En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan ett aktiebolag som köper upp ett annat aktiebolag pga det senares sparade förlustavdrag tillgodogöra sig dessa utan att köparen hunnit erhålla samtliga (dock över 90 %) aktier, dvs tvångsinlösenprocessen är inte inledd eller pågår ?

Vidare undrar jag om det uppköpta bolagets förlust under förvärvsåret får kvittas till 100 % när köparen äger alla aktier dvs köpet är helt klart (och inte bara med 200 % av köpeskillingen som gamla förlustavdrags kvittningseffekt numera lär begränsas till) ?

1 Kommentarer
 1. anon
  asfaltlöparen
  nov 11, 2008

  Jag har nu själv hittat svaren genom sökning på Internet.

  Det var som jag misstänkte att årets förust får kvittas fullt ut genom koncernbidrag från en köpare det året, OM köparen har förvärvat HELA bolaget, dvs 100 %.

  Gamla förluster till  max summa 200 % av förvärvspriset får dock bara börja dras av fr o m 5 år senare, varför de bör nuvärdesberäknas vid en kalkyl över vad köparen kan vara villig att betala för förlustbolaget.

  Detta framgår av kapitel 35 och 40 i Inkomstskattelagen.