En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej
Jag har utvandrat och är folkbokförd i Odense, Danmark på grund av studier under 6 år. Jag har svenskt pass men undrar nu var min skattehemvist är. Om jag har en inkomst i Danmark, var skall jag deklarera den? Om jag har en inkomst i Sverige, var skall jag deklarera den? Om jag har kapitalinkomster på min svenska depå i form av aktier och fonder, var skall jag deklarera dessa? Vad med aktieutdelningar, hur beskattas de och var? Om jag bor i Sverige under sommaren för att arbeta, får jag göra avdrag för dubbel bosättning? Vad händer dagen då jag flyttar tillbaka till Sverige? Skall jag beskattas retroaktivt för något?

Tack på förhand 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  mar 31, 2008

  Hej Jgreer!

  Det var många frågor på en gång. Jag ska försöka reda ut vissa frågetecken.

  Du är obegränsat skattskyldig i Danmark beroende på Din bosättning där men Du är även obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit eftersom vistelsen i Danmark beror på studier. För att undvika dubbelbeskattning finns det ett nordiskt skatteavtal och vid tolkning av detta har Du skatterättslig hemvist i Danmark. Avtalet medger Dig antingen avräkning i Danmark för viss skatt på inkomst som även får beskattas i Sverige eller att endast Danmark/Sverige har rätt till beskattning.

  Eftersom Du är obegränsat skattskyldig i Sverige taxeras Du enligt inkomstskattelagen och har för tjänsteinkomsten rätt till avdrag för exempelvis resor, ökade levnadskostnader på grund av tillfällig anställning under sommaren. Du har dessutom rätt till oreducerat grundavdrag.

  Någon retroaktiv beskattning kan inte ske under förutsättning att Du i Danmark och Sverige under åren har deklarerat Dina inkomster. 

  Jag rekommenderar Dig att studera det nordiska avtalet som Du kan hitta via www.skatteverket.se . Tyvärr måste jag säga att detta avtal och då speciellt avseende det skattemässiga förhållandet mellan Danmark och Sverige till vissa delar har blivit komplicerat och svårtolkat.

   Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se