tar sikte på fysiska personer. Stycket om 16 procent skatt tar sikte på alla andra personer än fysiska personer tex bolag. Detta innebär att vinster kommer att beskattas med 30 procent skatt i Sverige.

  Om Chile beskattat inkomsten så ska Chile avräkna den svenska skatten.

  Mitt råd skulle nog vara att realisera alla vinster i ISK innan du flyttar till Chile. Vinsterna skulle då vara skattefria. Du skulle därefter kunna ta med dig pengarna till Chile och investera pengarna på plats istället om det inte finns någon specifik orsak att du vill ha kvar pengarna i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Surfaren
  nov 06, 2019

  Hej Daniel,

  Tack för svar!

  Det blir inte aktuellt att flytta med mig pengarna till Chile då man som utlänning tidigast kan öppna bankkonto där efter 3 år vid permanent residens. Samt att billigaste banköverföringen tar 2 procent i avgift. Då jag inte vet hur länge jag ska bo i Chile heller föredrar jag att hålla kvar sparandet i Sverige.

  Men då säljer jag alltså av innhavet på ISKn. Tror du att jag gör bäst i att placera i Depå eller KF? 

  Mvh
  S

 1. anon
  D Andersson
  nov 07, 2019

  Hej!

  Jag skulle nog säga att en kapitalförsäkring är det bästa för ett långsiktigt sparande då vinsterna och andra intäkter är skattefria i försäkringen. Precis som med en ISK så betalar du en avkastningsskatt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Surfaren
  nov 09, 2019

  Ok, då tänker jag nog i dessa banor:
  Köra aktiespar i KF för att slippa krångel med deklaration av utdelningar och försäljningar. Och ta smällen att jag kanske blir dubbelt beskattad pga att jag inte kan räkna av kapitalförsäkringens avgift mot den chilenska skatten.

  Eventuellt köra det långsiktiga fondsparandet som är på +10 år i Depå-konto. Om jag fortsatt är begränsat skatteskyldig efter 10 år så kan jag sälja av och slippa svenska skatten. Och om jag tolkar 10-årsregeln rätt så kommer även vinsten på alla löpande insättningar jag kört under denna 10-års period att vara skattefria då det gått tio år sedan jag flyttat ut? 

  Tacksam för att du hjälper mig få klarhet i detta.

  Mvh
  S

 1. anon
  matgus3
  nov 09, 2019

  Det är osannolikt att KF avgiften är avräkningsbar. Enklast är kanske bara att avsluta ISK samt sätta upp ett konto med Saxobank - i en annan jurisdiktion än SE och Chile. De har ett flertal plattformar https://www.home.saxo/legal/saxo-bank-licenses/saxo-bank-license-details   så länge inga restriktioner för dylikt existerar i Chile. På så sätt undviker du 2 procents avgiften. Saxo tar dock 25 punkter i förvaltningsavgift av NAV. I övrigt ganska hyfsat utbud av ETFer. Andta billigare alternativ torde existera.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  nov 09, 2019

  Väljer du att ha kvar medlen i SE så ta KF om 10 års regeln gäller i avtalet med Chile - vilket du kan kolla på SKVs hemsida - vilken tycks existera då jag läser din text

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  nov 09, 2019

  Vad du skall se upp med på Saxo är valutaväxlingsavgifterna som är 0.5 procent. Dessa kan du undvika genom att sätta upp valutakonton i tex SEK, USD och Euros och handla de instrument du vill ha i dessa valutaslag inom dessa konton. SAxos utbud av svenska ETFer är doch begränsade ti XACTs utbud. XACT erbjuder inga ETFer utan avgift. DEGIRO, en holländsk bank skulle kunna vara ett alternativ för låga avgifter. Vill du undvika utdelningsbeskattning och krångel kan du alltid investera i Svenska fonder - de ger nämligen ingen utdelning. Berkshire Hataway är också ett alternativ då Buffet än så länge inte ger utdelning. Notera att i en KF på tex avanza så återbetalas utländsk kupongskatt i regel. Men hur Chile betraktar en KF får du fråga där. 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  nov 11, 2019

  Hej!

  Tioårsregeln innebär att alla vinster oavsett när de uppkommit ska beskattas om du säljer inom tio år från flytten. Säljer du därefter kan inte Sverige beskatta dig alls.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Surfaren
  nov 12, 2019

  Hej,

  Toppen! Tack för dina svar Daniel!

 1. anon
  Surfaren
  nov 12, 2019

  Hej Mats,

  Tack för din input om utländsk KF. Jag ska ta och fundera över detta. Har ju som tur är ett par år på mig innan Chile börjar kräva skatt. 
  Sparar du själv i Saxo? Och hur kan avgifterna isåfall jämföras med en KF i t ex Avanza? Blir det mycket billigare pga att man slipper schablonskatten eller är det andra avgifter som drar iväg kostnaden?

  Nu har ju inte en svensk KF insättningsgaranti som ISK men kapitalet känns ju som att det sitter tryggt ändå. Hur är det hos utländska akörer, kan man känna säg säker att investera hos t ex saxo eller Degiro?

  Och hur fungerar utländsk KF vid ev. återflytt till Sverige? Bör man sälja av innan återflytt?

  Mvh

 1. anon
  matgus3
  nov 12, 2019

  Du kan ha en KF i Sverige. Utländsk KF är dyr - ofta 1 procent av NAV samt krångel. Jag har använt mig av Saxo i 10 år. De är OK. Men sämre än tex Avanza. Jag har även depå på Avanza /samt KF. I depån investrar jag endast i fonder. Schablonskatten de drar återbetalas varje år enligt det dubbelbeskattningsavtal som råder med Kroatien som inte skattar dylikt. Betröffande tryggheten så torde den vara god på Avanza, Degiro såväl som Saxo. Men jag tror Daniel har rätt, för att undvika problem, plocka ut dina pengar från ISK vid flytt och skicka slantarna till utländsk aktör. Degiro ör endast en av undratals - men var noga med att kolla utbud och avgifter. Good luck med flytten.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  nov 13, 2019

  Ochväljer du utländsk depå, se till att de rapporterar till ditt hemvistland, dvs Chile. Vad som brukar krävas är en kopia av pass samt av en utility bill - tex el eller dylikt. Ibland efterfrågar banker även tex hyreskontrakt. Om det är ett problem med residency i Chile första 3 åren, återstår KF i tex Sverige. Bu blir skattad, men ganska lågt - nästa år troligen 37 bips av NAV. Inget annat. Enjoy the surfing in Chile

  <p>Mats</p>