En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Den här frågan förekommer i flera trådar men det finns punkter som inte ger mig tillräcklig tydlighet.

Om en internationell överföring till Sverige överstiger 150.000 så är banken skyldig att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengarna har förts in. OK.

Beloppsgränsen avser inte tid utan betalningsuppdrag för ett och samma syfte eller en och samma tjänst. OK.

1) Kan ni tydliggöra vad sista meningen innebär konkret? Kan man överföra med 6 månaders mellanrum 140.000kr varje gång utan att banken behöver involvera skatteverket? Kan man göra det oftare?

2) Vad finns det för fler händelser som gör att banken informerar skatteverket? summerar banken över en viss tid?

3) Jag utgår från att detta är en EU regel. Lyder alla banker inom EU under denna regel? Har regeln fler triggande signaler är 150.000kr eller 15.000 EUR (som frekvens, etc)

 

Tack

6 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jul 26, 2020

  Hej!

  1 150 000 kr avser ett kalenderår dvs om du för in 150 000 kr eller mer under ett kalenderår så ska banken lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

  2 Detta är den enda uppgift banken ska lämna till Skatteverket men banken har en skyldighet att anmäla misstanke om penningtvätt om de misstänker detta. Dessutom kan banken ha egna interna regler.

  3 Detta är en ren svensk regel.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  vanessa
  jul 26, 2020

  Hej, jag försökte läsa mig till dina regler via Skattemyndighetens hemsida:

  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.8/325742.html#h-Vem-ska-lamna-kontrolluppgift

  ”Uppgiftslämnaren ska lämna kontrolluppgift om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kr. Gränsbeloppet gäller även om uppgiften lämnas i annan valuta. Uppgiftsskyldigheten gäller även om betalning sker enbart vid något enstaka tillfälle (23 kap. 1 § första stycket SFL).”

  ”Delbetalning. Uppgiftslämnaren ska även lämna kontrolluppgift om beloppet är en delbetalning och den totala summan av delbetalningarna överstiger 150 000 kr under ett kalenderår. En delbetalning är en betalning av en viss del av ett på förhand bestämt belopp.”

  ”Skatteverkets uppfattning är att det är kunden som måste informera sin bank om att en betalning avser en delbetalning.”

  Jag tolkar ovanstående text som att 2 av varandra oberoende utlandsbetalningar på 140.000 kr var inte faller under bankens meddelandeplikt till Skattemyndigeten.

  Om man som privatperson får vid 2 enstaka tillfällen under ett kalenderår betalningar på 140.000 kr var, dvs inte delbetalningar av en viss del av ett på förhand bestämt beloppsom de anges ovan, menar du att banken ska meddela skatt? var finner jag att det ska vara max 1 inbetalning vid enstaka tillfällen per kalenderår?

  Hänvisa gärna till den aktuella lagparagrafen.

 1. anon
  D Andersson
  jul 27, 2020

  Hej igen!

  Det stämmer att är det två helt oberoende betalningar om 140 000 kr så ska ingen kontrolluppgift lämnas. Allt detta framgår av 23:1 Skatteförfarandelagen.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  jul 28, 2020

  Bankerna har numera international regler, som Daniel mycket riktigt skriver. Det Finn's dock inget some hindrar dig att ha flera svenska banker. Sjalv har jag tio! Jag transfererar dock alltid till en bank, ibland miljonbelopp. Hitintills harjag Inga fragor fatt. De skrev dock ut mig 2019.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jul 28, 2020

  interna regler skall dedet vara. Men om slantarna ar beskattade par ratt satt sa kan du flytta obegränsade belopp , sa Lange det inte finansierar kriminella eller terrorism. 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jul 28, 2020

  Inte saker på om det sistnämnda utesluter bidrag till SAP, dock alltid medel till ISIS och ,Camorran !

  <p>Mats</p>