En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har en pensionsförsäkring hos Guernsey-baserade försäkringsbolaget Nordben och min arbetsgivare ICMC gjorde inbetalningar till min försäkring fram till mitt projektavslut september 2006. Jag har möjlighet att ta ut mitt försäkringsbelopp som lumpsum fr.o.m 55 års ålder med standardutbetalning det året jag fyller 65 år.

Jag har försökt bilda mig en uppfattning kring beskattning av försäkringsutbetalningen genom att titta på dubbelbeskattning mellan Guernsey och Sverige. Men det ger mig bara fler frågor än svar så jag hoppas ni kan ge mig svar på om jag behöver betala skatt på utbetalningen. Som jag läser avtalet så gäller beskattning all form inkomst med undatag för pension. Ett önsketänkande tror jag som okunning när det gäller skatteregler och hoppas därför ni kan konfirmera om jag behöver betala skatt(skattesats?) eller inte.

Jag är folkbokförd i Sverige och har sedan 1998 stadigvarande arbetat utomlands.     

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/325916.html

Utdrag ur dubbelbeskattningsavtalet mellan Guernsey och Sverige

Artikel 5

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 6, 7 och 8 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning (med undantag för pension) som person med hemvist i en part uppbär på grund av anställning, endast i denna part, såvida inte arbetet utförs i den andra parten. Om arbetet utförs i denna andra part, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  apr 03, 2020

  Hej!

  Då skatteavtalet inte omfattar pensioner så måste man titta på de svenska reglerna. Om du är boende i Sverige så ska du skatta alla inkomster i Sverige. Dock måste man undersöka om din utländska pensionsförsäkring motsvarar en svensk pensionsförsäkring. Om det är en försäkring så torde detta ses som en kapitalförsäkring då du kan få hela beloppet utbetalt som en engångssumma. Detta innebär att utbetalningen är skattefri.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB