En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Utländska kapitalförsäkringar eller k-försäkrningar är ibland alldeles utmärkta! Det är också de närbesläktade kapitalpensionsförsäkringarna, som jag behandlade i en blog 2005-06-02. Ibland används dock utländska k-försäkringar för mycket aggressiv skatteplanering. Ofta är denna planering mindre välbetänkt.

Liksom när det gäller svenska k-försäkringar är premierna för en utländsk k-försäkring inte avdragsgilla, vilket medför att utfallande belopp är skattefria. Man undgår dock inte förmögenhetsskatt på värdet av försäkringen. Dessutom måste avkastningsskatt betalas. Avkastningsskatten uppgår i princip till

27 % x statslåneräntan x värdet av försäkringen vid årets beskattningsårets ingång.

Många skatteupplägg har gjorts under senare år med utländska kapitalförsäkringar. Den enklaste varianten är förmodligen följande:

Ägaren till ett fåmansbolag tecknar en k-försäkring i utländskt försäkringsbolag beläget i ett lågskatteland. Därefter säljer han aktierna i fåmansföretaget till det utländska försäkringsbolaget för ett så lågt pris som möjligt. I ett sidoavtal överlåter försäkringsbolaget skötseln av företaget till den ursprunglige ägaren, som numera är försäkringstagare. Aktierna förs till den depå hos försäkringsbolaget som knuten till k-försäkringen. Utdelningar på aktierna tillförs depån. Pga. lågskattelandets lagar är dessa skattefria. När försäkringsbolaget säljer aktierna efter några år, förs även kapitalvinsten, som är skattefri på samma grunder, till depån. Därefter sker utbetalning på k-försäkringen till försäkringstagaren. Utbetalning på k-försäkring är som tidigare nämnts i princip skattefri i Sverige.

Upplägget kan synas elegant men Skatteverket underkänner alla sådana upplägg. Jag bedömer det inte som sannolikt att något upplägg kommer att godkännas i domstol.

En variant på temat är att man i stället för aktier till försäkringsbolaget överlåter optioner avseende aktier i fårmansföretaget, konvertibla skuldebrev utgivna av fåmansföretaget eller andra fordringar på fåmansföretaget. Räntor blir i princip avdragsgilla i Sverige och skattefria i lågskattelandet. En annan variant är att försäkringsbolaget får äga andelar i ett handels- eller kommanditbolag. Inte heller när det gäller dessa varianter finns det anledning till optimism enligt min mening. Skatteverket har möjligheter att åberopa såväl skatteflyktslagen som skenavtal.

Om jag får tillåta mig att generalisera, avråder jag således från hopkoppling av utländska k-försäkringar och svenska fåmansföretag.

___________________________________________________________

Om Du inte redan är inloggad, logga in eller bli medlem för att  skriva kommentarer!

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  nov 16, 2005

  Det finns många domar som gått den skattskyldige emot när det gäller delägarrätter som placerats i kapitalförsäkringar. Efter det att jag skrev blogen ovan, har jag faktiskt fått tag på en kammarrättsdom som gick den skattskyldiges väg. I det fallet rörde det sig om optioner som placerats i den utländska kapitalförsäkringen. Den som vill ha en kopia på domen kan kontakta mig. Se "Kontakta oss" allra högst upp till höger .

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Snowrider
  okt 18, 2006

  5 grundare äger 80% av rösterna i ett onoterat bolag, samtliga är verksamma i bolaget. Det finns 120 st externa aktieägare som äger resten. En sådan ägare är en utländsk K-försäkring med 1% av rösterna. Ägaren till k-försäkringen har ingen koppling till bolaget.

  Kan Skatteverket komma att bortse från försäkringen och beskatta ägaren privat i inkomst av kapital vid en eventuell försäljning av bolaget?

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Hej Snowrider!

  Nej, om ägaren till k-försäkringen inte har någon annan koppling till bolaget bör det inte medföra någon beskattning av honom. Då framstår ju nämligen innehavet som en normal placering för försäkringsbolaget.

   Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB