En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Undrar om det verkligen e rimligt att betala minst 50% i skatt.........är delägare i ett handelsbolag och min inkomst/egna uttag blir runt 300000/år och för det skattar jag minst hälften...............

Varför ska man slita som ett djur ossen bli straffad o betala ockerskatt?

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  aug 08, 2005

  Ja, det är verkligen en bra fråga som Du kommer med. Tyvärr kan inte jag besvara den utan Du skall ställa den till våra politiker. Det är de som stiftar våra skattelagar.

  Jag kan tillägga att jag under 24 år var anställd på Volvo varav 13 år som skattechef. Jag kände väl till alla viktiga skattelagar men det var först när jag blev egen företagare 1996 som det verkligen gick upp för mig hur mycket skatt vi betalar. Det är först när man själv betalar inte bara inkomstskatten utan även socialavgifterna och mervärdesskatten som man så att säga kan "ta till sig" hur mycket det är. Obeserera att det mesta av socialavgifterna är ren skatt, dvs. inte försäkringspremier som många tror. Lägg därtill att det mesta av priserna för bensin, olja, elektricitet, öl, vin och sprit är skatt. Har man en fastighet betalar man fastighetsskatt och ofta även förmögenhetsskatt. Säljer man fastigheten får man betala skatt på reavinst samt stämpelskatt (s.k. lagfartsavgift). Sparar man till sin pension får man betala löneskatt. Deltar man i ett lotteri betalas ofta men inte alltid lotteriskatt. Dagstidningar och idrottsarrangemang belastas med reklamskatt.  Etc., etc.

  De flesta medborgare tänker förmodligen bara på sin inkomstskatt. Den ser man på sitt lönebesked och på sin skattsedel. Majoriteten betalar drygt omkring 33 % i inkomstskatt. Övriga skatter upplevs nog som att de betalas av någon annan, vilket naturligtvis är helt fel. 

  Kan det vara en medveten politik att skatterna skall tas ut på många olika sätt för att medborgarna inte skall förstå hur mycket det är?

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Alex Rogo
  aug 13, 2005

  Men var är det verkliga skattetrycket (i genomsnitt)?

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 13, 2005

  Nationalekonomerna brukar tala om att skattedelen av nationalinkomsten uppgår till drygt 50 %. Något år har vi haft omkring 55 %, om jag minns rätt. Sverige och Danmark och något annat land brukar tävla om förstaplatsen i världen. Jag vet inte hur nationalekonomerna gör denna beräkning men jag förmodar att procentsatsen skulle vara mycket högre om inte en så stor del av vår nationalinkomst bestod av "svarta" löner. Jag tror alltså att det verkliga skattetrycket är mycket högre för dem som bara har vita inkomster och vita utgifter. Antag att ett företag har en kostnad för löner och arbetsgivaravgifter på 100 000 kr. Arbetsgivaren betalar 25 000 kr i arbetsgivaravgifter. Då får löntagaren ut ca 75 000 kr i lön. I genomsnitt betalar arbetstagarna någonstans mellan 30 och 50 % i inkomstskatt. Antag 40 %. Nettolönen för arbetatagaren blir då 60 % av 75 000 kr, dvs. 45 000 kr. När dessa pengar skall användas för konsumtion betalas 25 % i moms i affären, dvs. verkligt värde av inköpen blir 75 % av 45 000 kr eller 33 750 kr. Då har jag ändå inte tagit hänsyn till alla olika punktskatter. Min tro är alltså att det verkliga skattetrycket för dem som bara har vita inkomster och vita utgifter ligger omkring 70 %.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB