En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har i dag utnämnt Anders Eka till ordförande i Högsta domstolen, Helena Jäderblom till ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen och Anders Perklev till hovrättspresident i Svea hovrätt.

Anders Eka är sedan 2013 justitieråd i Högsta domstolen och tillträder som ordförande den 1 september 2018. Innan arbetet som justitieråd har Anders Eka varit lagman i Stockholms tingsrätt samt hovrättslagman och kanslichef i Svea hovrätt. Under åren 2004–2009 var han kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen. Anders Eka har därutöver erfarenhet av arbete som bland annat byråchef vid Justitiekanslern och från flera statliga uppdrag.

Helena Jäderblom tillträder som ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen den 1 september 2018. Sedan 2012 arbetar Helena Jäderblom som domare i Europadomstolen och är sedan 2017 president för en av domstolens fem sektioner. Dessförinnan har hon arbetat som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Helena Jäderblom har också erfarenhet av arbete som bland annat kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm, departementsråd och chef för nådeenheten i Justitiedepartementet och från flera statliga uppdrag.

Anders Perklev är sedan 2008 riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Han tillträder sin tjänst som hovrättspresident i Svea hovrätt den 1 juni 2018. Innan tiden som riksåklagare var Anders Perklev expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. Han har också mångårig erfarenhet av arbete i Justitiedepartementet, bland annat som departementsråd och chef för straffrättsenheten. Han har haft ett flertal uppdrag som särskild utredare, företrädesvis inom straffrättens område, för närvarande i Blåljusutredningen.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37  
Mobil 072-5457421  
e-post till Sofie Rudh

Publicerad 01 februari 2018 · Uppdaterad 01 februari 2018