En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,


Min bror och jag är bosatta utomlands (i olika länder). Vi äger tillsammans en fritidsfastighet i Sverige som vi betalar fastighetsskatt/-avgift för. Vi har fått fastigheten i gåva av vår mor. Min bror vill sälja fastigheten, jag vill helst ha den kvar.


Om vi säljer fastigheten, är vi skattskyldiga för reavinsten? Om svaret är ja, hur stor del av reavinsten beskattas, och vad blir reavinstskattesatsen?


Om jag köper min brors del i fastigheten nu, blir han då skattskyldig för reavinsten på sin del? Hur beräknas och beskattas reavinsten i det fallet vid en framtida försäljning av hela fastigheten, då jag står som ensam ägare?


Kan min bror överlåta sin del av fastigheten till mig nu i form av gåva? Hur beräknas och beskattas reavinsten i det fallet vid en framtida försäljning av hela fastigheten, då jag står som ensam ägare?


Vänliga hälsningar

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jul 22, 2013

    Hej, Ja, det blir skatt i Sverige på vinsten som kvoteras och skatten blir 22 %. Om du köper din brors del får du räkna in köpet i din anskaffningsutgift för fastigheten. Eftersom du fått din andel av fastigheten av din mamma får du även avdrag för hennes anskaffningsutgift om du säljer fastigheten i framtiden. Om även din bror har fått sin andel genom gåva och du får hans andel innebär det att hela mammas anskaffningsutgift blir avdragsgill anskaffningsutgift för dig om säljer fastigheten i framtiden.